22/12/2021

Voor de masterclass “Onze energie – ons landschap, een complexe puzzel” heeft Brabant geeft Energie samen met Marc van de Ven en Erik Bruggink van de provincie Noord-Brabant een wandeling op de Strabrechtse heide georganiseerd. Aan de hand van 3 thema’s (‘Landschap centraal’, ‘Wie bepaalt?’ en ‘Samen bouwen’) en in 3 groepen werden de deelnemers aan het denken gezet door het geluid van de A67 en onze experts Frank Stroeken en Jan van Minnebruggen. Door middel van, door Sjoerd Wagenaar ontworpen windmolens kregen we een goed beeld van hoe windmolens op de Strabrechtse heide eruit kunnen zien. Wat was het mooi om samen wandelend na te denken over de inpassing van wind in het landschap en de omgeving! En na afloop en onder het genot van een lekker broodje ging ieder aan de slag met zijn/haar inzichten.

 

Inzichten

We vroegen de deelnemers wat zij van deze masterclass meenemen, wat belemmeringen zijn, wat ze morgen anders gaan doen, hoe je dit kan vertalen naar je eigen werk en wat daarvoor nog nodig is. De opbrengst van deze vragen hebben we in rubrieken opgesomd.

 

 

Bestuurlijk

– Toon lef en durf te kaderen aan de voorkant

– Begin met onontkoombaarheid

– Stel ‘niet weten’ centraal

– Verbreed het gesprek

– Geef vertrouwen aan het gebied en de spelers bij de invulling

– Creëer helder verwachtingsmanagement

– Wees vooraf duidelijk over participatieniveau

– Stel kaders en ga binnen die vooraf gestelde kaders in gesprek met belanghebbenden en laat zien dat meedenken loont.

 

Visualisatie/verbeelding

– Gebruik verbeeldingskracht

– Betrek kinderen, designers en kunstenaars: ontwerp vanuit de ‘nieuwe’ wereld

– Combineer beleving met de andere aspecten om (bijna) iedereen te bereiken

– Visualiseer voor meer begrip en minder weerstand

– Plaats de energietransformatie in context en in toekomstperspectief

– Lange termijnperspectief helpt bestuurders bij beslissingen: bewoners zijn er langer dan bestuurders

– Frame en reframe Windmolens – Vertel het landelijke verhaal

– Hoogte en tiplaagte in het landschap. Lage tip geeft veel lokale overlast

– Clusters windmolens zijn landschappelijk fraaier

– Kies voor ‘volte’ en ‘leegte’ aan de horizon

– Een ‘dorpsmolen’ is het meest krachtig als zo’n molen ook echt deel uitmaakt van de skyline van het dorp Communicatie

– Zorg voor heldere en volledige informatie

– Creëer 1 plek waar ‘alles’ te vinden is, die toegankelijk is op verschillende schaalniveaus

 

Verbinding

– Maak een koppeling met andere opgaven en zie windmolens als probleemoplossers; vriendelijke reuzen die ons in Brabant helpen

– Verbind met andere disciplines en gebruik Van Gogh Nationaal Park als motor

 

Interessante links

– Eerste resultaten van de Community of Practice Windenergie en Landschapskwaliteit door Frank Stroeken

– De Design Challenge die Kunstloc Brabant uitschreef naar aanleiding van de Landschapstriënnale 2021: Onze energie, ons landschap

– Landschaptriënnale 2021 over windenergie en het landschap

7 aanbevelingen

 

Eindconclusie is wat ons betreft: maak er vooral samen iets moois van! Bedankt voor jullie enthousiasme en input!

 

Erik, Marc en Minke

Meer actualiteiten

Diner pensant
Taylor, optimalisatie van zonnesystemen
Interview over de allereerste Energy Race in Eindhoven