10/03/2022

Het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Noord-Brabant helpt vastgoedeigenaren van klein maatschappelijk vastgoed bij de verduurzaming van hun vastgoed. Hieronder vallen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportbedrijven, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra. Ook kleine gemeenten worden geholpen bij het verduurzamen van hun vastgoed.

 

Hoe werkt het Ontzorgingsloket precies?

Energiecoaches helpen bij het in kaart brengen van de wensen rondom verduurzaming van een vastgoedobject en -waar nodig- met de duurzame mogelijkheden met energiescans. De projectfacilitators ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering, bijvoorbeeld met haalbaarheidsonderzoeken, het aanvragen van subsidies of vergunningen en het zoeken naar geschikte uitvoerders. Deze coaching en ondersteuning kost de vastgoedeigenaren niks.

 

 

Waarom is het nodig wat jullie doen?

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed van kleine eigenaren komt moeilijk op gang. Met name eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed ontbreekt het aan capaciteit en inhoudelijke kennis. Denk aan:

• kennis die nodig is om de verduurzaming te organiseren

• inzicht in mogelijke financieringsinstrumenten

• het ontbreken van bestuurlijk draagvlak

Het ontzorgingsloket biedt ondersteuning van coaches en facilitators die deze kennis kunnen bieden. De experts denken niet alleen mee, maar brengen ook de financiële en technische haalbaarheid in kaart en kunnen helpen met aanvragen van subsidies en vergunningen.  

 

Wat willen jullie bereiken?

Tot en met december 2023 helpen we bij het verduurzamen van 210 panden. We proberen dit zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende doelgroepen in de kleinere gemeentes (tot 25.000 inwoners).

 

Wat is er nodig om jullie doelstellingen te halen?

Bekendheid! We benaderen veel eigenaren actief en verspreiden berichten via Energiewerkplaats Brabant, gemeenten en provincie. Ook organiseren we regelmatig kennissessies op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en sturen we mails met informatie, inspiratie en aankomende events. Maar er zullen vastgoedeigenaren zijn die het loket nog niet kennen. Daarom aan iedereen de oproep om deze informatie te delen in hun netwerk. Niet iedereen zal direct actief aanhaken. Wij begrijpen heel goed dat veel vastgoedeigenaren veel andere dingen aan hun hoofd hebben. De een is verder dan de ander. En toch is er vaak meer mogelijk dan gedacht. Onze naam zegt het al: We ontzorgen écht bij de verduurzaming van het vastgoed.

 

Voor wie is het interessant?

Het programma richt zich op maatschappelijk vastgoedeigenaren met een kleine vastgoedportefeuille. Hieronder vallen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportbedrijven, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra. Een andere voorwaarde is dat de organisatie in een kleine gemeente is gevestigd (minder dan 25.000 inwoners). Deze kleine gemeenten kunnen voor hun eigen maatschappelijk vastgoed ook in aanmerking komen voor ondersteuning door het Ontzorgingsloket. Bekijk hier de volledige lijst met voorwaarden.

 

Zijn er initiatieven die je als voorbeeld ziet?

Een goed voorbeeld van duurzaam maatschappelijk vastgoed zie je in deze video over zwembad De Schans in Geertruidenberg. 

 

 

We hopen de komende tijd natuurlijk nog veel meer vastgoedeigenaren te helpen en die als voorbeeld te kunnen aandragen.

 

Wat is het verschil met Brabant geeft Energie?

 De coaches en facilitators van het Ontzorgingsloket zijn er echt om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in kleine gemeenten met verduurzaming te helpen.

 

Wil je weten hoe het Ontzorgingsloket jou kan helpen bij de verduurzaming van je klein maatschappelijk vastgoed, kijk dan op een van onderstaande links:

 

Verslag informatiebijeenkomst

 

Voorwaarden

 

Bekijk de processtappen van het Ontzorgingsloket

 

Bereken de rendabiliteit met de rekentool

 

Of kijk voor meer informatie op ons informatieplein

Meer actualiteiten

Diner pensant
Taylor, optimalisatie van zonnesystemen
Interview over de allereerste Energy Race in Eindhoven