06/10/2022

De Creatief Verbinders is een netwerk van enthousiastelingen in Brabant, die jongeren helpen om duurzame en toekomstbestendige vaardigheden te ontwikkelen. Dit door échte, lokale en regionale vraagstukken te ondersteunen en in te brengen, maar ook door ervaringen en trots te delen. Over het hoe en waarom sprak Brabant geeft Energie met Dimph Rubbens.

 

Waarom richten jullie je op jongeren?
Er worden nu allerlei energietransitiekeuzes gemaakt door volwassenen, maar de Creatief Verbinders vinden dat jongeren hierover mee moeten kunnen praten. Door de jongeren actief in te zetten als ‘frisse meedenkers’, helpen wij energietransitieprojecten te versnellen met kennis uit de praktijk en het onderwijs én we laten jongeren leren. Zo maken we samen met jongeren Brabant weer wat duurzamer.

 

Wat is jullie droom?
Het is onze droom dat alle Brabantse jongeren de energie voelen om klimaatinnovator te worden. Door samen creatief te verbinden met bedrijven, organisaties en onderwijs, zorgen wij ervoor dat meer jongeren kennis hebben van duurzame ontwikkelingen en een bijdrage kunnen leveren aan de huidige en hun toekomstige samenleving.

 

Hoe gaan jullie te werk?
We willen de stem van jongeren laten doorklinken in de huidige ontwerpen en ontwikkelingen rondom duurzaamheidsvraagstukken. We zien jongeren als eigenwijsneuzen, die de ruimte moeten krijgen om zich te laten horen. We zien de jongeren ook als de jonge innovators van een klimaatbestendige en energiebewuste toekomst. Met een rijk scala aan projecten en activiteiten zorgen we voor een versnelling van de bewustwording van jongeren.

 

Wij denken globaal en we werken lokaal, regionaal, provinciaal en/of landelijk. De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving. De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking, juist voor jongeren. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen, maar dat gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. De Creatief Verbinders vormen de schakel als intermediair voor organisaties, bedrijven en onderwijs die jongeren willen betrekken bij actuele en toekomstige vraagstukken rondom de energietransitie.

 

Hoe wil je dat bereiken?
De Creatief Verbinders werken vanuit diverse waarden. We proberen duurzame impact te maken door jongeren vanuit verwondering te laten kijken en vooral te laten ervaren hoe ze toekomstbewust kunnen anticiperen op een volhoudbare samenleving! We werken vanuit compassie met de mensen van organisaties en bedrijven en onderwijs die klimaatadaptatie en energietransitie belangrijk vinden. De Creatief Verbinders durven andersom te werken en hebben lef en doorzettingskracht.

 

Ons Brabants netwerk van professionals kan onderwijs, overheden, partners en bedrijven helpen met hun duurzame vraagstukken. We hebben hiervoor ook een passend aanbod. Op het moment dat je door de bomen het bos niet meer ziet, komen wij goed van pas.

 

Hoe kun je mensen activeren om zich in te zetten voor de energietransitie?
Wij gaan voor effectiviteit naast efficiency en zijn vooral gericht op het samen ontwikkelen. We werken vanuit inhoud-proces-procedures in plaats van vanuit inhoud-procedures-proces. Laat jongeren meedenken over hun toekomstige, klimaatadaptieve leefomgeving en energievoorziening. En maak daarnaast doorkijkjes met jongeren over de energietransitie door ze na te laten denken over hun werkelijkheid nu en hun werkende levens in 2050.

 

Wat wordt jullie bijdrage aan het Energiefestival?
We staan op het exposantenplein om met geïnteresseerden in gesprek te gaan. We laten op de kaart van Noord-Brabant zien waar we aan het werk zijn en hoe we met anderen verbonden zijn. Het productieaanbod van de Creatief Verbinders is te zien via Sustainable@. Ook hebben we visuele impressies van de verschillende deelprojecten in een doorlopende videopresentatie.

 

In contact met de verbinders

Op het Energiefestival kun je kennismaken met de verbinders. Wil je met één van hen in contact komen, dan vind je hier hun contactgegevens:

 

Dimph Rubbens | Energiek Moerdijk | 06-25051950
Ingrid Kloosterman | Energy Challenges | 06-12939266
John Vester | Hoe groen kan ik doen.nu | 06-42232223
Marc Doorakkers | Hoe groen kan ik doen.nu | 06-38010701
Tanja Nolten | SMARTCirculair | 06-16342889
Annie van Genugten | Maakplaats Uden, het maakfestival | 06-54923085
Liza Hoefnagels | Stichting Technotrend, Young innovators | 06-57558297
Patrick van der Hofstad | Stichting Technotrend | 06-10272823
Floor Coonen | Designweek at school | 06-82925048
Patty Kluytmans | Designweek at school | 06-47222577
Annemarie Voorsluys | Race against waste | 06-36172310
Timmy de Vos | Race against waste | 06-54643843
Rob de Vrind | Koning Willem I college
Stefanie Vermeulen | Urban Living Lab Breda | 06-24812214
Richard van Ommen | Talentencampus Oss
Geoffrey van der Horst | GreenOffice Avans Hogeschool | 06-17968939
Annemiek van Bussel | Ik Circuleer | 06-24752842
Liedewij de Graaf | Ik Circuleer | 06-53838257
Marjolein Rojo | City Deal ‘s-Hertogenbosch | 06-12731829
Minke van Boekel | Coördinator Creatief Verbinders | Brabant geeft Energie | 06-11188930

Meer actualiteiten

Waarom en vooral hoe moeten we Ontgroeien?
Van Happen heeft de wereldprimeur van de Solarix lichtgewicht gevelpanelen
Hoe InMotion de technologie van elektrisch laden razendsnel accelereert