Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Samen oogsten we de zon

Stroomweide is een initiatief waarbij mensen die niet kunnen investeren in zonnepanelen op hun eigen dak toch kunnen investeren in duurzame lokaal opgewekte energie en hier bovendien ook nog financieel voordeel van hebben.

 

Niet iedereen wil of kan investeren in zonnepanelen op zijn eigen dak. Daarom heeft de overheid de postcoderoosregeling in het leven geroepen. Zo kan iedereen investeren in duurzame lokaal opgewekte energie en hier bovendien ook nog financieel voordeel van hebben. Als je lid wordt van de Stroomweidecoöperatie krijg je een korting op de Energiebelasting.

Samen op weg naar een energieneutraal 2050

De overheid schrijft voor dat in 2050 alle bestaande woningen energieneutraal moeten zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, verrijzen er talloze windmolens aan de horizon en is er een wildgroei aan zonnepanelen. Mensen isoleren hun huizen en kiezen voor ledverlichting en duurzame verwarming. Er gebeurt al van alles, maar het is nog niet genoeg.

Stroomweide snapt dat niet iedereen kan of wil kiezen voor eigen zonnepanelen. Wij maken zonne-energie voor iedereen toegankelijk. Je wordt lid van de Stroomweide coöperatie, waardoor je gebruik mag maken van de postcoderoos-regeling. Hiermee krijg je 15 jaar lang een deel van je energiebelasting terug.

Voor en door de eigen burgers

Om vaart te zetten achter de energietransitie, kiest Stroomweide voor grootschalige opwekking van duurzame stroom. Voor en door de eigen burgers. Met behoud van het mooie groene karakter van de regio. En het liefst met zo min mogelijk horizonvervuilende windmolens en wildgroei van zonnepanelen.

Coöperatief voordeel voor iedereen

Stroomweide ontwikkelt, realiseert en exploiteert zonneparken volgens de Regeling Verlaagd Tarief, de zogenaamde postcoderoosregeling. Wij vinden dat subsidies terecht moeten komen bij degene die de belasting heeft betaald. Bij de Postcoderoosregeling krijgt u een deel van uw zelf betaalde Energiebelasting terug. En bij Stroomweide kan iedereen meedoen zonder te hoeven investeren in dure zonnepanelen!

Hoe werkt het?

• Doe de postcodecheck
• Word lid van Stroomweide
• Profiteer direct van lage stroom- en gasprijzen
• Realisatie zonnepark
• 15 jaar lang extra voordeel

Voor meer informatie kijk op de website (url https://www.stroomweide.nl/hoe-werkt-het/)

Stuur een reactie


  Stroomweide

  Stroomweide is een initiatief waarbij mensen die niet kunnen investeren in zonnepanelen op hun eigen dak toch kunnen investeren in duurzame lokaal opgewekte energie en hier bovendien ook nog financieel voordeel van hebben.

  Eindhoven

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Duurzaamheidspark Oss
  Ecodorp Boekel
  Procomat

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.