Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Lokaal en gezamenlijk energie opwekken

Voor energiecoöperaties of verenigingen van eigenaars (VvE) die hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht willen opwekken is er de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. De regeling is bedoeld voor het lokaal en gezamenlijk opwekken en staat open van 1 april 2021 tot 1 april 2026.

 

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

 

Elk jaar stelt de overheid per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraagt wordt gedaan, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Dat geeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

 

Meer informatie vind je op de website Hieropgewekt of op de website van de Rijksoverheid.

Naar website >
Infoplein logo