Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Subsidie voor Brabantse plattelandsontwikkeling

Met het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan ontwikkeling, innovatie en verduurzaming. Aanvragers zijn agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen.

 

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Stimulus Programmamanagement voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant.

 

Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vind je op de website van rvo.nl of op de website van Stimulus Noord Brabant.

Naar website >
Infoplein logo