Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Subsidie voor innovatieve energie- of klimaatprojecten

Wil je minder energie gaan verbruiken in je productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee we CO2-uitstoot verminderen? Investeer je in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maak je uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie voor een pilotproject en demonstratieproject binnen de regeling DEI+.

 

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2021 de volgende de thema’s:
• Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

• Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie)

• CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)

• Energie-efficiëntie

• Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing

• Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots)

• Lokale infrastructuurOverige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

 

Meer informatie vind je op de website van de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Naar website >
Infoplein logo