01/03/2022

Solarix werkt aan toekomstgerichte oplossingen die nu toepasbaar zijn en maakt gekleurde zonnepanelen. Hun energie opwekkende gevelpanelen zijn volledig geïntegreerd in de uitstraling van slimme gebouwen. We maken collecties waar architecten uit kunnen kiezen en daarnaast kunnen we ook samen met een architect een nieuwe kleur of patroon ontwikkelen. De kleuring techniek is gebaseerd op ons gepatenteerd kleuren systeem. Naast een gevel die energie levert, kunnen ze met LEDs en sensoren SMART gevels maken die reageren op weersomstandigheden of voorbijgangers. Een actieve zonnegevel met een combinatie van schoonheid en hersens, noemen ze dat. Door middel van hun innovatieve zonnepanelen, draagt Solarix bij aan de ontwikkeling van slimme steden waarbij gebouwen meer energie opwekken dan ze gebruiken, om zo de CO2 uitstoot te verminderen. De gebouwde omgeving veroorzaakt namelijk maar liefst 36% van alle CO2 uitstoot! Werk aan de winkel dus. Wij spraken Reinier Bosch, één van de oprichters van het bedrijf om te kijken hoe het met ze gaat.

 

 

 

Hoe zijn jullie begonnen?

 

Mijn achtergrond is ontwerper, kunstenaar. Na de Design Academy heb ik tien jaar als ondernemer gewerkt in de design- en art-industrie als zelfstandig ontwerper met mijn eigen studio met personeel en mooie opdrachten in binnen- en buitenland. Marloes werkte al 10 jaar in de architectuur. Als partner bij een mooi architectenbureau, zag ze regelmatig verduurzamingsopgaven voorbijkomen. Het verwonderde haar dat er zo weinig duurzame technieken en materialen beschikbaar waren die ook gezien mogen worden. We moeten grote stappen maken! Met grote impact! Zeven Jaar geleden zagen Marloes en ik het licht hoe die nodige impact binnen de gebouwde omgeving te genereren: door én de solarpanelen-industrie te veranderen én de gevelpanelenwereld met energieopwekkende gevelpanelen. Door dus twee markten bij elkaar te brengen en zoiets te produceren wat mensen ook nog eens mooi vinden in plaats van dat hen iets opgedrongen wordt. Om zo een nieuwe toekomst vorm te geven.

 

Enerzijds hebben we verschillende projecten gerealiseerd met installatie partners. Zo hebben we nu al 6 projecten gerealiseerd van 150 m2 tot 1.500 m2. En anderzijds hebben  we met onze kleuringstechnologie designcollecties ontwikkeld die voor architecten als het ware snoepwinkels zijn om uit te kiezen. En we bieden architecten ook de mogelijkheid eigen panelen te ontwikkelen als ze dat graag willen. Vanwege mijn achtergrond als designer en Marloes haar achtergrond in de architectuur, begrijpen we architecten goed. Daardoor vinden die het ook fijn om met ons te werken.

 

Is jullie motivatie vooral die energiebesparing en de energietransitie of is het voor jullie meer een productinnovatie die toevallig duurzaam is?

 

We hebben echt gekozen om impact te maken. Dit doen we door goede producten te maken voor een goede prijs.  Omdat we ons realiseren dat het nodig is om die CO2-reductie voor elkaar te krijgen. Als bedrijf richten we ons er nu op om volumes te krijgen dus dat we schaalbaar zijn en het kunnen neerzetten in Europa maar ook buiten Europa. Zodat we een serieuze impact kunnen maken in de wereld. We hebben het echt gedaan vanuit een missie en visie. We hebben zelf kinderen en als je op het Jeugdjournaal hoort dat het niet goed gaat met de wereld, dan kun je je daar zorgen om maken maar het liefst wil je bijdragen aan een oplossing. Dat is wat we nu doen door de gebouwde omgeving energieneutraal te maken. Dat is heel gaaf en wij geloven dat we met onze achtergrond en kennis, samen met het team, écht een bijdrage leveren in deze wereld om dit op een mooie manier te doen.

 

 

Maar je ziet jezelf nog wel meer als een bedrijf dan als een energie-initiatief

 

We zien onszelf als gevelleverancier. Het is een product, een gekleurd gevelpaneel dat energie opwekt. Dus we zijn een commercieel bedrijf, maar wel met de bedoeling en de intentie om de energietransitie positief te beïnvloeden.

 

Wat zijn jullie ambities?

 

Het is onze ambitie met Solarix, dat ik samen met Marloes van Heteren oprichtte, een grote impact te maken op de wereldwijde energietransitie. We geloven dat we zelf met onze duurzame geveltoepassingen ruim 25% CO2-reductie in de gebouwde omgeving kunnen bewerkstelligen de komende 25 jaar. Met onze gevelpanelen gaan gebouwen meer energie opwekken in plaats van CO2 de atmosfeer inblazen. Gevels zijn de energiebronnen van de toekomst.

 

Een gewetensvraag: je zegt dat je het heel belangrijk vindt dat de energietransitie versneld wordt, zou het dan denkbaar zijn dat je jullie technologie als een soort open source beschikbaar stelt zodat meer bedrijven jullie panelen kunnen maken, want dan heb je natuurlijk nog meer impact

 

Ja, dat doen we al. We noemen dat Colours. We hebben Systems, dat zijn de collecties van solar panels met achterconstructie. Colours is, misschien niet helemaal open source maar wel dat we met meerdere producerende partners samenwerken om het in de markt te zetten. We zijn ook een merk aan het bouwen en willen kwaliteit kunnen waarborgen. Want we kunnen onze kleuringstechniek wel aan een Chinese partij geven, maar dan is het niet gezegd dat daar ook iets moois uitkomt. We lopen voorop in de markt en willen deze voorbeeld functie blijven houden. Ook door de projecten die we realiseren.

 

Wat vinden jullie van de aanpak en de voortgang van de energietransitie zoals die nu gaat

 

Wij willen de politiek laten zien dat het nu al kan. We kunnen energieneutrale steden maken omdat je gewoon energie opwekt. Zowel op het dak als op de gevels. De oplossingen liggen er; het is alleen een kwestie van dóen. De gevel zorgt ervoor dat er een egale opwek is gedurende dag en ook door de seizoenen. Dus niet zo’n piekbelasting op het net zoals nu de veldopstellingen geven en de klassieke dakopstelling. Dit betekent ook dat het netwerk minder verzwaard hoeft te worden en daar minder investeringen hoeven gedaan te worden. Wij proberen dat zo te doen dat het een vooruitgang is. Dat je trots kunt zijn dat je die stap genomen hebt, dat het zichtbaar is en je dus kunt laten zien dat je het gedaan hebt en dat is dan ook weer een voorbeeld voor anderen. Een goed idee zou zijn dat er de komende jaren om deze lokale energieproductie te versnellen een aparte manier van subsidiëren komt voor de gevels.

 

 

Jullie techniek is minder efficiënt dan gewone zonnepanelen, hoe groot is het verschil met gewone zonnepanelen?

 

Dat is bij de huidige kleuringstechniek ongeveer 20 tot 25% minder, maar ook daarin zijn we bezig met allerlei doorontwikkelingen. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk opwekken maar voor ons is het belangrijk dat we dat doen op een mooie manier. Dat is eigenlijk de afweging die we constant maken. En je vervangt bij ons een ander gevel materiaal dus die investering hoef je niet te doen. En ook de mogelijk dakopstelling voor solar is dan niet meer nodig. Dat betekent dat je daar ruimte overhoudt voor een groen dak of dakterras.

 

Wij geloven dat we de grootste impact maken als we zo min mogelijk concessies doen aan de esthetiek. Uiteindelijk gaat het om CO2 besparing die je kunt doen in die gevel. Iedere vierkante meter van ons is de equivalent van twee bomen. Als je kijkt naar een standaard paneel van 180 wattpiek zou je daar 20% tot 25% vanaf kunnen trekken, maar wij redeneren vaak vanuit de andere kant. Als je het vergelijkt met een gevel die niks opwekt, dan is het 75% procent meer. De terugverdientijd van zwarte zonnepanelen is zeven jaar en die van ons zit op vijf jaar op de meer inverstering. En je hebt dan wel verdiencapaciteit op je gevel! en die was er helemaal niet. Want zwarte panelen komen niet door de welstand heen en daar kan je niet een hele stad mee bekleden.

 

Brabant geeft Energie heeft ook het doel om andere initiatieven te inspireren en vooruit te helpen. Jullie zijn daar best goed in dus wat zijn nou dingen die jullie geholpen hebben om te komen waar je nu staat?

 

Dat zijn ambassadeurs die in jouw verhaal geloven en die het vertellen. Bijvoorbeeld Cassandra Vugts (SPARK Campus) is echt een early adopter geweest die geloofde in ons idee, acht jaar geleden toen we nog een roepende in de woestijn waren.

 

Maar ook een regio die subsidie verstrekt waardoor je een prototype kunt ontwikkelen voor de eerste demogevel van 9 m² op de Dutch Design Week.

 

Het belangrijkste is de visie die je hebt. Wij zijn ervan overtuigd dat alle gevels in de toekomst energie gaan opwekken op een mooie manier. Natuurlijk ook met andere materialen; het zal een combinatie van materialen worden. Als je die visie weet vast te houden, als je dat echt voor je ziet dan is het net alsof de tegenslagen en weerstand die je krijgt, minder invloed op je hebben.

 

Dus geloof in je eigen concept en het is ook fijn als je mensen weet te vinden die ambassadeurs voor je worden, dus gelijkgestemden zoeken. En ook doorpakken in het zichtbaar en het tastbaar maken van je concept met name in een eerste demo project. Voor ons was dat de Dutch Design Week. En daarna familiebedrijf Kuipers die dat als eerste oppakte en zei: “Doen die gevel!; dat is goud waard!”

 

 

Je noemde net al dat je dat je tegenslagen hebt overwonnen, wat voor soort tegenslagen bedoel je dan?

 

Waar ik het eerste aan denk is een grote subsidieaanvraag die we deden bij de RVO om onze panelen door te ontwikkelen. Daar scoorden we heel hoog, maar esthetiek was geen instrument in die beoordeling. Er waren anderen die hoger scoorden omdat ze meer op technische innovatie zaten, dus we kregen die subsidie niet. Dat was een grote tegenslag. Het jaar erna hebben we weer een aanvraag gedaan, toen was de inpasbaarheid in de stad een belangrijk element en hebben we wel subsidie ontvangen.

 

Zo zijn er nog tal van tegenslagen geweest met regelgeving, vertragingen in het productieproces en dergelijke. Maar ook zoveel kleine en grotere succesjes dat de balans zeker in het positieve staat.

 

Je noemde net al dat je de grote ambitie hebt dat alle gevels energie moeten gaan opwekken. Wat kan een overheid doen of wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat alle gevels energie gaan opwekken?

 

De wet- en regelgeving is enorm aangescherpt waardoor 40% van alle energie opgewekt moet worden in het gebouw zelf. Voor ons is dat goed want dat betekent dat ze vaak uitkomen op zonnegevels.

 

Het zou interessant zijn als gemeentes en overheden hun eigen panden allemaal versneld zouden aanpassen waardoor die versnelling ook komt vanuit de gemeente. Er zijn wel een paar projecten maar het is nog geen versnelling. Gemeentes denken nog vaak in pilots terwijl wij zeggen: “Het kan al, dus ga als gemeente zelf het goede voorbeeld geven”.

 

Het zou ook heel goed zijn als de overheid doorpakt zodat een scale-up, zoals wij zijn, zowel in Nederland als in het buitenland kunnen opschalen.

 

Er zijn veel mensen die weerstand hebben tegen zonneparken. Als je een zonnepark op een creatieve manier esthetisch verantwoord kunt maken dan zou dat ook een mooie kans zijn om heel veel weerstand weg te nemen en voor jullie misschien ook nog wel een markt zijn.

 

Wij hebben de focus echt op de gevel en die wordt telkens slimmer. Waarom zou je zonneparken maken als je het helemaal in de gebouwde omgeving kunt oplossen.

 

Maar we zijn wel betrokken bij de Drentse Zonneroute A37 bij Emmen. Dat is 10 miljoen vierkante meter waar Rijkswaterstaat de grootste gekleurde zonnegevel wil realiseren.

 

En een ander project waar we in zitten is ‘Het landschap van het verlangen’ Dat is een ontwerpend onderzoek naar energielandschappen in de Lopikerwaard. In het studiegebied waar wij over nadenken moet zo’n 50 hectare zonnepanelen komen, dat is gigantisch veel.  Dat zijn zulke grote hoeveelheden dat die het hele landschap gaan veranderen. Dan wordt aan ons gevraagd, in een team met DS-landschapsarchitecten en ontwerper Theo Heldens, om te kijken wat onze invulling zou zijn. We hebben daar een aantal ideeën voor dat het mooier wordt omdat je het een beetje anders oplost: niet zo in die strakke grids. En ook vanuit esthetisch én vanuit technisch oogpunt bekeken.

 

We zijn ook in een ander project bezig geweest met architectenbureau VenhoevenCS en DS-Landschapsarchitecten om boven de weg energie op te wekken. Het kan en mag nu nog niet waarschijnlijk, maar dat is meer een visie op de toekomst. Het project ‘Het Vlinder effect’ is uit deze samenwerking voortgekomen. Het ontwerp is in feite een ultralicht web over de snelweg dat energie opwekt, en tevens een soort ecoduct is voor de kleine beestjes die anders niet over kunnen steken vanwege de turbulentie die het verkeer veroorzaakt.

 

Zo willen we de wereld inspireren door met andere oplossingen te komen.

 

 

Nu zijn jullie vooral ingesteld op projecttoepassing op bedrijfspanden, maar gaat het ook nog bereikbaar worden voor particulieren?

 

Voor ons is het nu zaak om grotere projecten te doen, maar we zijn voornemens om het komende jaar standaard collecties te gaan produceren. Dat betekent dat het ook voor consumenten via installatiepartners beschikbaar wordt. Dat er een kleine voorraad kan zijn zodat zij meer gericht zijn op kleinere projecten.

 

Voor individuele consumenten doen we het niet, maar wel met projectontwikkelaars als er een hele wijk neergezet wordt. Het is natuurlijk wel super interessant als onze gevelpanelen op een gegeven moment gewoon af te halen zijn in de Solarix loods of met een partner die gewend is om bij particulieren te installeren. Die gesprekken worden gevoerd en dat is wel het plan.

 

Nog even terug naar die inspiratie voor andere initiatieven; wat zou je willen zeggen tegen mensen die met een goed idee rondlopen?

 

Doen! De beroemde stoute schoenen aantrekken om erover te praten met mensen uit het veld. We hebben in het begin van Solarix een mail gestuurd naar Heijmans en een week later zaten we bij de directie aan tafel.

 

En een prototype maken, dus gewoon beginnen en volhouden. Én tegelijkertijd ook wel heel goed luisteren of er wel echt markt voor is en of het kan.

 

Bij ons zeiden ze ook “het kan niet” en “het mag niet”, maar wij geloofden het wel en er waren een paar mensen die het ook geloofden. Je moet af en toe een reality check doen, maar voor de rest, gelóóf in je product en praat erover met veel andere mensen.

 

Als we over een jaar weer een interview zouden houden hoe ziet het bedrijf Solarix er dan uit?

 

De visie en missie blijft natuurlijk hetzelfde. Nu zijn we met 10 man en dan waarschijnlijk met 20. We hebben dan ook een standaard collectie. En we hebben dan 5 of 10 mooie nieuwe projecten gerealiseerd en zijn aan het opschalen. We gaan naar het buitenland, ons plan is eerst naar de Nordics, dan Engeland en Duitsland. De afweging is de wet- en regelgeving en wat is de stroomprijs bijvoorbeeld. Frankrijk heeft een hele lage stroomprijs en dat maakt je propositie moeilijker.

 

En we kijken ook buiten Europa. Afrikaanse en Aziatische landen hebben een minder goed energienetwerk dus dat zou best interessant kunnen zijn als ze daar lokaal energie willen opwekken.

 

Bekijk alle mogelijkheden met innovatieve energie opwekkende gevelpanelen op de website van Solarix

Meer actualiteiten

Waarom en vooral hoe moeten we Ontgroeien?
Van Happen heeft de wereldprimeur van de Solarix lichtgewicht gevelpanelen
Hoe InMotion de technologie van elektrisch laden razendsnel accelereert