Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Best practices voor CO2-reductie in gemeenten

Nederlandse gemeenten werken aan de transitie naar een CO2-neutrale leefomgeving. Zij staan voor de uitdaging om de doelen van het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete maatregelen. Dit vraagt om een ingrijpende systeemverandering. Arcadis deed onderzoek naar de ‘best practices’ van veertien grote gemeenten, waarin te zien is welke acties de voorlopers nemen om CO2-reductie aan te pakken.

 

In samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch benaderde Arcadis veertien grote gemeenten in Nederland en brachten de meest vernieuwende en effectieve CO2-reductiemaatregelen in kaart. Het onderzoek geeft concrete voorbeelden van maatregelen op verschillende gebieden, van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen tot duurzame inkoop.

 

Download hier het rapport van Arcadis.

 

Meer informatie over de opzet van het onderzoek, vind je op de website het Omgevingsweb 

Naar website >
Infoplein logo