Project - Zichtbaarheid

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Circulaire brandstof van ijzer

Team SOLID is een studententeam binnen de TU/e, waarbinnen 32 studenten onderzoek doen naar het gebruiken van ijzerpoeder als brandstof. SOLID is in 2017 opgericht en is nu bezig met het verder ontwikkelen van de techniek. Zo zijn ze onder andere bezig geweest met het bouwen en testen van een 14 meter lange installatie die fabrieken kan ondersteunen in hun energiebehoefte. Lex Scheepers is mede-subteamhoofd van het technische team van SOLID en wij interviewden hem om te horen hoe dit hem afgaat.

Hoi Lex, dank voor dit interview. We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is team SOLID?

We zijn dus een studententeam, gelinkt aan de TU Eindhoven. Zowel afstudeerders en parttimers als fulltimers van verschillende faculteiten werken bij ons en samen doen wij onderzoek naar circulaire energieopslag door middel van ijzerbrandstof. Ons onderzoek bestaat uit twee processen: de verbrandingstechnologie en de regeneratietechnologie, waarbij ik vooral aan de regeneratie werk.

Wat is jouw rol binnen team SOLID?

Als subteamhoofd zorg ik er dagelijks voor dat de mensen binnen het technische team vooruit kunnen. Op korte termijn doe ik de planning, taakverdeling, overleg, houd ik bij hoe ver we zijn en kijk wat er anders kan. Op de lange termijn kijk ik waar de techniek naartoe kan. We zijn dit jaar met twee projecten gestart en hebben daarnaast onlangs een ander project afgerond, waarin werelds eerste industriële verbrandingsinstallatie op ijzerpoeder is gerealiseerd. Als subteamhoofd ben ik ook onderdeel van het Management Team. Hiermee draag ik de verantwoordelijkheid voor het vinden van een nieuw team voor volgend jaar, het welzijn van het huidige team, het financiële gedeelte en hoe wij onszelf laten zien aan de buitenwereld.

Waar staan jullie nu met het project?

Energieopslag in metal fuels is natuurlijk een technische uitvinding. De techniek staat nu en we weten ondertussen dat het werkt. De volgende stap is het opschalen en verkopen van het product. De uitdaging nu is om toepassingen te vinden voor deze techniek, zodat we er ook echt iets mee kunnen. We hebben al verschillende studies gedaan, waaronder een studie naar het gebruik van ijzer als scheepsbrandstof, en zijn nu bezig met een volgende studie om de haalbaarheid van de regeneratietechnologie te toetsen.

Wat is nou de absolute droom?

Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelen en we moeten in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat betekent dat de drie kolencentrales in Nederland moeten sluiten, terwijl deze vrij recentelijk nog zijn gebouwd. Als wij deze centrales zouden kunnen gebruiken om onze techniek toe te passen, kunnen deze centrales functioneel blijven – waarmee het geld dat erin geïnvesteerd is niet gecompenseerd hoeft te worden – en zijn ze volledig CO2-vrij. Dit heeft dus een enorme impact en is significant anders dan andere alternatieven. We hopen dit te bewerkstelligen voordat de kolencentrales sluiten. Maar mochten we niet snel genoeg zijn, aangezien de ontwikkelingen nog wel een aantal jaren duren, is dat nog geen ramp. In Polen staan nog zo’n 40 kolencentrales en in China een stuk of 60 – daar worden ze zelfs nog bijgebouwd.

Wat viel je tegen aan dit traject?

Eigenlijk helemaal niks. Zelfs nu het moeilijker wordt om samen aan dit project te werken, zie je dat iedereen gewoon door gaat en nog steeds net zo gemotiveerd is. Ik krijg zelfs nog meer werk gedaan, omdat ik op bepaalde momenten helemaal gefocust, in mijn eentje, aan het project kan werken. We zijn weer in de ontwerpfase, waarin we vooral aan het tekenen zijn op onze laptop. Vervolgens kunnen we dit in een online meeting bespreken en kunnen we weer verder. We kunnen dus gewoon door gaan met alles.

En wat viel je mee?

Wat me meeviel aan het project is dat iedereen binnen SOLID echt heel ambitieus is. Iedereen doet dit vrijwillig naast zijn studie. Mensen die voor een 10 gaan en dan, ondanks dat, alsnog anderhalve dag dit ernaast doen. Het is echt ongelooflijk hoe ambitieus en gemotiveerd sommige mensen zijn. Je hoeft nooit te vragen of iemand iets wil doen, iedereen is intrinsiek gemotiveerd en doet het gewoon.

Wat zijn jouw belangrijkste learnings?

Samenwerken, dat leer je hier wel. Soms denk je dat je alles zelf kan of moet oplossen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn ook mensen die het voor jou kunnen doen – mensen die het beter kunnen dan jij, of expert zijn op een bepaald gebied – en het proces dus kunnen versnellen. Met een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden kom je er veel sneller dan wanneer je dit in je eentje probeert te doen. Daarom is zo’n initiatief als Brabant geeft Energie ook echt goud waard. Want hoe meer samenwerking, hoe sneller de ontwikkelingen gaan.

Team SOLID

Stuur een reactie


  SOLID

  Team SOLID is een studententeam binnen de TU/e, waarbinnen 32 studenten onderzoek doen naar het gebruiken van ijzerpoeder als brandstof.

  Chan Botter - SOLID

  Lex Scheepers - SOLID

  Eindhoven

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  EIRES
  Hendriks SGR
  Circulaire auto Luca

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.