Doe mee

Om de energietransitie in Brabant te versnellen en de beweging eromheen goed zichtbaar te maken is op initiatief en met financiering van de provincie de stichting Brabant geeft Energie opgericht.

Brabant geeft Energie

Van elkaar. Voor elkaar.

Brabant geeft Energie is een beweging voor en door Brabanders; Een beweging waarin burgers, publieke instellingen en het bedrijfsleven de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in besparing en in de toepassing van duurzame energie. Goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring te delen, geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen, bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. Het wiel opnieuw uitvinden of van bovenaf verzinnen wat Brabanders moeten doen, is niet de bedoeling. Integendeel; de kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de energietransitie te versnellen en als het even kan zelfs koploper te worden.

Over Anne-Marie

Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

“Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen.”

Over Antoine

Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

“Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

Over Minke

Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

"Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

Over Anne-Marie

Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Gezondheid, Energie en Landbouw in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

"Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie."

Over Aukje

Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

"Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

Over Elphi

Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

"De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

Over Wobine

Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

"Aan de slag!"

Over Evelien

Hoi, ik ben Evelien Verbauwen. Naast mijn werk als strateeg binnen het team Energie van de provincie ben ik accounthouder voor de stichting Brabant geeft Energie.

"De Energietransitie: we doen het samen!"

Anne-Marie Rakhorst

Voorzitter en boegbeeld

Antoine
Heideveld

Penningmeester

Minke
van Boekel

Programmamanager

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Aukje Kuypers

Ondernemer

Elphi Nelissen

Wetenschapper

Wobine Buijs

Partneroverheden

Evelien Verbauwen

Accounthouder Energieteam provincie Noord-Brabant

Geef jij Brabant energie?

Voor wie?

Met Brabant geeft Energie ondersteunen we initiatieven en challenges door deze te voorzien van de juiste kennis, netwerken en waar nodig investeringen.

Kunnen we je helpen?

Iedereen kan een goed idee hebben

Van iedereen voor iedereen

Of je nu student bent of medewerker bij een bedrijf, woningeigenaar of huurder en heb je een goed idee om de wereld wat duurzamer te maken? Laat het ons weten. Wij helpen je aan contacten in ons netwerk waarin we mensen met goede ideeën in contact brengen met bedrijven of wetenschappers om hun idee verder te brengen.

Investeer in een duurzame toekomst

Duurzaam ondernemen

Ondernemen is kansen zien en benutten en dat kan prima met respect voor natuur en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen van grote toegevoegde waarde voor mensen en merken, maar is ook gewoon keihard nodig. Wil jij als ondernemer meedoen in om de energietransitie vorm te geven.

Deel kennis en kom verder

Dagelijks zijn wetenschappers en onderwijsinstellingen bezig met het ontwikkelen van kennis en ervaringen met betrekking tot energietransitie en een duurzame samenleving. Door deze kennis te delen en mensen en organisaties met elkaar te verbinden, kunnen we de beweging naar de energietransitie versnellen.

Faciliteren en benutten van duurzame plannen

Samenwerking tussen inwoners en overheid

Als overheid kun je inwoners stimuleren bij het ontwikkelen van duurzame ideeën. Door heldere regelgeving en support. Anderzijds hebben overheden te maken met duurzaamheidsdoelstellingen waarbij ook het Brabant geeft Energie netwerk betrokken kan worden voor ideeën en initiatieven.

  • Burgerinitiatief
  • Ondernemer
  • Onderwijs en wetenschap
  • Overheid

Cases

Wat gebeurt er al?

Er gebeurt al veel in Brabant! Op de Automotive Campus in Helmond bijvoorbeeld, wordt de Lightyear One ontwikkeld. Een duurzame auto die zijn eigen energie opwekt. En de elektrische deelscooters die ervoor zorgen dat steden niet dichtslibben. Het Van Gogh fietspad bij Nuenen, de waterkrachtcentrale in De Dommel en een bedrijf als Kuijpers Installatietechniek dat bedrijven verduurzaamt met energieneutrale installaties.

Lightyear. Elektrisch rijden op zonne-energie.

Elektrische auto's bieden enorme voordelen. Ze zorgen voor minder CO2 uitstoot en daarmee voor schonere lucht in de steden en zijn belangrijk in de oplossing om de opwarming van de aarde te verminderen. ...

Naar project

Eysing e-moped

Brabant geeft Energie bouwt aan een netwerk dat mensen met duurzame ideeën met elkaar verbindt. Eysing geeft met de retro e-moped een nieuwe duiding aan stedelijke mobiliteit en creëert een geheel nieuwe mar...

Naar project

Stroomweide. Samen oogsten we de zon.

Brabant geeft Energie bouwt aan een netwerk van mensen en organisaties die de energietransitie versnellen. Stroomweide is een initiatief waarbij mensen die niet kunnen investeren in zonnepanelen op hun eigen...

Naar project

Energiek Moerdijk is een energiecoöperatie van,...

Allemaal samen dragen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede toekomst en willen we onze uitgaven zo laag mogelijk houden. Daarom is het belangrijk te weten of de energiehuishouding van je...

Naar project

Kom in actie!

We weten inmiddels allemaal al wel dat we naar duurzame vormen van energie moeten. Nu is het tijd om te doen, dus doe mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!

Wij helpen je graag.

Wat kunnen we voor jou doen?

Heb je een goed initiatief, of wil je een bijeenkomst of challenge organiseren en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op. Ken je nog een initiatief waar je als Brabander trots op bent dat wel wat publiciteit kan gebruiken? Laat het ons weten, dan delen wij het graag.