10/05/2021

Energy Challenges daagt kinderen op basisscholen en middelbare scholen uit om campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid. Veel activiteiten rondom die challenges vinden op school plaats. De coronapandemie heeft met name op scholen grote impact gehad dus hebben we Sofie Ebben en Ingrid Kloosterman gevraagd welke ‘challenges’ zij zelf hebben moeten overwinnen.

 

Even voorstellen Wie zijn jullie en wat doen jullie?

 

Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

 

Ik ben Ingrid Kloosterman. Directeur/ bestuurder van Energy Challenges en ik zorg dat alles reilt en zeilt binnen de organisatie.

 

Jullie werken op scholen, maar door corona is op scholen alles anders dan normaal. Wat hebben jullie de afgelopen tijd gedaan?

 

Sofie: We zijn vooral bezig geweest met het werven van nieuwe scholen en bestaande scholen om weer deel te nemen aan het nieuwe campagnejaar.

 

Daarnaast zijn we de challenges online gaan doen. We hadden kunnen kiezen om alles op pauze te zetten totdat het weer kon, maar we hadden geen idee hoe lang het zou duren. Dus zijn we online campagnemiddelen gaan ontwikkelen en hebben die via nieuwsbrieven verstuurd zodat kinderen de challenges vanuit huis konden doen. Daarop hebben we heel veel positieve reacties ontvangen.

 

Is ‘op pauze zetten’ nog wel een optie geweest?

 

Ingrid: De eerste paar dagen hebben we onszelf, net als heel Nederland, wel even afgevraagd hoe we verder moesten, maar daarna zijn we meteen gaan nadenken hoe we de challenges toch door konden laten gaan.

 

Vanuit scholen kregen we al snel de vraag of we hen konden ondersteunen. Ze waren eigenlijk alleen maar bezig met basisvakken als rekenen en taal en scholen moesten onderzoeken hoe de digitale basisschool eruit moest komen te zien. Om docenten bepaalde digitale vaardigheden bij te leren hebben we bijvoorbeeld het nieuwe Erasmus plus project ontwikkeld.

 

Een flinke uitdaging was wel dat het terugdringen van de CO2 uitstoot vanuit huis wat lastig te doen is, dus zijn we gaan nadenken hoe we Energy Challenges wat breder konden oriënteren. Zo kwamen we op allerlei andere onderwerpen zoals plasticsoep en dat plastic is gemaakt van olie, een fossiele brandstof. En ’begin je eigen moestuin’ of de vraag: ‘haal je je avocado’s van de andere kant van de wereld of ga je naar de lokale groenteteler’. Dus over allerlei onderwerpen hebben we content ontwikkeld en zijn daarmee naar scholen gegaan.

 

 

Ook hebben we kinderen gevraagd om een ‘Robbie de Robot’ te knutselen van afvalmateriaal. Daarvan hebben we de prachtigste creaties gekregen. We hebben een foto ontvangen die gemaakt was op het toilet om te laten zien dat de robot zonnepaneeltjes had en daarmee lampjes liet branden.

 

 

Dat was allemaal tijdens de eerste lockdown. Tijdens de tweede lockdown zijn we het wat meer gaan structuren en hebben met ons team van onderwijsspecialisten leerlijnen uitgezet. Inmiddels hebben we al besloten dat we, ook al hopen we dat we geen lockdowns meer krijgen, de leuke digitale aspecten gaan integreren in de campagne van volgend jaar.

 

Sofie, merk jij op de scholen dat door alle aandacht voor corona, de motivatie en interesse voor duurzaamheid minder is?

 

Sofie: Nee, integendeel! Omdat de scholen vooral bezig waren met het basis lesprogramma, waren alle ‘leuke dingen’ zoals knutselen, schoolreisjes en dergelijke helemaal verdwenen. Dus de kinderen stonden te springen om met de workshopbox aan de slag te gaan. We merken bij de start van elke challenge dat het altijd even onwennig is voor de kinderen, maar al heel snel worden ze zo enthousiast dat ze de docent op de vingers tikken als die vergeet het digiboard of de lampen uit te zetten.

 

Ingrid: Tegelijkertijd moeten we ook wel opmerken dat het aantal scholen dat meedoet wel drastisch lager is dan andere jaren. Omdat ze het niet aandurven of omdat ze te weinig docenten hebben. Dus zowel voor de scholen als voor ons als stichting is dit wel een heel uitdagend jaar geweest.

 

 

Dus jullie plan om te groeien heeft wel wat anders uitgepakt

 

Ingrid: Zoals heel veel organisaties zijn we natuurlijk wel gekrompen. Het is even spannend geweest, maar we gaan volgend jaar met goede moed vooruit dus onze flexibiliteit heeft goed uitgepakt. Normaal gesproken hebben we rond deze tijd de werving al bijna afgerond, maar scholen hebben op dit moment hele andere prioriteiten dus ook in dat opzicht is het anders dan normaal.

 

Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?

 

Ingrid: We gaan het project rondom de digitale skills voor onderwijzers doorontwikkelen. Daarnaast gaan we ook de digitale middelen structureel aanbieden. Sofie en haar collega’s blijven uiteraard gewoon naar de scholen gaan, maar daarnaast willen we ook de digitale middelen aanbieden.

In september starten we met een VR-spel. Dat is een project waarbij je met een bril op door een school van de toekomst loopt en allerlei dilemma’s krijgt waarbij je de meest duurzame keuze moet maken. Met name om te kijken wat er gebeurt in het brein van de leerlingen. Zo staan er nog meer leuke projecten op stapel.

 

Zijn de digitale ontwikkelingen ontstaan door corona of was dat voorheen ook al een wens van jullie?

 

Sofie: Het is een combinatie van factoren. De wens was er al om wat meer digitale middelen aan te bieden, maar door corona is dat versneld. En we zijn erachter gekomen dat er ook voordelen zitten aan de digitale transitie. Het is heel belangrijk om naar scholen toe te blijven gaan, maar voor een ondersteuningsvraag hoef je bijvoorbeeld niet naar Groningen te gaan. Dat kun je ook prima digitaal oplossen.

 

Wat zouden jullie vanuit andere organisaties of overheid kunnen gebruiken om verder te komen?

 

Ingrid: Je ziet in een aantal provincies dat bewustwording voor duurzaamheid op scholen en daardoor gedragsverandering een onderwerp is dat door de provincie op de agenda wordt gezet. We hebben daar meerjarige samenwerkingen waarbij de provincie de scholen motiveert om met duurzaamheid bezig te zijn en wij als Energy Challenges de uitvoerende partij zijn. Duurzaamheid is in alle provincies een issue, dus we zouden heel graag met meer lokale, provinciale of misschien zelfs landelijke overheden in overleg gaan om het initiatief bij de overheid te leggen en met ons als faciliterende organisatie een samenwerking aan te gaan.

 

Hebben jullie nog tips voor andere organisaties?

 

Ingrid: Normaal gesproken is professionaliteit van ons materiaal heel belangrijk voor ons en werken we met professionele partners. Nu zijn we zelf met microfoontjes en mobiele telefoons in een zelfgebouwd studiootje aan de slag gegaan en hebben hele ‘kneuterige’ filmpjes en andere content gemaakt. Vanuit de scholen, docenten en leerlingen hebben we daar heel veel leuke reacties op gekregen. Dat heeft een bepaalde ‘aaibaarheid’ die blijkbaar heel erg emotioneel aanhaakte bij de hele situatie. Dus ik heb er wel van geleerd dat je niet altijd alles tot achter de komma hoeft te detailleren.

 

Sofie: Ik denk dat je, als je heel graag vooruit wilt, met flexibiliteit en creativiteit een heel eind kunt komen. Je moet roeien met de riemen die je hebt en wij hebben met de riemen die we op dat moment hadden op een hele laagdrempelige manier op de situatie kunnen inspelen.

 

Ingrid: En het was heel leuk om te doen!

 

Tenslotte: stel dat we over een jaar weer een ‘Hoe is het nu met?’-interview doen, hoe denk je dat de situatie er dan voor staat?

 

Sofie: Ik kan alleen zeggen wat ik hoop en dat is dat we dan weer fysiek op scholen leuke events mogen organiseren. Dus dat we kick-offs en finales met grote groepen kinderen mogen doen. Nu is het heel 1-op-1 en dat is voor nu prima want je kunt wat dieper ingaan op vragen, maar voor de kinderen is het wel mooi om te zien wat er allemaal gebeurt, ook op andere scholen.

 

Ingrid: Helemaal eens met Sofie. Daarnaast ben ik natuurlijk vooral verantwoordelijk voor de cijfers en dan hoop ik dat we weer gewoon op 120 scholen zitten in bijna alle provincies. Je ziet dat scholen nog steeds heel enthousiast zijn en we hopen dat er een moment komt dat de situatie dusdanig verbeterd is dat ze toch allemaal weer beslissen om mee te gaan doen.

 

Wil je meer weten over Energy Challenges, bekijk dan het filmpje of kijk op de website van Energy Challenges.

Meer actualiteiten

Diner pensant
Taylor, optimalisatie van zonnesystemen
Interview over de allereerste Energy Race in Eindhoven