Project - Zichtbaarheid

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Planten redden van de sloop

Tijdens de week van de circulaire economie werd de publieksprijs van Innovatie Top 20 gewonnen door Struikroven.

 

Struikroven is begonnen als buurtinitiatief in Eindhoven, maar is inmiddels snel groeiend. De ambitie is om in elke stad vertegenwoordigd te zijn en daarom zoeken ze in elke regio van Nederland een Roversbende: een team van minimaal 3 professionals die samen verantwoordelijk zijn voor Struikroofacties, de Roverstuin en de community in de regio.

 

Wie ben je en wat doe je?

 

Ik ben Bernice Kamphuis uit Eindhoven. Ik woon daar met mijn vriend en onze twee kinderen en ik ben buurtactivist. Want wat we nu aan het doen zijn is begonnen in mijn eigen buurt. Ik ben wel een moderne buurtactivist op een constructieve manier dus actie ondernemen, dingen doen en groot maken. Dat is mijn stijl.

 

Van oorsprong ben ik opbouwwerker, dus ik kom uit het sociale domein. Ik ben nu directeur van Struikroven, dat was altijd al mijn droombaan. Omdat ik mijn talenten kan inzetten en de wereld verbeter. Dat klinkt heel idealistisch, maar ik heb gemerkt dat het veel simpeler is dan dat het lijkt.

 

Ik heb wel het probleem dat ik overal kansen zie en alles aan wil pakken. Ook met Struikrovers zie ik nog heel veel kansen waardoor we nog veel meer impact kunnen maken, maar de tijd en de middelen ontbreken daarvoor nu nog.

 

Vertel eens iets over je initiatief

 

Struikrovers is begonnen als buurtinitiatief. We kwamen in een sloopwijk wonen en zagen letterlijk al het groen om ons heen verdwijnen. We zijn toen eerst met z’n tweeën op pad gegaan en hebben zoveel mogelijk struiken gered waarmee we onze eigen tuin een make-over hebben gegeven.

 

In de tweede sloopfase heb ik zoveel mogelijk buurtbewoners gemobiliseerd om zoveel mogelijk groen te redden. Dat was een hele mooie dag en dat smaakte meteen naar meer. Na wat research kwam ik erachter dat dat een landelijk probleem is en er was nog niemand die zorgdroeg voor het groen bij sloopwerken en herinrichting. Dus toen ben ik het gaan doen en inmiddels zijn we met veel meer mensen die dat doen en zijn we als organisatie aan het groeien.

 

We willen nu mensen gaan opleiden om in hun eigen regio struikrover te worden en het doel is om uiteindelijk in elke stad struikrovers te hebben en het zelfs in de wet- en regelgeving opgenomen te krijgen.

 

Heb je hele groene vingers nodig om dat te kunnen doen?

 

Eigenlijk niet. Er is wel wát groenkennis nodig, maar dat huren we vaak in. Struikroven is eigenlijk gewoon planten eruit scheppen en op de juiste manier terugplaatsen en daar helpen we de bewoners bij.

 

Wat zijn dan de belangrijkste eigenschappen van een struikrover?

 

Er zijn twee typen struikrovers. De bewoners van een wijk die mee komen helpen om – in een sloopwijk waar groen moet wijken – planten uit te graven en in hun eigen tuin of op een schoolplein of in de openbare ruimte te plaatsen. Dat zijn dus de echte struikrovers met de schep in de hand.

 

Maar waar we nu naar op zoek zijn, zijn een soort opper-struikrovers. Uitvoerende mensen die het mogelijk maken dat er heel veel mensen kunnen meehelpen om groen te redden. Het zit namelijk nog niet in de huidige processen en veel mensen kennen ons nog niet. We zijn nu dus nog afhankelijk van opdrachtgevers die naar ons toe komen, maar we zoeken dus mensen die struikroven in hun gemeente op de kaart zetten. Ambassadeurs die proactief naar gemeentes en coöperaties stappen en vervolgens ook coördineren zodat alles gefaciliteerd wordt en de vrijwilligers allemaal mee kunnen komen helpen.

 

Betrekken jullie ook kinderen erbij?

 

Jazeker! Struikroven is voor jong en oud en iets wat je met het hele gezin kunt doen. Ook als we voor een schoolplein struikroven is het heel leuk om daar een klas bij te betrekken.

 

Wordt er ook aandacht besteed aan de dieren die je tegenkomt?

 

We hebben wel eens een egeltje gered. Dat was een leuke reddingsactie. Maar bouw- en sloopwerkzaamheden zijn desastreus voor dieren die in dat gebied leven. Wel is er in de regelgeving vastgelegd dat huizen van tevoren dichtgemaakt moeten worden zodat er geen nesten gemaakt worden en in het broedseizoen mag je officieel niet slopen. Maar alle dieren verdwijnen bij sloop- en bouwprojecten en zonder vogels is het heel stil in nieuwe wijken.

 

Waarom is het belangrijk wat jullie doen?

 

Omdat we groen nodig hebben. Het helpt bij klimaatadaptatie, om de klimaatbewegingen te kunnen ondervangen; het voorkomen van hittestress, wateroverlast en dergelijke. Maar groen is ook verbonden aan onze gezondheid. Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan dat een groene omgeving een gezonde leefomgeving is. Zowel psychisch als fysiek. Een groene leefomgeving zorgt dat je goed kunt ademen en zelfs dat je je gelukkiger voelt. Groen is ook essentieel voor het opnemen van CO2. Dus we hebben het heel hard nodig en het is heel raar dat we vele hectaren groen vernietigen omdat we daar zo nodig moeten wonen.

 

Het zou heel mooi zijn als we ooit op het punt komen dat er naar een gebied gekeken wordt en rekening gehouden wordt waar er groen staat en dat daar dan vervolgens omheen wordt gewerkt. Een gebied is geen leeg canvas, maar er groeit van alles wat er al jaren staat en daar zouden we veel organischer omheen moeten werken. En als dat niet kan, dat we dan struikroven standaard in de processen opnemen. Ook bomen verplaatsen en zoveel mogelijk groen herplaatsen.

 

En voor wie doe je dit?

 

Zowel voor de mensen als de natuur. Hoe ouder de natuur is, hoe meer we eraan hebben. We zijn afhankelijk van elkaar. Dus we gunnen de natuur dat ze volwassen kan worden en ook gunnen we mensen dat ze in een groene leefomgeving kunnen wonen. En omdat we struikroven altijd samendoen, bouwen we ook aan communities in wijken en steden.

 

Wat wil je bereiken?

 

Dat struikroven de norm wordt. Niet alleen voor coöperaties, gemeentes en projectontwikkelaars, maar ook voor hoveniers en particulieren. Dus voor iedereen die iets wil veranderen is het eerste wat je doet: struikroven. Het moet een nieuw werkwoord worden net als recyclen. Dus de standaard moet worden dat iedereen z’n best doet om bestaand groen te verplaatsen en te redden. Want het kan, het is heel leuk en het voelt goed.

 

Wat moet daarvoor nog gebeuren?

 

Wat wij nodig hebben zijn die lokale teams in zoveel mogelijk steden. Die opper-struikrovers die in hun regio struikroven gaan implementeren. Zij gaan om de tafel met gemeentes en organisaties om roverspacten te sluiten zodat struikroven een onderdeel wordt van hun processen. In Eindhoven staat op de website dat alle gerelateerde organisaties hebben uitgesproken dat struikroven de norm is. En dat willen we in alle steden bereiken. De mensen die we gaan opleiden gaan die gesprekken voeren en coördineren. Tegelijkertijd gaan wij vanuit de landelijke organisatie zorgen dat het in de flora- en faunawet wordt opgenomen. Dus in elke stad komen roverstuinen om alle planten te bewaren zodat steden zorgen voor 100% circulair groen. Niet alleen oude bomen of zeldzaam groen, maar al het groen moet worden gered. Iedereen die we spreken, wil dit. Heel graag zou ik een keer met Hugo de Jonge gaan struikroven om te laten zien hoe leuk en hoe nuttig het is en om hem een idee voor een motie in de kamer mee te geven zodat we met z’n allen kunnen afspreken dat we dit gewoon gaan doen!

 

Hoe versnelt struikroven de energietransitie?

 

Veel coöperaties en gemeentes maken nu de afweging of het slimmer is om een wijk te verbouwen of te slopen om van het gas af te gaan. Dus er wordt nu en in de nabije toekomst heel veel geschoven en dat heeft ook direct gevolgen voor het groen. Dus in dat opzicht zijn we heel direct verbonden aan de energietransitie.

 

Hoe zie je je rol als klimaatburgemeester?

 

Naast Struikrovers ben ik ook bezig om in de energietransitie bewonersgroepen en buurten  te helpen om een plan te maken om aardgasvrij te worden. Zodat bewoners kunnen samenwerken met organisaties en de kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld overbrugd wordt.

 

Met LSA bewoners hebben we coalities gemaakt in wijken waarbij bewoners, gemeente en coöperaties op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken. Zodat de energietransitie niet alleen op de schouders drukt van de gemeentes, maar dat er door inspraak te hebben ook draagvlak is bij de bewoners en ze zich samen inzetten voor het aardgasvrij maken van hun wijk. Bewoners zijn essentieel om mee te krijgen, maar ze worden nu nog niet als gelijkwaardige gesprekspartner behandeld. Er wordt wel vaak de indruk gewekt dat bewoners betrokken worden en enthousiast gemaakt worden, maar als puntje-bij-paaltje komt, worden ze niet gehoord en worden experts ingeschakeld terwijl er heel veel expertise bij de bewoners zit. De bewoners zijn de beste experts als het gaat om hun leefomgeving, maar het is nu geen gelijkwaardige relatie. Ze worden niet als zodanig erkend. Dus daar zet ik me actief voor in.

 

Heeft het winnen van de publieksprijs van de circulaire top 20 nog iets gedaan voor jullie?

 

We zijn heel blij met alle positieve reacties. Het allerbelangrijkst is in deze fase dat we naamsbekendheid krijgen. Veel mensen kennen ons niet en staan nog niet stil bij het feit dat er zoveel groen vernietigd wordt. Door zo’n prijs sta je opeens enorm in de spotlights dus we gaan nu op zoek naar nog meer prijzen, congressen en dergelijke om gezien te worden.

 

Zitten jullie niet in het vaarwater van hoveniers en groencentra?

 

Wat wij hebben is groen van allerlei soorten, maten en leeftijden. Je moet het een beetje zien als het verschil tussen een kringloopwinkel en gewone retail dus in dat opzicht is het niet echt concurrentie. Iedereen die we spreken is enthousiast en we kunnen het ons niet meer permitteren om vanuit commercieel belang dit soort dingen niet te doen. Het mooist zou zijn dat mensen en ontwerpers straks eerst gaan kijken in een roverstuin wat er al is en wat groot en sterk genoeg is om te gebruiken en dat eventueel aanvult met nieuwe planten.

 

Zijn de roverstuinen op jullie website te vinden?

 

Nog niet. Er zijn er een aantal in Breda, Den Bosch, Amersfoort en in Eindhoven zijn we bezig om er in alle zeven stadsdelen een te krijgen, maar het belangrijkst is nu eerst om te zorgen dat we die lokale coördinerende struikrovers vinden zodat we in heel veel steden roverstuinen hebben.

 

Wat zou je tegen instanties willen zeggen?

 

We werken ook graag samen met groenscholen. Laatst hebben we een hele leuke actie gedaan met Curio in Breda. Voor scholieren is het heel leuk om aan bewoners uit te leggen welke planten het zijn die ze uit de grond graven. Ook zijn we heel benieuwd naar de impact, zowel op groen niveau als op sociaal niveau. En naar de bouw en projectwereld, neem contact met ons op en vergeet ons niet in het proces. En waarschuw ons op tijd zodat we een actie kunnen organiseren. Ook particulieren en hoveniers, denk eerst aan struikroven.

 

En tegen gemeentes en overheden zou ik willen zeggen, ga met ons in gesprek hoe het in de wet- en regelgeving kan worden opgenomen en zorg dat er een roverstuin kan komen in jouw gemeente.

 

Als we over een jaar weer een interview doen, waar staat Struikrovers dan?

 

Dan denk ik dat we in een aantal steden hele goede teams hebben die heel veel acties hebben kunnen organiseren; dat we dan richting die landelijke dekking gaan. En dat we dan in gesprek zijn met de landelijke overheid over hoe we dit verplicht kunnen maken. Dat er het besef is dat stadsnatuur waardevol is en dat het gered moet kunnen worden.

 

En ik zou graag een keer uitgenodigd worden op het provinciehuis om te kijken of de Provincie Noord-Brabant het struikroven kan omarmen.

 

Wil je meer weten over Struikroven of je aanmelden voor de Struikroven-academy, kijk op de website: struikroven.nu/

Stuur een reactie


  Struikroven

  Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken. Struikrovers redden het bestaande groen en geven het  in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen ze in opdracht van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte of in een Roverstuin.

  Bernice Kamphuis Initiatiefnemer - Struikroven

  Eindhoven

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Fietsaccu-revisie.nl
  Falcon
  Team CASA

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.