23/04/2021

Interview met Rob van der Rijt, Klimaatplein.com (5 minuten leestijd).

 

Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden. Rob is vorig jaar gestart met de Alliantie Klimaatactie, een initiatief waarbij bedrijven (kosteloos) geholpen worden om in 5 jaar tijd 40% te besparen op hun CO2 uitstoot. We zijn benieuwd en vroegen Rob hoe het nu met de actie gaat.

 

Wie ben je en wat doe je?

 

Ik ben Rob van der Rijt. Ik woon in Den Bosch met mijn vrouw en drie kinderen en houd mij bezig met het verminderen van en aanpassen aan klimaatverandering. Ik ben bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer van de Tiny Forest waar we nu zijn. Een klein bos dat we hebben aangeplant -met de mensen in deze wijk en de gemeente- dat bijdraagt aan opname van CO2, gaat zorgen voor meer koeling, voert water beter af en zorgt voor meer biodiversiteit.

 

Verder ben ik oprichter van het online platform Klimaatplein.com. Daar ben ik 10 jaar geleden mee gestart en dat is inmiddels al zo’n anderhalf miljoen keer geraadpleegd. Als je als bedrijf je CO2-uitstoot wilt reduceren, kom je al snel op Klimaatplein terecht. Je vindt daar heel veel ervaringsverhalen, oplossingen, tips en partners om met energiebesparing of duurzaam opwekken aan de slag te gaan. Of om je uitstoot te compenseren van een vliegreis bijvoorbeeld.

 

Een initiatief van jou is de Alliantie Klimaatactie. Je had hoge ambities, hoe is het daar nu mee?

 

De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie is gestart omdat ik eerder voor de Provincie Noord-Brabant 15 MKB-bedrijven liet werken met een prijs op CO2. Als je vervuilen duurder maakt, dan ga je op zoek naar schone oplossingen. Anders prijs je jezelf uit de markt.

 

Die 15 bedrijven hebben we laten werken met een prijs op CO2 om vervolgens te kijken waar ze op gingen besparen. Daarop kregen we hele waslijsten terug met maatregelen over energiebesparing, brandstofbesparing, mobiliteit, duurzame opwek en veel meer. Dus een hele mooie lijst met maatregelen.

 

Door dat succes hebben we het initiatief genomen om die groep te vergroten. Daarvoor heb ik een voorstel ingediend bij de Provincie, maar het budget sloot niet helemaal aan dus konden we het niet zo groot oppakken als we zouden willen. Dus ben ik de Alliantie deels in eigen tijd gaan uitvoeren en deels met ondersteuning van Brabant geeft Energie. Zij hebben mij geholpen met budget voor het maken van een mooie webpagina waar bedrijven zich kunnen aanmelden. Inmiddels zijn we van 15 naar 70 gegroeid. Het mogen in totaal 100 bedrijven worden dus er kunnen er nog 30 bij. Dus bij deze nog een oproep voor alle bedrijven van Brabant: Beste MKB-bedrijven, sluit je aan en ga ook besparen.

 

 

We hebben inmiddels een hele mooie mix van bedrijven: metaalbedrijven, horeca, maakindustrie, een camping, een cateraar, een verffabrikant. Ze gaan allemaal voor 40% CO2-reductie in 5 jaar tijd. Iedereen heeft zijn eigen efficiënte productieproces en vervoersbeleid. Die kennis kun je uitwisselen, dat doen we door interviews af te nemen en dan vragen we wat ze al hebben gedaan, wat is je zoektocht, waar zie je belemmeringen en welke oplossingen heb je gevonden.

 

Welke problemen ben je tegengekomen met de Alliantie?

 

Dat we niet nóg meer bedrijven enthousiast hebben kunnen krijgen. Als je kosteloos vooruit geholpen wordt met een handboek, webinars, nieuwsbrief, inzicht in je carbon footprint, dan zou ik denken dat alle MKB-bedrijven meedoen! Haha.

 

Toen kwam natuurlijk corona. Plus: bedrijven vinden duurzaamheid wel belangrijk, maar hebben nog veel andere prioriteiten; een nieuw pand of een nieuw product in de markt zetten of noem maar op.

 

Zelf vind ik duurzaamheid heel belangrijk dus mijn verwachtingen waren heel hoog. Op zich zijn 70 deelnemende bedrijven al heel goed, maar je wilt natuurlijk altijd dat er meer bedrijven meedoen. Toen ik 50 bedrijven had, heb ik aan Brabant geeft Energie nog contactpersonen van een aantal gemeentes gevraagd en die ben ik ook gaan benaderen. Dus aan de netwerkfunctie van Brabant geeft Energie heb ik heel veel gehad.

 

Merk je dat er door corona minder interesse is voor duurzaamheid?

 

Amper! Na corona staat klimaatverandering op nummer twee van meest urgente maatschappelijke problemen waar burgers en bedrijven iets aan willen doen. Ook in de bezoekersaantallen van Klimaatplein zie ik het terug. Die hebben een hele kleine dip gehad, maar dat is nu weer helemaal aan het stijgen. Dus ik denk dat er amper verlies aan interesse is voor duurzaamheid.

 

De gevolgen van de klimaatverandering worden ook steeds zichtbaarder zoals extreme hitte in Nederland, droogte, bosbranden in Australië, Californië en zelfs in Siberië. Dus mensen voelen die urgentie steeds meer.

 

Je ziet ook dat de wetgeving steeds meer voorschrijft dat je als bedrijf gaat besparen. In het klimaatakkoord en in de Wet milieubeheer komt het terug. De prijs op CO2 is aan het stijgen in Europa dus bedrijven moeten steeds meer gaan betalen voor vervuiling. Nu alleen nog hele grote bedrijven die onder het Europese Emissie Handelssysteem vallen, maar die berekenen dat weer door aan het MKB. Dus vanuit allerlei kanten wordt het interessanter om te gaan besparen.

 

Ook de overheid vraagt steeds meer om duurzame leveranciers, dus als je straks niet kunt laten zien wat je CO2-footprint is en welke maatregelen je neemt, dan sta je al achter bij aanbestedingen.

 

Wat zijn boosts geweest om te komen waar je nu staat?

 

Vooral vol blijven houden! Continue contacten blijven zoeken. En ik merk wel dat wanneer gemeentes erover gaan communiceren dat je dan extra aanwas krijgt. Dat is natuurlijk een betrouwbare bron en dan merk je dat dat zeker wel een boost geeft.

 

Wat heb je nog nodig om nóg succesvoller te worden?

 

Zo’n webinar dat we nu gaan organiseren op 19 mei dat door de Provincie Noord-Brabant ondersteund wordt. Daar ben ik trouwens wel heel blij mee want het is natuurlijk een maatschappelijk probleem en dat de Provincie dat onderkent en er budget voor beschikbaar stelt, dat doet me goed.

 

Er hebben zich nu al 75 ondernemers aangemeld. Daardoor krijg je ook weer extra reuring voor de Klimaatactie. De inhoud van het webinar is gebaseerd op de wensen van de deelnemers aan de Alliantie Klimaatactie. Die hebben aangegeven waar ze behoefte aan hebben om klimaatneutraal te kunnen produceren. Dat zijn: als eerste elektrisch rijden, als tweede onderwerp CO2-uitstoot in de keten. Je kunt wel je eigen footprint berekenen, maar als er bij een leverancier in China een fabriek steenkool staat uit te stoten dan schiet je er nog niet veel mee op. En als derde onderwerp de situatie dat je een pand huurt en je wilt verduurzamen dan moet de verhuurder ook meewerken.
Dus dat webinar gaat ook wel weer extra aandacht geven voor de Alliantie Klimaatactie.

 

 

Je kunt je hier aanmelden voor het webinar.

 

Heb je nog tips voor andere initiatieven om succesvol(ler) te worden?

 

Geduld hebben, maar wel die urgentie blijven voelen. Ook veel netwerken en veel lezen. Op social media de juiste mensen en organisaties volgen zodat je de trends ziet. Veel rapporten lezen. Bijvoorbeeld wat er aan de hand is in de landbouw, om die te verduurzamen moeten we bijvoorbeeld meer plantaardig eten, voedselverspilling tegengaan en de veestapel veel kleiner maken.

 

Het eerste jaar verdiende ik misschien een derde van toen ik een baan had. Nog steeds verdien ik minder dan toen dus het vereist toewijding. Maar je moet volhouden en je krijgt er heel veel voor terug. Ook de mensen die je ontmoet: ministers, prinsessen en zelfs Al Gore. Je verdient wat minder geld, maar je doet dan wel waar je passie en je belangstelling ligt.

 

Als we over een half jaar weer een interview doen ‘Hoe is het nu met Alliantie Klimaatactie?’, waar sta je dan?

 

Dan hoop ik dat we rond die honderd deelnemers zitten aan de Alliantie Klimaatactie. En dat we al echt resultaten kunnen laten zien. Hebben de deelnemende bedrijven, nadat ze de inzichten hebben gekregen in hun CO2 voetafdruk, ook al bespaarmaatregelen genomen? Op stroomverbruik, gasverbruik, dieselverbruik, vliegreizen. Als we dat zichtbaar kunnen maken zou wel heel gaaf zijn! Dus zowel kwantiteit als kwaliteit.

 

Wil je meer weten? Kijk op de website Klimaatplein.com of de pagina over de Alliantie Klimaatactie?

Meer actualiteiten

Waarom en vooral hoe moeten we Ontgroeien?
Van Happen heeft de wereldprimeur van de Solarix lichtgewicht gevelpanelen
Hoe InMotion de technologie van elektrisch laden razendsnel accelereert