Informatieplein

X
Zakelijk / particulier?
Wie ben je?
Onderwerp
Project fase
Wat heb je nodig?
x resultaten

Duurzame schoolgebouwen

Duurzame schoolgebouwen door inzicht en slim energiebeheer

Bekijk item >

Financieringstafel Noordoost-Brabant

De AgriFood Capital Financieringstafel is een netwerk van financiële experts die niet alleen agrifood, maar mkb-ondernemersondernemers uit ALLE sectoren uit Noordoost-Brabant helpen in hun zoektocht naar groeifinanciering.

Bekijk item >

Ontzorgingsloket

Het Ontzorgingsloket helpt vastgoedeigenaren bij verduurzaming met onder andere coaching en een energiescan

Bekijk item >

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Subsidieregeling voor energiecoöperaties en VvE's voor coöperatieve energieopwekking

Bekijk item >

Versnellingshuis Nederland Circulair

Het Versnellingshuis Nederland Circulair helpt ondernemers verder met circulair ondernemen

Bekijk item >

Innovatiemakelaars regeling

Regeling voor mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.

Bekijk item >

Oss Schakelt Door

Oss Schakelt Door is een campagne van gemeente Oss om energiebesparing bij de bewoners te stimuleren.

Bekijk item >

VTCB

Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding.

Bekijk item >

Stérk. Brabant.

Hét netwerk voor burgerinitiatieven en sociale ondernemingen in Brabant.

Bekijk item >

Energie A16

Tips over de samenwerking met partners én met belanghebbenden uit de omgeving, met voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk item >

Green deal Geothermie Brabant

Ontwikkelingen rondom geothermie projecten in Brabant

Bekijk item >

Expertisecentrum Laadinfrastructuur RAL-Zuid

Ondersteuning op het gebied van laadinfrastructuur en elektrisch vervoer.

Bekijk item >

CO2-reductie voor gemeenten

Arcadis schreef een rapport met inspiratie voor Nederlandse gemeenten om het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete maatregelen

Bekijk item >

Register van warmtebronnen

Geografisch overzicht van huidige en potentiële warmtebronnen

Bekijk item >

Energie voor Iedereen

Energie voor Iedereen

Bekijk item >

Handleiding Verduurzaming Kloostergebouwen

Het verduurzamen van een monumentaal klooster is maatwerk. Alle mogelijkheden vind je in deze handleiding.

Bekijk item >

Netwerk Aquathermie

Gebouwen verwarmen en/of koelen met restwarmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater.

Bekijk item >

Duurzame huizen route

Platform voor iedereen die interesse heeft in duurzaam wonen.

Bekijk item >

Subsidie coöperatieve energieopwekking

Subsidie voor coöperatief energie opwekken door buurtbewoners, wijken, gemeenten en verenigingen van eigenaren.

Bekijk item >

Leren van windmolens

Er valt veel te leren van gerealiseerde projecten. In het bijzonder die van windenergieA16.

Bekijk item >

Brabant Woont Slim

Concrete antwoorden over het verduurzamen van jouw huis

Bekijk item >

Elektrische deelauto

Projecten die de aanschaf of gebruik van e-deelauto’s stimuleren

Bekijk item >

Subsidieregeling Brabant geeft Energie

Tot en met 1 december 2021 staat de subsidieregeling 'Brabant geeft Energie' open. De provincie is op zoek naar projecten 'van onderop' die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Ontdek hier hoe we dit vanuit Brabant geeft Energie aanpakken: https://bit.ly/2FXgxE7

Bekijk item >

RVO Subsidie- en financieringswijzer

Subsidie- en financieringswijzer

Bekijk item >

RVO Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+), de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie.

De HER+ kijkt naar CO2-reductie in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. Daarom zijn nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie met innovatie stimuleren zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), waterstofproductie en diverse warmteproductie opties.

Bekijk item >

RVO Topsector Energiestudies Industrie

Wilt u als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan verminderen in 2030? Dan kunt u gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

Bekijk item >

RVO Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie voor innovatieve energie- of klimaatprojecten

Bekijk item >

RVO Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie

Innovaties die duurzaamheid en economische groei koppelen

Bekijk item >

RVO Verduurzamen voor corporaties en verhuurders

Subsidieregelingen speciaal voor verhuurders.

Bekijk item >

BOM Renewable Energy

Kennis netwerk en risicokapitaal voor jouw duurzaam energieproject

Bekijk item >

Duurzaamheidsloket sport SSNB

Ondersteuning voor het verduurzamen van sportaccommodaties

Bekijk item >

Braventure

Jouw Brabantse startup sneller succesvol maken

Bekijk item >

Stimulus OPZuid

Subsidie voor innovatiebevordering en duurzame energie en met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Bekijk item >

Stimulus MIT Zuid

Subsidie voor Haalbaarheidsonderzoek en R&D.

Bekijk item >

Stimulus POP3 Brabant

Subsidie voor Brabantse plattelandsontwikkeling

Bekijk item >

Servicepunt Energie Brabantse Milieufederatie

Ondersteuning lokale energie-initiatieven.

Bekijk item >

Nederland elektrisch

Subsidies en regelingen voor elektrisch rijden.

Bekijk item >

Klimaatplein

Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers.

Bekijk item >

Belastingdienst BTW teruggave zonnepanelen

Teruggave zonnepanelen

Bekijk item >

Energie bespaarlening

Financiering van het Nationaal Warmtefonds voor verduurzaming van gebouwen

Bekijk item >

De groene zone

7000 Woningen in 12 gemeentes worden voorzien van zonnepanelen

Bekijk item >

Energie subsidiewijzer Milieu Centraal

Check of je subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van je huis

Bekijk item >

Het Groene Brein

Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie van Het Groene Brein.

Bekijk item >

MVO Nederland

Neem je aandeel in de nieuwe economie. Beweging voor toekomstbestendige bedrijven

Bekijk item >

Cirkelstad Brabant

Platform van 'communities of practice' rondom energie neutraal en circulair bouwen.

Bekijk item >

Duurzaamheid.nl

Duurzaamheid.nl ondersteunt de samenleving naar een duurzame toekomst.

Bekijk item >

Digitaal magazine RVO

Magazine waar mensen en duurzame energie elkaar ontmoeten.

Bekijk item >

Enpuls en Milieu Centraal

Slimme wijken aanpak voor verduurzaming van wijken.

Bekijk item >

Rapport HIER en Sociale Innovatie

Voorbeelden van bewonersinitiatieven en samenwerkingen tussen gemeenten.

Bekijk item >

Urgenda: Samen sneller duurzaam

Producten en diensten die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Bekijk item >

Brabant doet WAT

Alle gebundelde inspanningen van de provincie inspanningen op het vlak van duurzaamheid

Bekijk item >

Actualiteit

Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant

Al sinds 2018 heeft Brabant geeft Energie initiatieven in Brabant ondersteund die stappen willen zetten en een concrete invulling willen geven aan de energietransitie. Met Brabant geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk die de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. Op 1 mei 2024 houdt Brabant geeft Energie helaas op te bestaan. Maar we gaan natuurlijk wel verder met de beweging. Van onderop, concreet en op schaal. We zijn heel blij dat we doorgaan met het versterken van de energietransitie in Brabant, nu samen met Duurzame Dinsdag.

Lees verder >