30/11/2021

Goed nieuws! De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ wordt verlengd tot 1 oktober 2022. Maar liefst 8 samenwerkingen hebben provinciale subsidie ontvangen voor hun projecten, waarmee zij de Brabantse energietransitie versnellen. De provincie is nog steeds op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

 

Deze projecten hebben subsidie ontvangen

 

Tot nu toe hebben de volgende projecten al subsidie gekregen om de energietransitie in Brabant te gaan versnellen:
• Stavergadertafels met wifi voor buiten (Solar Meet) van ontwerpbureau Fix
• Het ontwikkelen van een kunststof zonneboilervat van Greenwater Solar B.V.
• Het creëren van een energiegemeenschap van ondernemers en agrariërs en een energiehandelsplatvorm van Energieneutraal Majoppeveld van Ondernemersvereniging Majoppeveld
• Het dynamisch aansturen van een omvormer (Power Optimising System) van V.E.D.S.
• Het uitrollen van een Energiehandelsplatform en creëren businesscase voor lichtgewicht zon op dak op een 5-tal pilotlocaties door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
• Een coöperatie van 14 energiecoöperaties voor lokale participatie in Hart van Brabant
• De mobiele zonne-unit (duurzaam irrigatiesysteem) van Agriper
• Een high performance collector-systeem voor bedrijfsmatige en industriële toepassing met zonnethermie van OSJO B.V.

 

Openstelling subsidieregeling

 

De subsidie loopt tot en met 1 oktober 2022. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor deze subsidie is € 300.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage tot € 25.000. De subsidie wordt alleen toegekend als er geen sprake is van een andere subsidie vanuit een provinciale subsidieregeling. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie.

 

Aanvragen

 

Meer informatie over deze subsidie vindt u hier. Voordat u een aanvraag indient, is het belangrijk dat u de stichting Brabant geeft Energie raadpleegt voor een inschatting van de kansen en risico’s van het project en het opstellen van het projectplan.
Voor rechtstreeks contact met de stichting Brabant geeft Energie kunt u contact opnemen met Minke van Boekel (minke@brabantgeeftenergie.nl). Kent u nog een initiatief waar u als Brabander trots op bent dat wel wat publiciteit kan gebruiken? Laat het dan ook weten, dan delen wij het graag.

Meer actualiteiten

Waarom en vooral hoe moeten we Ontgroeien?
Van Happen heeft de wereldprimeur van de Solarix lichtgewicht gevelpanelen
Hoe InMotion de technologie van elektrisch laden razendsnel accelereert