29/04/2022

Inwoners van West-Brabant bekijken nieuws rondom de Regionale Energie Strategie (RES) voortaan in het nieuwe inspirerende online magazine. Hier lees je onder andere over ontwikkelingen in wijken binnen gemeenten en in het land én over jongeren en de energietransitie. Brabant Geeft Energie sprak met Thomas Haitsma, één van de initiatiefnemers van dit online magazine om er meer over te weten te komen.

 

Wie ben je en wat doe je?

 

Mijn naam is Thomas Haitsma. Ik ben programmasecretaris van de RES in de regio West-Brabant. Ik ben verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en rapporteren van de verschillende vormen van overleg binnen de RES-organisatie. Door mijn werkzaamheden probeer ik ervoor te zorgen dat de RES voortgang kan blijven maken. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende werkgroepen van de RES, waaronder de werkgroep voor participatie en communicatie én die voor de programmering en prioritering van duurzame projecten.

 

Hiernaast ben ik in dienst bij het Waterschap Brabantse Delta (regisseur van de RES West-Brabant) als trainee. Daar houd ik me bezig met de vraagstukken van de energie- en warmtetransitie vanuit het waterschap.

 

Waarom dit digitale magazine?

 

Uit een eerder bewonersonderzoek (internetconsultatie) bleek dat inwoners graag meer informatie ontvangen over de RES via een digitale nieuwsbrief. Dat hebben we vertaald naar een online magazine. Wij vervullen hiermee hun behoefte om meer betrokken te worden bij verschillende thema’s en de uitdagingen voor een gezonde, groene en betaalbare toekomst.

Om de gemeenten te helpen met deze communicatie richting inwoners bieden we dit magazine aan. Het is tot stand gekomen met de werkgroep communicatie van de RES (dus communicatieadviseurs uit de regio). Het magazine is ontworpen en gemaakt door communicatiebureau Code-C met waardevolle input van verschillende gemeenten en JongRES West-Brabant. Belangrijk voor de samenwerking voor de regionale aanpak!

 

Voor wie is dit magazine handig?

 

Allereerst voor alle inwoners van de regio West-Brabant om up-to-date te blijven over de ontwikkelingen rondom de energie- en warmtetransitie in de regio. RES West-Brabant betrekt graag een brede groep inwoners uit de regio bij de veranderingen. Met het magazine willen we alle inwoners bereiken – ook die met de stemmen die anders klinken of niet gehoord worden. Dit proberen we kracht bij te zetten met de hulp van de verschillende gemeenten en hun communicatieadviseurs. We denken dat het magazine ook waardevol is voor gemeenten en alle stakeholders in de regio. Door mooie voorbeelden en verhalen uit de regio te delen kunnen anderen geïnspireerd raken. Zo delen we kennis over ervaringen met projecten, nieuwe innovaties en veel meer!

 

Wat vind jij zelf een mooi voorbeeld of inspiratiebron?

 

Een inspirerend voorbeeld vind ik het idee van de solar carports die inspelen op het idee van efficiënt en dubbel ruimtegebruik. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de energietransitie met zonnevelden en windmolens een enorme ruimtelijk impact heeft en dat heeft geleid tot verzet. Daarom is het van groot belang om te kijken naar innovatieve manieren om de ruimte efficiënt te gebruiken en in te zetten op het opwekken van elektriciteit op bestaande daken, zodat de overige ruimte gebruikt kan worden voor natuur, landbouw, woningbouw en andere essentiële voorzieningen.

 

Ik denk dat het vooral belangrijk is om ook manieren te vinden om dit idee van solar carports te koppelen aan bestaande lokale energie-initiatieven en financieringsmodellen. Zo zorgen we ervoor dat de voordelen van dergelijke initiatieven in de regio kunnen blijven en ten goede kunnen komen aan de lokale bevolking. Ook dat is een belangrijk onderdeel van een eerlijke energietransitie. 

 

Wat heb jij geleerd over de energietransitie?

 

Tot nu toe heb ik onwijs veel geleerd over de energietransitie en de complexiteit daarvan. De energietransitie gaat niet vanzelf en vergt veel zorgvuldige discussies, afstemming en planning. Ik heb geleerd dat dit proces veel moed vergt om buiten de gebaande paden te denken en doen. Uiteindelijk is dat ook een inherent onderdeel van zo’n overgang. Daarmee bedoel ik dat we niet precies weten wat de uitkomst zal zijn, maar dat we belangrijke stappen moeten zetten en beslissingen moeten nemen om daar te komen.

 

Bovenal heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat die stappen samen worden gezet, want de vraagstukken van de energietransitie blijven niet binnen de grenzen van één gemeente, maar overschrijden álle grenzen en raken iedereen. Reden te meer waarom het zo belangrijk is om te zorgen voor goede communicatie en participatie (zoals met dit RES-magazine), zodat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

 

Uitdagingen en kansen voor de RES

 

Een van de grootste uitdagingen voor de RES’en is het opkomende probleem van de netcapaciteit. We wekken steeds meer duurzame energie op uit zon en wind. Tegelijkertijd zien we dat die energietransitie ook leidt tot problemen in het netwerk. Daarnaast dwingt de schaarse netcapaciteit tot het stellen van prioriteiten en zijn afwegingen nodig met andere opgaven in de leefomgeving voor een integrale aanpak. De uitdaging is nu al te denken en handelen met het energiesysteem van de toekomst in gedachten. We moeten dus kijken naar onze energievoorziening van morgen en wat dit betekent voor besluiten die we vandaag nemen.

 

Deze complexiteit van de energietransitie vraagt om serieus ‘out of the box’ denken en dat biedt veel kansen voor spannende nieuwe innovaties. Zo zijn er kansen om te kijken naar systeem-efficiency zoals cable pooling en directe lijnen, maar ook naar innovaties zoals solar carports of energiehubs om op een slimmere manier duurzame energie te gaan produceren. 

 

Een ideaal toekomstbeeld

 

Mijn ideaalbeeld voor de toekomst heeft als doel te voorzien in de behoeften van alle mensen binnen de middelen van de planeet. Met andere woorden: ervoor zorgen dat niemand tekortkomt in de eerste levensbehoeften, terwijl we er collectief voor zorgen dat we de druk op de levens-ondersteunende systemen van de aarde – zoals een stabiel klimaat, vruchtbare bodems en een beschermende ozonlaag – niet overschrijden.

 

Voor mij is een belangrijk aspect hiervan dat we ervoor kunnen zorgen dat we schone energie kunnen opwekken uit hernieuwbare bronnen zonder een negatieve tol te eisen van de natuur om ons heen. Dit vraagt om unieke en innovatieve benaderingen om onze bestaande ruimte efficiënt in te vullen!

 

Ontdek het magazine: ‘Nieuwe energie voor de toekomst’. Je kunt door het magazine navigeren met je pijltoetsen of de tabbladen bovenin.

Meer actualiteiten

Waarom en vooral hoe moeten we Ontgroeien?
Van Happen heeft de wereldprimeur van de Solarix lichtgewicht gevelpanelen
Hoe InMotion de technologie van elektrisch laden razendsnel accelereert