Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek van een innovatief pilot- of demonstratieproject

Ondernemers die in de industrie de haalbaarheid willen onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan verminderen in 2030, kunnen gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

 

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie en wordt gefinancierd uit de zogenaamde klimaatenveloppe van het kabinet. De Topsector Energie biedt jaarlijks subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

 

De regeling ondersteunt 3 typen studies:

 

Haalbaarheidsstudie: een studie die voorafgaat aan een pilotproject. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-verminderende techniek beproefd onder reële omstandigheden. In de voorafgaande studie worden objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, en de kansen en risico’s in kaart gebracht. Hierbij wordt ook aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn.

 

Milieustudie: een studie als voorbereiding op milieu-investeringen. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken.

 

Vergelijkbare studie: een studie als voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject. De eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Het gaat dan om investeringen zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen of CCU-projecten.

 

Kijk voor de volledige omschrijvingen en advies op de website van de RVO.

Naar website >
Infoplein logo