Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Een virtuele glazen bol

We zijn met z’n allen hard aan het werk om de energietransitie mogelijk te maken, met veel verschillende initiatieven. Maar wat dragen al die initiatieven nou precies bij? Welke werken het beste in welke situatie? En kunnen we onze klimaatdoelstellingen halen? Dit zijn moeilijke vragen, maar wel hele belangrijke. Gelukkig is er een groep wetenschappers die het mogelijk maakt om zulke complexe vraagstukken te beantwoorden, met Virtual Smart City Labs.

 

Wij spraken met Naud Loomans en Auke Hoekstra, wetenschappers van onderzoeksprogramma Neon Research en ZEnMo Virtual Smart City Labs.

Virtual Smart City Labs. Een hele mond vol, maar wat is het eigenlijk?

Met Virtual Smart City Labs maken wij simulaties van de werkelijkheid, om het gebruik van energie en mobiliteit inzichtelijk te maken. We maken visuele modellen op de computer, van bijvoorbeeld een appartementencomplex of woonwijk, om alle energiestromen naast elkaar te zien en te vergelijken. Hier maken we vervolgens toekomstscenario’s mee. Zo zie je helder en overzichtelijk wat het effect is van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen en kan je een gegronde keuze maken.

Hoe is dit concept ontstaan?

Het is ooit begonnen in Excel bestanden, om ingewikkelde vragen te beantwoorden over hoe we richting een duurzamere wereld kunnen gaan. Er zijn onwijs veel technieken en systemen en we willen maar al te graag begrijpen hoe deze werken en hoe mensen hierop reageren. Op een gegeven moment is er gewoon zo veel informatie en wordt het zo complex, dat je geen overzicht meer hebt. Door modellen toe te passen zie je ineens wél het gehele plaatje en wordt veel inzichtelijker wat echt belangrijk is en wat minder.

Voor wie is dit handig?

We kunnen een situatie exact namaken, zodat je zelf aan de knoppen kan draaien. Zo zie je heel makkelijk wat voor impact een keuze heeft op de omgeving en op het energieverbruik en hoe je aan bepaalde energiedoelstellingen kunt voldoen. Dit is heel nuttig voor overheden, gemeenten en beleidsmakers, maar ook voor burgers, bedrijven en projectontwikkelaars om sneller in te schatten of je ergens in zal investeren.

Wat is jullie relatie met Brabant geeft Energie?

In opdracht van Brabant geeft Energie hebben we een Virtual Lab ontwikkeld voor het Smart District in Brainport, om deze nieuwe wijk slimmer te maken en op jaarbasis meer energie op te wekken dan te verbruiken. We hebben dit model gepresenteerd aan een groep toekomstige bewoners. Zij konden met het model spelen om te ondervinden wat voor duurzaam energiesysteem zij willen in de wijk. Zo werd hen meteen inzichtelijk wat het effect van zonnepanelen, warmtepompen of een warmtenet is. Maar ook hoe deze bijvoorbeeld aansluiten op opslagmogelijkheden en slimme laadtechnieken voor elektrische auto’s. Uiteindelijk hopen we de hele wijk in te richten met ons model.

 

Ook hebben we tijdens het Energiemakers Netwerk, het netwerk evenement van Brabant geeft Energie, ons model getest tijdens interactieve sessies met verschillende beleidsmakers en initiatiefnemers. Hier ervaarden mensen in levenden lijve het nut van zo’n simulatie. Iedereen kwam met totaal verschillende standpunten en wilde deze verdedigen, maar zag tegelijkertijd ook meteen in waarom het standpunt van de ander een gedegen keuze is. Je snapt elkaar en elkaars positie beter.

Wat zou jullie ideale toekomstbeeld zijn, na jaren ervaring met deze simulaties?

Electrify everything. In de ideale wereld worden mobiliteit, warmte en industrieën zo veel mogelijk elektrisch. Energie wordt voornamelijk opgewekt vanuit zonnepanelen en windmolens op zee. De grootste uitdaging zal in de toekomst het overbruggen van de seizoenen worden: hoe gaan we om met periodes met minder zon? Dit zal om een interconnectie met Europa en Noord-Afrika vragen en bijvoorbeeld chemische opslag in waterstof.

Wat zijn jullie belangrijkste learnings vanuit dit project?

Auke: Wat mij opviel is dat de wetenschap traditioneel druk is met het steeds exacter modelleren van het systeem, terwijl je in de praktijk veel meer bereikt met hoe het eruit ziet en hoe je het presenteert. Het is belangrijker om de grote lijnen duidelijk en pakkend neer te zetten dan tot 3 cijfers achter de komma een toekomstscenario door te rekenen dat nooit uit gaat komen. Mensen worden niet warm van enkel cijfers en grafieken zien. Zodra het beweegt en er goed uit ziet, wordt de interesse van de mensen gewekt. Een interactief model maakt complexe strategieën heel toegankelijk en begrijpelijk. Zo bereik je meer interesse en begrip voor de energietransitie, hopelijk leidend tot een constructiever debat over hoe we nu snel actie gaan ondernemen.

 

Naud: Je kan nooit echt in de toekomst kijken, maar wat je wel kan is interacties testen ten opzichte van elkaar. Hierdoor kun je hele goede voorspellingen doen en aannames maken. Er zijn zo veel verhalen over nieuwe technieken en dergelijke, die eigenlijk alleen maar meer vraagtekens geven rondom de vraag: zijn we goed bezig? Nu we deze modellen hebben, weten we dat we goed bezig zijn en geloof je dat het ook echt mogelijk is om Nederland duurzaam te krijgen.

 

Meer weten over Virtual Smart City Lab? Neem dan een kijkje op zenmo.com en bekijk de video’s!

Stuur een reactie


  Virtual Smart City Labs

  Virtual Smart City Labs brengt in kaart wat al die verschillende klimaatinitiatieven nou precies bijdragen aan de energietransitie.

  Naud Loomans Wetenschapper - Virtual Smart City Labs

  Auke Hoekstra Wetenschapper - Virtual Smart City Labs

  Eindhoven

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Duurzaamheidspark Oss
  Ecodorp Boekel
  Procomat

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.