Project - Challenge

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Een duurzaamheidsplan waar iedere woningeigenaar mee verder kan

Met het programma Sociale Innovatie willen de Provincie Noord-Brabant en Enpuls kennis en ervaring opdoen door alle Brabanders, bedrijven en gemeentes bewust te maken van de energietransitie en hun mogelijke bijdrage hierin. Wij interviewden Joris van Boxtel over de pilot Thuis Energie Besparen Doe Je Zo en over hun kennisdelingssessies ”In gesprek met de wetenschap” en “7 succesfactoren voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie”.

Hoi, stel jezelf eens voor! Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Joris van Boxtel, werkzaam voor het Sociale Innovatie programma en projectleider van de pilot Thuis Energie Besparen Doe Je Zo. Hierin geven we bewoners inzicht in de huidige staat van hun woning. Vervolgens laten we zien hoe ze hier meer comfort, veiligheid en gezondheidsvoordelen in kunnen behalen, op een betaalbare manier. De pilot loopt in vijf gemeenten in Brabant, waar we testen of de volgende stelling juist is: “Met de juiste inzichten kunnen mensen zelf goede integrale plannen maken en tot uitvoering brengen met bestaande marktpartijen en bestaande producten.”

Joris van Boxtel, projectleider pilot Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

Hoe doen jullie dat dan?

Wij merken dat als we mensen voorzien van inzichten, we ze in staat stellen om een eigen plan voor hun woning te maken om deze aangenamer en leefbaarder te maken. Dit doen we met een huisfluistersessie. Lars Boelen en Felix van Gemen, huisfluisteraars van beroep, voeren een uitgebreide nulmeting uit waarbij middels een blowerdoortest gekeken wordt naar de energieprestaties van de woning. Maar minstens zo belangrijk is dat ze gedurende deze test in gesprek gaan met de bewoners. Over hoe zij de woning ervaren. Hebben ze bijvoorbeeld last van tocht, muffe ruimtes of slechte WiFi? En wat zien zij in de toekomst nog aan veranderingen? Zijn er bijvoorbeeld kinderwensen, is er behoefte aan koeling in de zomer of staat er een nieuwe vloer of uitbouw op de planning? Dit is heel belangrijk om mee te nemen in het traject, want dat kan het totaalplaatje veranderen.

 

Waarom zijn die inzichten zo belangrijk?

Als je een woning wil verduurzamen, is het slim om te beginnen met het dichten van kieren. Omdat de natuurlijke ventilatie wegvalt met het dichten van kieren, is het ook belangrijk om te kijken naar de ventilatie in huis. Vanuit deze basis kun je een goed en overzichtelijk plan maken, rekening houdend met de wensen voor nu en in de toekomst. Als je bijvoorbeeld de meterkast aan laat passen voor de aanschaf van zonnepanelen, is het handig om ook alvast rekening te houden met eventuele toekomstwensen zoals elektrisch koken of een warmtepomp.

Wat zijn jouw belangrijkste learnings vanuit de pilots tot nu toe?

Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de mensen bereid is om een bedrag van meer dan 5.000 euro uit te geven om hun woning te verduurzamen. Daarom focussen wij heel erg op het stukje wooncomfort en gezondheid. Iedere woningeigenaar vindt het belangrijk om comfortabel, veilig en gezond te wonen. Het gaat dus niet om de maatregel die je treft, maar om wat deze maatregel jou oplevert. Dát is waar mensen wel voor willen betalen.

 

Ik heb het thuis zelf ook ervaren. Om wat meer gevoel te krijgen bij het thema luchtkwaliteit heb ik een binnenluchtkwaliteit monitor aangeschaft. Van de meetwaarden schrok ik. Met uitschieters tot 2.000 ppm was de kwaliteit heel slecht te noemen. En wanneer we met z’n vieren thuis waren, met de deuren dicht, liep de CO2 concentratie binnen 2 uur op naar ongezonde waardes. Dit was voor ons dé trigger om met de woning aan de slag te gaan. We hebben een blowerdoortest laten uitvoeren, waardoor we goed zicht kregen op de huidige prestaties van de woning. En door gericht samen na te denken over wat we met de woning wilden en hoe we de woning ervaarden, ontstond een plan. Eind 2020 hebben we een ventilatiesysteem met warmteterugwinning laten plaatsen en begin 2021 zijn alle kozijnen vervangen door kunststof kozijnen met triple glas. We hebben ook zoveel mogelijk kieren gedicht en de ketel goed in laten stellen (vermogen en temperatuur). Het resultaat mag er zijn; een frisse woning, geen rare luchtjes en vochtproblemen meer en lekkerder wakker worden.

Waarom zijn deze inzichten zo belangrijk voor de energietransitie?

Ondanks de grote klimaatdoelen waar we naartoe werken, wil niemand verduurzamen als dit meer tijd, geld en moeite kost dan de huidige situatie. Mensen kiezen voor een duurzame maatregel vanwege de voordelen op comfort, gezondheid en veiligheid die het met zich meedraagt. Het duurzaamheidsaspect is mooi meegenomen. Het is kansrijker om vanuit die invalshoek met mensen in gesprek te gaan. Als we de energietransitie haalbaar en betaalbaar willen maken voor iedereen, moet het belang van de bewoner voorop staan.

 

Onze inzichten delen we op verschillende manieren. We zijn in gesprek gegaan met de wetenschap en organiseren op 30 april een webinar over de “7 succesfactoren voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie”. Dit webinar is met name interessant voor gemeente-ambtenaren, lokale bestuurders, energie-initiatieven en ondersteuners van wijkuitvoeringsplannen.

 

Meer weten? Lees alles over de pilots van het Sociale Innovatie programma, inclusief verschillende webinars, op de website van de Energiewerkplaats

Stuur een reactie


  Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  Provincie Noord-Brabant en Enpuls hebben samen het programma Sociale Innovatie. Een challenge waarbij zij met maar liefst 16 pilots, kennis en ervaring willen opdoen om alle Brabanders mee te kunnen laten doen met de energietransitie.

  Joris van Boxtel Projectleider - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  's-Hertogenbosch

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Stem van de Kinderen
  Vlees of plant?
  Energy Challenges

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."