Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Wat is Schooldakrevolutie?

Gijs van de Laar van Schooldakrevolutie gaat de strijd aan tegen lege schooldaken. Zijn missie is om ieder schooldak in Nederland te voorzien van zonnepanelen en hiermee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Wij interviewden hem:

 

Hoi Gijs, vertel eens over jezelf!

Ik ben sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Zelf heb ik een bedrijfskundige achtergrond en ik wilde vanuit passie mijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Ik ben daarmee begonnen als mede-initiatiefnemer bij het opzetten van een lokale energiecoöperatie. Hierbij lag de focus op het opwekken van energie. Zodoende heb ik aan verschillende projecten gewerkt voor onder andere scholen, sportverenigingen en VvE’s. Na enige tijd kwam ik erachter dat Schooldakrevolutie met een vergelijkbaar initiatief voor scholen bezig was als de energiecoöperatie, dus besloten we onze handen ineen te slaan. Het komt namelijk veel sterker en beter over als een schoolbestuur door één integrale partij wordt aangesproken, in plaats van meerdere partijen.

 

Wat is Schooldakrevolutie?

De missie van Schooldakrevolutie is om alle schooldaken te voorzien van zonnepanelen en alle leerlingen te laten leren op zonne-energie. We zien dat veel scholen hier (nog) niet over na hebben gedacht, of wel over na hebben gedacht maar niet tot actie zijn overgegaan. Dit heeft veelal te maken met het feit dat schoolbesturen het primaire proces, educatie, prioriteit geven. Schooldakrevolutie kan schoolbesturen juist ontzorgen op het vlak van verduurzaming zodat zij zich bezig kunnen houden met onderwijs. Over het algemeen wordt daar heel enthousiast op gereageerd; zeker aangezien scholen toch wel een voorbeeldfunctie hebben in een wijk. Daarnaast gaan ze er hoe dan ook op vooruit, doordat het zo snel terugverdient. Zelfs als je een duurzaamheidslening afsluit voor de zonnepanelen, houd je er uiteindelijk onderaan de streep winst aan over.

 

Hoe pakken jullie de missie aan om alle daken te voorzien van zonnepanelen?

Wij spreken schoolbesturen aan en adviseren over de mogelijkheden rondom duurzame energie opwek. Ook als er vragen zijn over bijvoorbeeld energiebesparing kunnen we doorverwijzen. Om de energietransitie verder te versnellen zijn we nauwer in contact getreden met provincies, om op provinciaal niveau alle schoolbesturen te benaderen. Daar sloot de subsidieregeling van Brabant geeft Energie naadloos op aan, dus zodoende hebben we kunnen opschalen. Inmiddels zijn we bezig in heel Nederland en gebruiken we onze opgedane kennis om onze propositie naar provincies toe te versterken. Naast de schoolbesturen aanspreken, geven we ook webinars voor schoolbesturen en gemeentes.

 

Hoe gaan jullie te werk?

We werken aan de hand van drie pijlers: duurzaam denken, duurzaam worden en duurzaam doen. ‘Duurzaam denken’ draait om bewustwording over verduurzaming, dus het informeren over de mogelijkheiden van verduurzaming. Het organiseren van bijeenkomsten en webinars valt daaronder. Met ‘Duurzaam worden’ inventariseren we samen met het schoolbestuur de scholenportefeuille en stellen vast welke ‘natuurlijke momenten’ er zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.  Bij ‘duurzaam doen’ geven we specifiek advies over die scholen die op korte termijn interessant zijn om te voorzien van zonnepanelen.  Naast deze drie hoofdpijlers hebben we nog een vierde pijler: educatie. Op onze portal bieden we lesstof en informatie over hoe aan de slag te gaan en te communiceren over duurzaamheidsmaatregelen. Veel scholen zijn namelijk wel bezig met duurzaamheid, maar vertellen hier niet over aan bijvoorbeeld de ouders. Dit is een gemiste kans om duurzaamheid onder de aandacht te brengen!

 

Wat is jouw specifieke rol en doel hierbinnen?

Als schooldakcoach begeleid ik schoolbesturen in het proces van besluitvorming door advisering over de mogelijkheden en het doen van investeringsanalyses en rendementsberekeningen. Daarnaast kunnen we ook ondersteuning bieden in de realisatiefase. Ik vind het supermooi om impact te veroorzaken met Schooldakrevolutie en hoop dan ook dat dit doorslaat in een echte “schooldakrevolutie”!

Wil je meer weten over wat Schooldakrevolutie voor jullie gemeente of schoolbestuur kan betekenen? Kijk dan op schooldakrevolutie.nl of klik hier om je aan de melden voor de gratis webinars!

Stuur een reactie


  Schooldakrevolutie

  Gijs van de Laar van Schooldakrevolutie gaat de strijd aan tegen lege schooldaken. Zijn missie is om ieder schooldak in Nederland te voorzien van zonnepanelen en hiermee een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

  Gijs van de Laar Schooldak coach - Schooldakrevolutie

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Duurzaamheidspark Oss
  Ecodorp Boekel
  Procomat

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.