Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Hoe Solarge een revolutie in de zonnepanelenbranche ontketent

De kosten van zonne-energie zijn de afgelopen tien jaar maar liefst al met negentig procent gedaald. Als je subsidies -voor welk groen energie-initiatief dan ook- niet meetelt, is zonne-energie niet alleen een duurzame, maar zelfs ook de goedkoopste energiebron. Maar met de klassieke zonnepanalen gaan we er niet komen, vreest Gerard De Leede. We willen er onze Nederlandse natuur niet mee volleggen, lang niet alle daken zijn geschikt voor klassieke panelen. Vooral die grote daken van distributiecentra, fabrieken en stallen die je idealiter zou willen benutten, kunnen het gewicht van glazen panelen, hun aluminium frames en de nodige ballast ter verzwaring niet dragen. Bovendien hebben de klassieke panelen een hele grote carbon footprint. Maar er is hoop, zo leren we uit ons interview met Gerard, die niet alleen professor of Practice Smart Energy aan Jheronimus Acadamy of Data Science (onderdeel van Tilburg en Eindhoven University) is, maar ook aan de basis heeft gestaan van de oprichting van de Eindhovense zonnepanelenfabriek Solarge.

Interview met Gerard De Leede

Gerard:

Dan heb ik meteen een mooie primeur, er is nieuws dat leuk is om te melden: de kunststoffen die we voor onze panelen gebruiken, dat is 80% van het hele paneel, die kan onze partner Sabic uit gerecycled plastic en biomassa maken. Mooier krijg je het niet meer, die biomassa gebruikt CO2, en daarna breng je het bij ons in een eeuwige loop, dat is natuurlijk het idee. Eerst laat je het 20, 25 jaar liggen en dan halen we het weer op en maken we er weer een nieuw zonnepaneel van, maar dan een betere omdat de techniek ook voortschrijdt. Dit is geen rocket science of luchtfietserij meer. Het is ietsje duurder, dat wel, maar alle wetgeving die er is helpt mee om dit te gaan stimuleren. Best grappig als je er over nadenkt: een plant gebruikt 1 % -zelfs minder- van het licht om van te groeien. Gebruik je die plant als grondstof voor onze zonnepanelen, dan heb je van je panelen 22% opbrengst aan energie, in plaats van de 1% zonne-energie die de plant jaarlijks opneemt om te groeien.

Dat is een vrij recente ontwikkeling begrepen we?

Ja, we wisten wel dat dit eraan zat te komen, maar in februari startte onze kunststofpartner Sabic een fabriek samen met Plastic Energy in Geleen. Daar worden nu de 2 stromen -recyclebaar plastic en biomassa (niet concurrerend met de foodchain)- samengevoegd, gemixt met olie die we gecertificeerd inkopen. Als je biomassa verbrandt en je gaat ervan uit dat die centrale geen energieverlies kent, dan haal je daar de energie uit die daar jaar in jaar uit in opgeslagen werd; een procent zonlicht dat jaarlijks wordt omgezet in biomassa. Een plant of boom vangt 1% op , de rest wordt weerkaatst, doorgelaten of in warmte omgezet. Dat is de efficiency van de natuur. Een plant heeft heel weinig nodig. Zo ontstaat een nieuw paradigma. Wat doen wij mensen met zonlicht? In de agrarische revolutie konden we ineens ter plekke voedsel uit zonne-energie produceren, nu ontwikkelen wij technologieën waarmee je veel meer kan, waarmee je veel efficiënter energie uit biomassa kan halen.

Nu zit Solarge in de opschaalfase, welke hobbels zijn er al overwonnen?

Het product uitontwikkelen, van idee tot een product dat we in een fabriek kunnen maken, was een grote hobbel. Toen dat in het begin mislukte, moesten we weer opnieuw beginnen, maar dan anders. Die drempel is overwonnen. Daarna namen we twee afslagen: eentje is pilottesten in de markt, om te laten zien dat ons paneel het minstens net zo goed doet als een standaard paneel. Dat is nu twee jaar lang gelukt en de tweede, de certificeringsroute, is inmiddels ook rond. Dat is niet verplicht, maar wil je groter leveren aan de markt, heb je die certificaten nodig. In dat certificatietraject hebben we ook een paar klappen gehad, dat mislukte een paar keer en heeft ons veel geld gekost, maar alles is oké  nu. In die certificeringstesten wordt een paneel echt mishandeld, blootgesteld aan hagelstenen, aan temperaturen van 40 graden onder nul tot 85 graden boven nul, temperaturen die we in Nederland niet meemaken, maar dat zijn nu eenmaal de eisen. Grote drempel ook: het geld ophalen! Financieren is even moeilijk als certificeren!

Ligt daar één van de volgende uitdagingen?

We zijn halverwege. We hebben toezeggingen voor de helft van het kapitaal dat we nodig hebben, dus we zijn er bijna, maar we zij er nog niet helemaal.

Solarge is nog op zoek naar financiering van de productiefaciliteit?

Ja, de totale financiering gaat om iets minder dan 10 miljoen Euro. We hebben goede eerste stappen gezet maar we zijn er nog niet. We willen dit afronden binnen een aantal maanden zodat we de machines kunnen bestellen. En dán komt de volgende stap in zicht, waar het echt om gaat:: de fabriek volgend jaar 2e kwartaal compleet hebben en vervolgens goed te hebben lopen qua productie.

Dat is de stip aan de horizon waar je naartoe werkt?

Jazeker. En de fabriek is ook al ge-engineerd, dus daar hebben we geen twijfels meer over, aar nu nog groen licht voor het doen van de investering.

Voor wie is jullie product specifiek bedoeld?

Onze klanten hebben behoefte aan lichtgewicht zonnepanelen, maar onze kwaliteit begint ook steeds zwaarder mee te tellen. Het unieke aan ons product is dat het grote daken ontsluit, hele grote daken. Dus kijken wij naar de projectontwikkelaars, omdat die tientallen projecten ontwikkelen, meerdere grote daken volleggen met zonnepanelen. Die gaan eerst subsidie aanvragen en als die binnen is, dan gaan ze het project leggen. Die groepen hebben veel volume en binnen dat volume hebben ze projecten waar ze tegen gewichtsproblemen aanlopen. Hun klant geeft een ‘go’ (voor zonnepanelen), maar dan blijkt dat uiteindelijk niet te kunnen vanwege de draagconstructie. Wij leveren dus aan B2B. Later gaan we wellicht toch ook wel naar consumenten kijken zodra die duurzamere zonnepanelen als die van ons willen, maar die hebben meestal een woning en die hebben draagkracht genoeg voor de klassieke panelen van glas en aluminium. In de toekomst gaan we ook kijken naar klanten die de meerwaarde zien van ons circulaire stuk, maar om nu los te komen, kijken we eerst naar B2B.

Het boerenbedrijf, is dat ook een groot segment waar jullie je op richten?

Ja, op z’n Engels noem je onze doelgroep bedrijven met ‘commercial and industrial roofs’. Dat is de verzamelterm, dat zijn kantoren, distributiecentra, maar ook stallen, er is ca 100km2 aan daken die constructief niet geschikt zijn voor standaard zonnepanelen en die zullen worden ontsloten met onze panelen. Daar ligt nog heel veel werk, dat is een goede deelmarkt voor ons. Van de agrarische sector is bekend dat er nog veel stallen zijn met asbest daken; alleen in Nederland ligt  nog zo’n 60km2 asbest; veelal op daken die onvoldoende draagkracht hebben voor conventionele panelen. Ook dit is een heel groot onbenut potentieel dat we kunnen ontsluiten.

Boeren moeten gaan voldoen aan strengere milieueisen. Helpt dit boeren ook strenge criteria te halen?

Dat ligt gecompliceerder. Wij helpen duurzaam energie opwekken op hun dak, dat helpt ze niet met de normen halen voor stikstof en ammoniak, maar dit is toch een interessant vraagstuk. Jan Rotmans , hoogleraar transitiekunde in Rotterdam, voorziet dat de boer gaat telen voor de bouw in plaats van voor op het bord. Wij voegen daar nu telen voor de duurzame energie opwek aan toe. Als je een deel van de agrarische voedselproductie gaat opofferen voor productie van biomassa als suikerbiet (maar er zijn betere alternatieven), voor bouwdelen voor woningen die ook steeds meer van kunststof worden, dan ben je eigenlijk grondstoffen aan het kweken die niet uit het tropisch regenwoud hoeven komen in bijvoorbeeld de vorm van tropisch hardhout, of beton-, staal- en steenproductie. Dus je gaat je eigen grondstoffen maken, naast voedsel. Dan krijg je wel de discussie ‘wil je concurreren met voedselproductie’, maar er zit een goede component aan, omdat je lokaal negatief wordt in carbon-uitstoot EN omdat je niet meer met spullen over de oceaan hoeft te slepen, want je kan natuurlijk prima hier de grond gebruiken om grondstoffen te kweken. Dit -zoals deze materiaaltransitie- zijn transities die tegen de energietransitie aan schurken, door vindingen als de onze.

Wat is jullie ultieme doel of droom?

We willen de energietransitie versnellen én de carbon footprint die de energietransitie met zich meebrengt verkleinen. Een chinees zonnepaneel brengt een gigantische carbon footprint met zich mee, waarvoor je in Nederland vier à vijf jaar nodig hebt om dat terug te verdienen. Door onze aanpak en ons ontwerp, zit je op een twaalf keer zo kleine carbon footprint. Dat betekent geen vier jaar, maar vier maanden terugverdientijd. Dat is supersnel. Zo is dat een stuk van onze missie geworden. De energietransitie versnellen is één ding, maar die versnellen met als gevolg heel veel uitstoot op een andere plek -in dit geval China- daar heeft niemand wat aan. Dan zijn we hier mooi weer aan het spelen, maar het niet best aan het doen. Een zijstap: woningen isoleren vergt glas of steenwol. Bij het maken van die dikke isolatiepakketten gaan bakken CO2 de lucht in. Die zijn naar mijn mening ook veel te dik, dat duurt 12 jaar voordat je die terugverdiend hebt in CO2-reductie. Dus je kan ze best wat dunner maken. Zo moet je ook zorgen dat de footprint van dat zonnepaneel, ook gewoon laag is. En dát kan.

Als we je over een jaar weer interviewen, waar denk je dan te staan met Solarge?

In de fabriek die aan het draaien is. Je hebt standaard een aanloop, zeven maanden levertijd voor machines weten we, een maand of drie nog om machines goed op elkaar in te laten spelen, dan begin je met de eerste ploegendiensten, dán dat uit bouwen naar vijf ploegen, dus als we dat jaar letterlijk nemen, dan moeten we na een jaar met minstens één ploeg -misschien twee à drie- de fabriek aan het draaien hebben. Die leveringen aan de markt zijn we dan dus aan het doen.

Dat is mooi, dat betekent dat deze fase nu dus het begin is van het ontstaan van het merk. Ga je naar het buitenland exporteren?

Ja. We weten nog niet wat de beste route is. Je kan de eerste fabriek kopiëren naar Duitsland of Frankrijk, naar de UK of zelfs naar de USA om op te schalen. Een alternatieve route is om dat uit te besteden aan partijen, of aan bestaande fabrieken. Daar zijn we al in gesprek mee. Die fabrieken die op de klassieke manier zonnepanelen maken, daar plaatsen wij dan een aantal machines bij die dan mogelijk maken dat naast glas en aluminium, ook onze kunststoffen als basis toegepast gaan worden. We hebben met testen bij een potentiële Europese partner al aangetoond dat dit kan. Dat is mogelijk een manier om sneller te expanderen via een licentiemodel. We weten wel wat de opties zijn, maar onderzoeken nog wat de beste weg is. We zijn van mening dat we eerst die fabriek zelf goed in de klauwen moeten hebben en dán kan je anderen gaan vertellen hoe zij zonder kleerscheuren dag in dag uit die panelen kunnen produceren.

Is het denkbaar dat je jullie kennis beschikbaar stelt voor anderen om dat vliegwieleffect te creëren? Zodat anderen dat misschien wereldwijd gaan doen?

Ja, als je de analyse maakt, is onze methode bij hoge volumes goedkoper dan productie van zonnepanelen met glas en aluminium. Maar dan moeten die volumes wel komen om die footprint beter te krijgen, dat is goed voor de transitie. De helft van alle paneeltoepassingen kan je met ons paneel doen. Met transparante achterkant niet. Dat is éénderde van de wereldmarkt, voor het vrije veld. Maar de rest, een heel groot deel dus, kan op onze manier, die je vervolgens middels licenties lokaal neerzet.

Hoe combineer je het ideologische met het zakelijke?

Wat wij doen is kosten gedreven. Bij bijvoorbeeld auto’s is een groot deel emotioneel gedreven, bij panelen niet. De belangrijkste randvoorwaarde van ons product is: kan je het verwaarden in de markt, mét fatsoenlijke marge? Want als je dat niet kan… Alleen het beste zonnepaneel fabriceren heb je ook niks aan. Dus kan het voor de verkoopprijs waar wij nu aan denken?

 

Wat ik vergat: de EU is bezig carbontaks in te voeren voor import op basis van de carbon footprint. Nu nog niet, maar 2023 begint dat met staal. En solar komt ook ‘n keer aan de beurt. Dan is onze lage footprint geld waard. Nog wat anders: de laatste maanden hebben we daar beter inzicht in gekregen: voor nieuwbouw kennen we in Nederland de MPG-score met betrekking tot de milieuprestaties van gebouwen. Dat is een score, een theoretische penalty, die je niet hoeft af te rekenen, maar die wel ’n grenswaarde heeft. Daar moet je onder blijven. Maar die grenswaarde gaat komende zomer ook weer omlaag. Dat is minder goed nieuws voor klassieke zonnepanelen met hun zware footprint en milieu-issues -zoals dat beetje giftige stoffen dat er in klassieke panelen zit. In 70% van de panelen zit PFAS, daar komt ‘n verbod op. Onze panelen hebben dat niet. Die MPG-score behelst die toxische effecten, de CO2 footprint en nog 8 factoren. Dat maakt dat die MPG-score met onze panelen een factor tien beter is! Dat maakt dat onze panelen bovenaan de ranking komen, ook al hebben onze panelen vooralsnog niet de laagste prijs. Dat hoeft ook niet. In een gebouw moet het totale maatregelenpakket samen zo laag mogelijke kosten met zich meebrengen. En dat gaat met een betere MPG-score veel minder geld kosten.

 

Dat is wel een hele belangrijke propositie die je dan hebt. Voor jullie klanten is dat natuurlijk een extreem belangrijke factor.

Ja en ik moet eerlijk zeggen; wij keken ook alleen maar naar de opbrengsten en de kosten van zonnepanelen mét subsidies, maar dit is zelfs zónder subsidies al heel belangrijk. Je moet een gebouwplanning integraal maken en als je dat doet ben je in principe het beste af met zonnepanelen, maar dan krijg je meteen aan de andere kant een penalty, want die zijn impactvol op het milieu. Ook dat is met óns concept opgelost! En ineens blijkt dat wij al een systeem op z’n plek hebben dat maakt dat er wél een waardering is voor een product dat zelfs ietsje meer kost.

 

 

Zie voor meer informatie ook

Stuur een reactie


  Solarge: lichtgewicht solar technologie

  Solarge wil met haar nieuwe solar technologie op een duurzame wijze bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

  Prof. Gerard De Leede Chief Technology Officer Solarge en Professor of Practice Smart Energy aan Jheronimus Acadamy of Data Science - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  Eindhoven

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  WoonWensCoach
  Bedrijventerrein Majoppeveld
  Agriper

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.