Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Duurzaamheid en economische groei

Werk je aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ondersteund worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

 

Meer informatie vind je op de website.

Naar website >
Infoplein logo