Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Het Ontzorgingsloket helpt vastgoedeigenaren bij verduurzaming

Wat is het Ontzorgingsloket?

Er is veel maatschappelijk vastgoed in Brabant. Van buurtcentra tot religieuze- en levensbeschouwelijke bijeenkomstgebouwen en van culturele ANBI’s tot zorgcentra en scholen. Allemaal hebben ze een opgave om te verduurzamen, maar dat kan lastig zijn. Waar begin je? Welke maatregelen zijn het meest effectief? Om deze vragen te beantwoorden en over te gaan tot uitvoering heeft de provincie Noord-Brabant het Ontzorgingsloket voor klein maatschappelijk vastgoed opgericht. Het Ontzorgingsloket helpt vastgoedeigenaren bij verduurzaming. Zo krijgen ze coaching, een opname met een duurzaamheidsadviseur voor inzicht in de duurzame kansen en worden ze begeleid richting de uitvoering. Het Ontzorgingsloket loopt tot en met december 2024.

 

Hoe werkt het Ontzorgingsloket precies?

Energiecoaches helpen bij het in kaart brengen van de wensen rondom verduurzaming van een vastgoedobject en -waar nodig- met de duurzame mogelijkheden met energiescans. De projectfacilitators ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering met een adviesrapportage en het zoeken naar geschikte uitvoerders en financiering. De ondersteuning en het coachingtraject zijn geheel kosteloos voor vastgoedeigenaren.

 

Waarom is het nodig wat jullie doen?

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed van kleine eigenaren komt moeilijk op gang. Met name eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed ontbreekt het aan capaciteit en inhoudelijke kennis. Denk aan:

• kennis die nodig is om de verduurzaming te organiseren

• inzicht in mogelijke financieringsinstrumenten

• het ontbreken van bestuurlijk draagvlak

 

Het Ontzorgingsloket biedt ondersteuning van coaches en facilitators die deze kennis kunnen bieden. De experts denken niet alleen mee, maar brengen ook de financiële en technische haalbaarheid in kaart en kunnen helpen met aanvragen van subsidies en vergunningen.  

 

Wat willen jullie bereiken?

Tot en met december 2024 helpen we bij het verduurzamen van circa 309 panden. We proberen dit zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende doelgroepen in de kleinere gemeentes (tot 50.000 inwoners).

 

Wat is er nodig om jullie doelstellingen te halen?

Bekendheid! We benaderen veel eigenaren actief en verspreiden berichten via Energiewerkplaats Brabant, gemeenten en provincie. Ook organiseren we regelmatig kennissessies op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en sturen we mails met informatie, inspiratie en aankomende events. Maar er zullen vastgoedeigenaren zijn die het loket nog niet kennen. Daarom aan iedereen de oproep om deze informatie te delen in hun netwerk. Niet iedereen zal direct actief aanhaken. Wij begrijpen heel goed dat veel vastgoedeigenaren veel andere dingen aan hun hoofd hebben. De een is verder dan de ander. Toch is er vaak meer mogelijk dan gedacht. Onze naam zegt het al: We ontzorgen écht bij de verduurzaming van het vastgoed.

 

Voor wie is het interessant?

Het programma richt zich op maatschappelijk vastgoedeigenaren met een kleine vastgoedportefeuille. Hieronder vallen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, religieuze- en levensbeschouwelijke bijeenkomstcentra, kinderopvanglocaties, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra. Een andere voorwaarde is dat de organisatie in een kleine gemeente is gevestigd (minder dan 50.000 inwoners). Deze kleine gemeenten kunnen voor hun eigen maatschappelijk vastgoed ook in aanmerking komen voor ondersteuning door het Ontzorgingsloket. Bekijk hier de lijst met voorwaarden.

 

Wat is het verschil met Brabant geeft Energie?

 De coaches en facilitators van het Ontzorgingsloket zijn er echt om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in kleine gemeenten met verduurzaming te helpen.

 

Wil je weten hoe het Ontzorgingsloket jou kan helpen bij de verduurzaming van je klein maatschappelijk vastgoed, kijk dan op een van onderstaande links:

• Voor deelname gelden de volgende voorwaarden

• Bekijk de processtappen van het Ontzorgingsloket

• Bereken de rendabiliteit met de rekentool

Naar website >
Infoplein logo