16/09/2021

Een jaar geleden spraken we met Marcel Kloprogge over start-up OnzeAuto. Een heel mooi initiatief dat wij van Brabant Geeft Energie hielpen met de financiering voor het opschalen naar destijds 6 dorpen. Ondertussen zijn we weer een jaar verder. En men heeft zeker niet stilgezeten! Hoe het ondertussen met ze gaat, willen we nu graag met jullie delen.

 

 

Marcel, voor mensen die je nog niet kennen, vertel eens wie je bent en over je initiatief.

 

Ik ben oprichter en eigenaar van OnzeAuto. Wij helpen mensen om elektrische auto’s met elkaar te delen in besloten kring. Mensen die elkaar kennen of leren kennen. Denk aan

bewoners van een wooncomplex, wijk, dorp of stad, medewerkers van een bedrijf of de ambtenaren van een gemeente. En slimme combinaties daarvan

 

 

We zijn alweer een jaar verder na ons eerste gesprek. Hoe is het nu met jullie autodeel initiatief OnzeAuto?

 

OnzeAuto is 4 jaar geleden in Helvoirt gestart. Ondertussen zijn we uit de startblokken, van start-up naar scale-up. Met 8 medewerkers hebben we veel geïnvesteerd in systemen en processen om de groei naar honderden deelvoertuigen waar te kunnen maken. We zien dan ook een mooie groei in deze nieuwe markt.

 

Inmiddels zijn we in Brabant actief in plaatsen als Den Bosch, Rosmalen, Helvoirt, Oisterwijk, Vught, Woudrichem, Tilburg, Boxtel en we starten binnenkort in Sint-Michielsgestel. Ook in de rest van Nederland lopen nu initiatieven. Onder andere in Utrecht, Amsterdam, Zeist, Den Haag, Loppersum en Harlingen. Maar niet allemaal onder de naam OnzeAuto. We werken onder verschillende namen, zoals Deel, DeelSlee, Samen Slim Rijden en Easy Driving. Maar het idee is hetzelfde. We bieden verschillende oplossingen voor particulieren, vastgoedondernemingen, werkgevers, gemeenten en coöperaties. Van klein tot groot. Van een enkelvoudig gedeelde auto met je buren, tot meer deelauto’s in een pool. Voor alle initiatieven geldt, dat we werken in besloten kring. Gebruikers kennen elkaar of leren elkaar kennen.

 

 

Is corona ook een uitdaging, of dat geweest?

 

 

De eerste golf bracht aanvankelijk wel veel onrust. Auto’s stonden veel stil en daar hadden we als start-up geen rekening mee gehouden. Na een paar maanden hebben we ons kunnen herpakken en besloten we om de nieuwe situatie aan te grijpen om te investeren in onze eigen organisatie, processen en systemen. Dat is een goede keuze geweest. We hebben een stevig fundament gelegd onder onze groeiplannen. Corona zien wij als een katalysator van die ontwikkeling die al wel was ingezet maar nu sneller gaat: van brandstof naar elektrisch en van bezit naar gebruik. Meer fietsen, minder autokilometers, meer hybride werken, meer aandacht voor een duurzame leefomgeving. Dat zien we nu concreet terug. Werkgevers kiezen niet automatisch meer voor leaseauto’s. Vastgoed investeert in deelmobiliteit. Particulieren hebben de elektrische fiets ontdekt. En parkeernormen worden naar beneden bijgesteld door gemeenten. Bedrijven ontdekken de poolauto en particulieren ontdekken de deelauto.

 

 

De provincie Noord-Brabant werkt intensief aan het realiseren van slimme laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Vorig jaar werd een aanbesteding gegund aan Vattenfall voor het plaatsen van 8.000 slimme laadpunten. Heeft deze aanbesteding ook voor jullie initiatieven effect gehad en zo ja, op welke manier?

 

 

Bij het realiseren van laadinfrastructuur, wordt nog te veel rekening gehouden met particulier en bedrijfsmatig bezit van auto’s. Maar deelaanbieders krijgen moeizaam een vergunning voor een vaste standplaats met laadpaal voor deelvoertuigen. Voordat wij een parkeervergunning bij een laadplek hebben toegewezen gekregen, zijn we vaak wel 4 tot 6 maanden verder. Voor nieuwe vastgoedprojecten is het niet lastig om hiermee rekening te houden, maar in de bestaande bebouwing kost dit nog veel te veel moeite. In de concessie is daar wellicht niet goed rekening mee gehouden. En lokaal verschilt de kennis over deelmobiliteit per gemeente enorm, kleine gemeenten hebben vaak een kennisachterstand, daar kan de provincie ook een rol in spelen.

 

Ontstaat er volgens jullie zo een tekort aan laadpalen? Ook nu de elektrische auto flink in de lift zit?

 

Als je elektrische voertuigen gaat delen, deel je feitelijk ook de vereiste laadinfrastructuur. Je moet er toch niet aan denken dat één op de twee parkeerplekken een laadpaal nodig heeft. We moeten echt significant terug in het aantal voertuigen, vooral in stedelijk gebied, in binnensteden en in buitenwijken. Dan hebben we ook minder laadpalen nodig. We zijn in Nederland al aardig verwend en zullen nog een behoorlijke slag moeten maken, maar tegelijk moeten we significant inzetten op deelmobiliteit.

 

Wat zien jullie als de toekomst voor deelvervoer? Wanneer gaat de autonome auto daar een rol in spelen?

 

 

Autonoom rijden zal geleidelijk een plaats innemen. Feitelijk rijden de huidige auto’s al autonomer dan 5 jaar geleden door innovaties als Smart Cruise Control, Adaptive Lane Control et cetera. Die ontwikkeling zal doorzetten. Ik voorzie een toekomst waarin voertuigen autonoom naar en van een ‘laadplein’ kunnen rijden, vooral in stedelijk gebied. Op grote wegen zullen treintjes van voertuigen ontstaan, wat files zal verminderen. Helemaal autonoom rijden, ligt verder weg dan we denken, maar in 20 jaar kan er veel gebeuren. Daarmee kunnen we in de binnensteden geparkeerde auto’s vermijden. Wellicht kunnen we hierop anticiperen en de garages in de binnenstad meer inrichten als deelmobiliteitshub.

 

 

Wat is er voor nodig om acceptatie van deelauto’s in een stroomversnelling te brengen?

 

Laten we die stroomversnelling verbinden aan de problemen die we ervaren. Als oplossing voor duurzame mobiliteit voor alle inwoners in Brabant, ook voor mensen met een kleinere portemonnee, als oplossing voor parkeerproblematiek en leefbaarheid in de stad en bereikbaarheid in de dorpen enzovoort. Dat is de beste drijfveer, met een lonkend perspectief. Voor veel mensen is de overgang naar deelmobiliteit ook interessant vanuit een financiële drijfveer. Het bezit van een elektrische auto, is voor veel mensen niet te betalen. Maar een elektrische auto delen wel. Andere mensen kampen met een tekort aan ruimte voor een elektrische auto met oplader. Die mensen moeten we op een laagdrempelige manier deelmobiliteit aanbieden. Dichtbij vooral, duurzaam en voordelig.

 

OnzeAuto werkt graag samen met overheden en ambassadeurs voor duurzaamheid (bijvoorbeeld energiecoöperaties).

 

Samen moeten we de handen ineenslaan. Ik zie dat als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht. Laten we vooral kijken naar omgevingen waar deelmobiliteit nog in de kinderschoenen staat. Bijvoorbeeld in de buitenwijken van middelgrote steden of dorpen in West-Brabant. Daar is nog een tweede impuls nodig. In de binnensteden moeten we daarentegen snel parkeerbeleid aanpassen om deelmobiliteit te stimuleren.

 

Heb je nog tips voor andere duurzame initiatieven om succesvol of succesvoller te worden?

 

Ik pleit voor vraagsturing. Ik bedoel: ga pas aan de slag, of over op schaalvergroting, als er vraag of een groeiende vraag naar je idee is. Wij zetten zelf geen auto’s neer als er geen vraag naar is. We willen in Nederland minder voertuigen, niet meer. OnzeAuto staat voor een coöperatieve aanpak, met veel samenwerking met lokale partijen. Dit is vaak niet eenvoudig, maar levert wel veel meer draagvlak op. De vereiste gedragsverandering naar het delen van vervoermiddelen, is beter overbrugbaar als mensen dit ook samen doen. Bij OnzeAuto kennen gebruikers elkaar of leert men elkaar kennen. Wij proberen zo dicht mogelijk te blijven bij de ervaring die lijkt op het hebben van een eigen auto. Dus we plakken auto’s niet vol met opzichtige reclame. Ook stimuleren we mensen zelf, samen voor hun deelauto te zorgen. En de keus voor het elektrische voertuig is flexibel. We kennen initiatieven waarbij we de naam van de wijk of het dorp gebruiken. Daarmee bereiken we meer eigenaarschap voor het concept, het initiatief en de voertuigen. Dichtbij, duurzaam en voordelig.

Als we over een jaar weer een ‘hoe is het nu met…?’ interview doen, waar sta je dan?

 

OnzeAuto staat nu voor een belangrijke fase in haar opschaling naar honderden voertuigen. Die stap hebben we dan gezet!

 

 

Bedankt voor het interview en succes met jullie volgende stappen!

Meer actualiteiten

Waarom en vooral hoe moeten we Ontgroeien?
Van Happen heeft de wereldprimeur van de Solarix lichtgewicht gevelpanelen
Hoe InMotion de technologie van elektrisch laden razendsnel accelereert