Actualiteit

Met Brabant geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk die de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

Hoe is het nu met… SOLID

Team SOLID is een studententeam binnen de TU/e, waarbinnen 32 studenten onderzoek doen naar het gebruiken van ijzerpoeder als brandstof.

Lees verder >

Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Lees verder >

De Vonk | Sustainable @ School

In ons nieuwe format ‘De Vonk’ leggen wij de verhalen vast van mensen die door samen te werken iets bijzonders hebben bereikt

Lees verder >

Q-Lite wekt drie keer eigen verbruik op

Een slimme manier om als bedrijf je CO2 uitstoot te compenseren, is het installeren van zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand. Display producent Q-Lite wekt zelfs het drievoudige van hun eigen verbruik op. Hoe? Lees het interview.

Lees verder >

Doe ook mee met de #Verduursamen Challenge

Alweer een super initiatief, van drie jonge Brabanders! Jan Peter, Shushan en Sep zetten zich in voor het behoud van onze natuur.

Lees verder >

Bijzondere samenwerkingen bij Buro Kade

Kirsti Pol en Michael Bol van Buro Kade brengen mensen en initiatieven bij elkaar op de Tramkade; een plek die draait om beleving.

Lees verder >

Energiemakers Netwerk Evenement – De Aftermovie

Eén van de hoogtepunten van 2019 was het Energiemakers Netwerk Evenement.

Lees verder >

Subsidieregeling ronde 3 toegekend

Derde ronde van de provinciale subsidieregeling.

Lees verder >

Energiefestival Provincie Noord-Brabant

Een inspirerende dag vol met zinvolle ontmoetingen, nieuwe ontdekkingen en verrassende en ervaringen.

Lees verder >

Event: Energiemakers netwerk!

Met trots kunnen we melden dat we ons eerste festival organiseren: Het Energiemakers Netwerk! Op donderdag 7 november in het Evoluon.

Lees verder >

Energietransitie in Brabant

Lees de publicatie met artikelen en voorbeelden van Brabantse initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Lees verder >

Subsidieregeling toegekend

Het doel van Brabant geeft Energie is om mensen en organisaties te helpen om de energietransitie te versnellen.

Lees verder >

Energiemakers

Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

"Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

“Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

"Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

"Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

"Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

"De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

"Aan de slag!"

Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

"Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

Timmy de Vos - E-Waste Race

“Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

Duurzame technologie kan ook sexy zijn

Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

“Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.