Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Platform rondom energie neutraal en circulair bouwen.

Op provinciaal niveau wordt een bouwprogramma opgezet dat wordt ondersteund met community’s of practice. Hiermee wil men de ambitie rondom energie neutrale gebouwen en circulair bouwen gelijktijdig realiseren.

 

De provincie Brabant heeft de ambitie uitgesproken om op provinciaal niveau een bouwprogramma op te zetten, ondersteund door community’s of practice (CoP’s) met als doel om door de deelnemende gemeenten, samen met (lokale) marktpartijen een aantal concrete bouwopgaven te selecteren waarbij de ambitie rondom energie neutrale gebouwen en circulair bouwen gelijktijdig worden gerealiseerd.

 

Om vorm te geven aan de community’s of practice, wordt binnen de Provincie Brabant gewerkt aan het realiseren van drie fasen die de rol van de Provincie Brabant gaat vervullen:

 

Stap 1: Inventariseren
In de inventarisatiefase bepalen wij de huidige interne en externe situatie in Brabant op het gebied van de circulaire economie. Om de uiteindelijke bouwprogramma op te stellen, hebben we inzicht nodig in de vragen: Waar staat de Provincie Brabant nu? Welke lopende initiatieven spelen er binnen Brabant? En waar gaat Cirkelstad Brabant nu daadwerkelijk op inzetten? In deze fase brengen wij in beeld wat de positie is van Cirkelstad Brabant en waar mogelijke verbindingen liggen.

 

Stap 2: Concretiseren
Nadat de koers bepaald is, wordt in stap 2 een concreet bouwprogramma Brabant opgericht. De nieuwe Brabantse standaard. Het Bouwprogramma heeft een duidelijke focus op projecten, ‘van praten naar doen’. Terugkerende thema’s daarbij zijn circulaire aanbesteding, financiering en ketenontwerp. De partners van het programma zijn te vinden bij lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen. Het doel is circulair bouwen versneld de standaard maken.

 

Stap 3: Activeren
Als het bouwprogramma staat, moet er ook concreet mee gewerkt worden door kennis implementeerbaar en collectief te maken. Concreet starten er zes steden in Brabant: Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Breda en Oss. Daarbij sluit ook een fictieve stad aan, Wasteworld. Een pretpark waar het onderwerp ‘circulair’ de drager is van het concept.

 

Voor uitgebreide informatie, contactpersonen en voorbeelden wat circulair bouwen voor jou betekent, kijk op de website.

Naar website >
Infoplein logo