Project - Zichtbaarheid

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

VvE’s als voortrekkers in het verduurzamen van woningen

Sinds 1 oktober is het VTCB (VvE Transitiecentrum Brabant) actief. Het doel is om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te begeleiden bij het verduurzamen van hun appartementencomplex. Tijdens informatiebijeenkomsten krijgen ze tips over mogelijke maatregelen, subsidies, juridische en bouwkundige zaken en over beheer en worden zo op weg geholpen met het verduurzamen van hun wooncomplex.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van OPZuid en de EU. OPZuid is het subsidieprogramma voor Zuid-Nederland.

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Inge van Beek, Omgevingsmanager Energietransitie VvE’s bij de gemeente Tilburg. Mijn opgave is om alle 650 VvE’s binnen de gemeente Tilburg te inspireren en activeren om te gaan verduurzamen zodat we in 2045 een klimaatneutrale gemeente zijn. In het verleden hebben we dat projectmatig gedaan en nu met het VvE Transitie Centrum Brabant gaan we dat samen met 9 andere partijen provinciebreed aanpakken.

 

Ik ben Kees Oomen, Directeur Public Affairs & Organisatie bij de Stichting VvE Belang. Wij zijn er voor alle VvE’s landelijk. Ik ben verantwoordelijk voor het inhoudelijk functioneren van VvE’s door contacten te onderhouden met allerlei partijen. Dat kunnen marktpartijen zijn, maar ook overheid. Zoals nu bijvoorbeeld de Provincie Noord-Brabant. Dat kan gaan over diverse onderwerpen zoals verduurzaming, rookgasafvoer, laadpalen, wetgeving, isolatievouchers, banken en noem maar op.

 

Inge benaderde mij omdat ze een idee had voor een subsidieproject via Stimulus Europa. Tilburg heeft daarin een grote ambitie. Samen hebben we daarvoor een projectplan geschreven en hebben we het projectmanagement op ons genomen.

Kees Oomen (VvE Belang) en Inge van Beek (Gemeente Tilburg)

Waarom zijn jullie dit project gestart?

In Tilburg hebben we de overtuiging dat VvE’s in het verduurzamen van woningen een voortrekkersrol kunnen hebben. Als je met VvE’s laat zien dat het wel kan, heb je meteen een groot aantal woningen die aangepast zijn en ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’.

 

Het is heel hard nodig dat je laat zien dat je als gemeente met deze aanpak een belangrijk deel van de VvE’s kunt bereiken en activeren zodat andere gemeentes zullen aansluiten. Het is een soort try-out waarmee we willen laten zien dat het met deze gestructureerde aanpak, in de volgorde die we bedacht hebben en met voldoende inzet, dat het dan kan. We gaan heel goed meten wat er kan, hoe succesvol het is, maar ook wat we nog niet bedacht hebben.

 

Met deze mix pakken we schaalgrootte en tegelijkertijd activeer je een hele lastige groep. Als je laat zien dat dat kan, kun je een enorme boost geven aan de verduurzaming binnen de gebouwde omgeving.

Wat is de huidige status?

In Nederland hebben we zo’n 125.000 VvE’s in het woondomein (waarvan zo’n 8.000 in Brabant). Van die VvE’s zijn er 66.000 kleiner dan 6 wooneenheden. Hoe kleiner de VvE, des te lager is de organisatiegraad.

 

We hebben met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek gedaan dat gaat over ‘Reserveren en presteren’. Onderdeel daarvan is duurzaamheid en daarin is onderzocht wat er al gedaan is, of er al plannen zijn, of ervoor gespaard wordt, welke belemmeringen er zijn etc.

 

Meer dan 80% heeft al wel iets gedaan, variërend van LED verlichting tot isolatie en zonnepanelen op het dak.

 

Uit het onderzoek (Companenrapport 2021) blijkt dat het tegenwoordig redelijk top of mind is. Zelf merken wij dat ook. Als we 10 jaar geleden een bijeenkomst hadden voor VvE’s dan kwamen er van de 700 gasten zo’n 30 naar de presentatie over duurzaamheid (toen vooral over isolatie). Als we nu zo’n bijeenkomst hebben, dan komen er 300 mensen naar het onderwerp over duurzaamheid. De omslag was december 2016 toen er in de krant stond dat we van het aardgas af gaan. Dat heeft mensen in een actiemodus gezet. Ook de VvE’s. De grotere VvE’s zijn redelijk goed georganiseerd en de verwachting is dat die de uitdaging wel aangaan. Lastiger is het bij de kleinere VvE’s die vaak minder goed georganiseerd zijn.

Wat is de doelstelling van het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB)?

Dat kun je opknippen in verschillende delen. Iedere gemeente en deelnemer heeft zijn eigen uitdagingen en budget benoemd.

 

Overkoepelend is de samenwerking die we zijn aangegaan om een centrale plek te creëren waar VvE’s met hun vragen terecht kunnen. Dat is het telefoonnummer dat sinds 1 oktober actief is: 085-23 77 444. Ook wordt er een website ontwikkeld. Daar kunnen VvE’s met hun vragen terecht en worden ze op weg geholpen zodat ze niet verdwalen op Google.

 

We willen met de vijf gemeentes een goede pilot neerzetten zodat de noodzaak ook bij andere gemeentes zichtbaar wordt en dat het na 2023 door blijft gaan.

 

We hebben een plan gemaakt als een soort trechter. Bovenin gaan er met behulp van de deelnemende gemeentes zo’n 2.100 VvE’s in en onderaan hopen we er 133 over te houden. Op een tussenlaag gaan we 650 VvE’s voorzien van de Campagnebox. Die ontwikkelen we samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en die box moet VvE’s zelf in staat stellen om het proces te doorlopen en, eventueel met hulp, aan de slag te gaan. Dat alles samen moet ruim 500 ton CO2 besparen.

Wat zijn de grootse uitdagingen die jullie voorzien?

Het VTCB is een soort ‘facilitator’, maar een kernrol is weggelegd voor de gemeentes. Dat is een uitdaging. Zij hebben de aanjaagrol en moeten naar buiten treden om VvE’s bij de arm te nemen door aan de bovenkant van die trechter voorlichting te gaan geven. Dan verder in de trechter naar de cursus, vervolgens advies geven, dan begeleiding en tenslotte besluitvorming en uitvoering. De gemeentes moeten dus de VvE’s wakker schudden, zorgen dat ze naar bijeenkomsten komen, een leuk programma bieden en het project zichtbaar maken.

 

De volgende uitdaging is dan het betrokken houden. Als je de VvE’s enthousiast gemaakt hebt, moet je ze wel vasthouden want als je ze kwijtraakt, wordt het heel lastig om ze nog een keer geïnteresseerd te krijgen.

 

De derde uitdaging is de procesbegeleiding. Zo’n verduurzamingstraject is nogal wat voor VvE’s. Of het nu om één maatregel gaat of om de renovatie van de hele schil. Je hebt financiële belangen, besluitvorming, technische informatie. Moet je lenen? Wanneer ga je de maatregelen doen? Dus moet je eerst zorgen voor voldoende kennis van zaken binnen de VvE met advies van derden en vervolgens het proces in en het project begeleiden.

Is het VTCB dan vooral voor gemeentes bedoeld?

Nee, het is bedoeld voor de VvE’s. Zij moeten in actie komen, maar de gemeentes moeten de grote aanjagers worden. De VvE’s moeten handvatten krijgen zodat ze weten welke vragen op hun pad komen en daar sturing in krijgen. Nu is het chaotisch en gaan ze met een half idee aan de slag en als het dan niet lukt, haken ze af. Dus we willen ze de kennis geven; als je op deze manier begint en het traject doorloopt, dan ga je tot een gedragen gezamenlijk resultaat komen.

 

VvE’s en gemeentes hebben niet automatisch een band met elkaar. Met dit initiatief bieden we de vijf deelnemende gemeentes de mogelijkheid om kennis te maken en iets toe te voegen waarmee we de mensen op weg helpen.

Heb je al reacties vanuit de stichting VvE Belang?

Vooropgesteld is het VTCB niet in eerste instantie bedoeld voor aangesloten VvE’s bij stichting VvE Belang. Uiteraard gaan we aangesloten VvE’s  die zich binnen de deelnemende gemeentes bevinden wel aanschrijven.

 

Nu is er alleen nog een telefoonnummer dus de echte ruchtbaarheid willen we pas geven als de website er is en er een platform staat waar men terecht kan met alle vragen.

Wat is er nodig om dit tot een succes te maken?

Allereerst een goede website en een goed lopende organisatie. Dus ook een helpdesk die je kunt bellen zodat mensen opgevangen worden. De drempel om ons te benaderen moet heel laag zijn en vanuit onze achterban weten we dat mensen graag bellen. Uiteraard komen er FAQ’s op de website en heel veel promotie- en voorlichtingsmateriaal.

 

Ook de actieve rol van de gemeentes. Als ze dat niet doen, komt het niet van de grond.

 

Verder is de kwaliteit van elk onderdeel een succesfactor. Elke fase in de trechter moet eindigen met een gratis aanbod. Na de voorlichting krijg je een aanbod voor een cursus van drie dagdelen. Juridisch, bouwkundig op je eigen complex. Dan kun je kiezen voor een advies: energieadvies, een quick scan of energiemaatwerkadvies. Of je krijgt die campagnebox. Ook gratis. Dan kun je nog geholpen worden met de begeleiding. De kwaliteit van de aanbiedingen is ook een succesfactor. Dus de kwaliteit van de mensen, de samenwerkingen tussen de partners en de energie die iedereen erin steekt dat gaan de succesfactoren worden.

Hoe gaan jullie die succesfactoren borgen?

Binnen de gemeente Tilburg hebben we het programma ‘Aan de slag met je huis’ om particuliere woningeigenaren te helpen met verduurzamen van hun huis. De VvE’s hebben daar een rol in. Voorheen deden we dat extern op projectbasis, maar nu dus met mij (Inge) als vaste medewerker en er is nu al een collega bijgekomen in het Energieteam dus zo borgen we dat binnen de organisatie.

 

Wij (Inge en Kees) zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement en wij moeten zorgen dat iedereen gaat doen wat ‘ie moet doen. En dat iedereen het leuk blijft vinden want de energie die erin zit, gaat bepalen wat de output wordt.

Wat zou je tegen de VvE’s willen zeggen om ze te motiveren?

Dat je veel geluk hebt als je in één van de vijf deelnemende gemeentes woont en dat je die kans met beide handen aan zou moeten grijpen! Dit is een uitgelezen kans om nu te beginnen als je nog niet begonnen was of als je je al georiënteerd had, is het een mooie gelegenheid om die oriëntatie een vaste vorm te geven. Dus doe daar je voordeel mee.

 

Er doen ook drie grote beheerders mee en die kunnen hun klanten ook op een mooie manier op weg helpen. De samenwerking tussen VvE’s en gemeentes mag wel wat verbeterd worden en daar kunnen beheerders bij helpen. Verduurzaming is voor beheerders ook vaak nieuw en wij kunnen hen daar weer bij helpen.

Waar kunnen VvE’s terecht om mee te kunnen doen?

Ingaan op de uitnodiging die ze krijgen voor een bijeenkomst en vervolgens meedoen aan de workshops. Dan kunnen ze bewust beslissen of ze er op korte termijn iets mee willen en kunnen doen of het agenderen. Dus de kans grijpen die zich nu aandient! Door het vergaren van kennis kunnen ze ook beter vertrouwd raken met wat er kan, kun je gerichter advies vragen bij externe partijen. En als je meer kennis hebt, kun je ook beter uitleggen wat het allemaal inhoudt en krijg je minder discussie.

Als we over een jaar kijken, waar hopen jullie dan te staan?

Dan hebben we drie of vier bijeenkomsten in Tilburg gehad en in de overige gemeentes ook allemaal de eerste bijeenkomst. We hebben ervaringen uitgewisseld hoe we VvE’s kunnen bereiken. En we weten hoe de ontmoetingen gaan en wat we hebben opgehaald. Dus dan weten we ook welke VvE’s er op de uitnodiging af komen. Bovendien hebben we in kaart in welke fase de VvE’s zitten. Dat gaan we in een matrix zetten waarmee beheerders naar gemeentes kunnen stappen. Hopelijk zijn de beheerders enthousiast over de ingangen die ze hebben bij de gemeentes. En heeft het VTCB heel veel werk in de vorm van aanvragen en adviesvoorziening.

 

Wil je meer informatie over de werkzaamheden van het VvE Transitie Centrum Brabant, kijk op de pagina over het VTCB op de website van de gemeente Tilburg of bel: 085-23 77 444

Stuur een reactie


  VvE Transitie Centrum Brabant

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht kunnen met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Inge van Beek en Kees Oomen Projectmanagers VTCB - VvE Transitie Centrum Brabant

  Tilburg

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Fietsaccu-revisie.nl
  Falcon
  Team CASA

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.