Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Verbouwen en verduurzamen in één.

We spraken met Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn van Woonwenscoach

 

Kun je vertellen wie je bent en wat je achtergrond is?
Mijn naam is Karlijn en ik woon in Den Bosch. Mijn hele leven hou ik me bezig met energie, waarvan de afgelopen twaalf jaar de energietransitie. Daar zoek ik altijd de interessante hoek van nieuwe diensten en producten ontwikkelen en de verduurzaming die we met z’n allen moeten gaan bereiken. Daarnaast heb ik ook lang voor een energiebedrijf gewerkt, maar ik zag toch die behoefte bij veel bewoners om echt van onderop de energietransitie te versnellen. Ik hou me dus veel bezig met producten ontwikkelen, zoals WoonWensCoach, en diensten voor de coöperatieve wereld. Ik ben daar waar bewoners de handen ineenslaan om samen de energietransitie te versnellen. Ik heb zelf een technische achtergrond, maar ben vooral geïnteresseerd in wat bewoners drijft.

 

Ik ben Debbie, ook ik ben zo’n dertien jaar actief in de energietransitie. Mijn vak is strategische marketing en klantgericht innoveren. Ik ben ook met product- en dienstontwikkeling bezig en stel daarin de klant centraal. Wat beweegt iemand en wat houdt iemand tegen om met de verduurzaming van een woning aan de slag te gaan? We kijken dan graag hoe we ze vervolgens alsnog tegemoet kunnen komen. Ik werk voor verschillende partijen: van installateurs tot energieleveranciers. Sinds een tijdje werk ik met Karlijn aan WoonWensCoach.

 

Kun je in het kort uitleggen wat WoonWensCoach inhoudt?

Debbie: Wij ondersteunen woningkopers online bij het maken van hun verbouwing- en verduurzamingsplan. Misschien is het goed om eerst te vertellen hoe we hier terecht zijn gekomen. We houden ons veel bezig met woningverduurzaming en we zien soms dat het lastig is om daar versnelling in te krijgen, om voldoende mensen te bereiken. De uitdaging is niet zozeer mensen overtuigen dat het belangrijk is, maar meer hoe ze het kunnen aanpakken. Dat is de context waaruit wij denken. Hoe we mensen nou echt helpen en ontzorgen in dat proces om de woning te verduurzamen. We hebben in ons werk gezien dat kansen gemist worden, met name tijdens het verbouwen. Het voorbeeld dat wij altijd noemen, is dat mensen tijdens het leggen van een vloer niet denken aan de isolatie of vloerverwarming. En probeer na de verbouwing mensen daar dan nog maar eens mee in beweging te krijgen. Mensen vinden het minder belangrijk om hun woning te verduurzamen op het moment van verhuizen, omdat ze bijvoorbeeld eerst focussen op ‘mooi’ wonen. Vandaar dat we WoonWensCoach hebben opgestart; het is nog een pilot, dus we zijn vooral nog aan het leren. Wat wij doen, is woningkopers online ondersteunen bij het maken van hun verbouwing- en verduurzamingsplan. Dat doen we door ze te coachen uitgaand van hun vragen en wensen. Heb je net een woning gekocht, waar denk je dan aan, wat zijn je wensen, wat wil je verbouwen? Daar sluiten wij op aan met onze coaching. Onze coaches zijn bouwkundig en/of in verduurzaming onderlegd. Van daaruit nemen we ze mee in het maken van een plan. Wat we daarin belangrijk vinden, is het maken van onderscheid tussen wat je mee moet nemen tijdens de eerste verbouwing en wat later nog kan. Isolatie leggen onder je vloer moet tijdens de eerste verbouwing, terwijl zonnepanelen later altijd nog kunnen. We richten ons in het proces ook op een aantal dingen die voor ons belangrijk zijn: een daarvan is onze samenwerking met makelaars. We hebben negen makelaars als partner en die brengen onze klanten binnen. In het proces richten we ons op een vrij brede doelgroep, namelijk mensen die graag ondersteuning willen en vooral bezig zijn met fijn en comfortabel wonen. Hun primaire focus is niet de techniek of de verduurzaming. Dit zijn vaak vrouwen. Wij willen dat WoonWensCoach hen vooral aanspreekt. We partneren met veel bedrijven: onder andere de enthousiaste makelaars, drie coaches die mensen begeleiden en Perfectkeur, zij doen bijvoorbeeld de labelkeuringen.

 

Wat is de reden dat jullie dit doen en dit zo belangrijk vinden?

Karlijn: Daar zit een grote intrinsieke drijfveer achter: we vinden verduurzaming belangrijk om de aarde leefbaar te houden, om maar even een groot thema te noemen. Daarnaast is het ook persoonlijke ervaring. Ik heb zelf een jaren 30 woning gekocht die ik graag goed wilde verduurzamen, toen pas zag ik wat er allemaal op je afkomt. De meeste kopers kopen eens in de zeven jaar een woning, maar zo word je er helemaal niet ervaren in. Hoe fijn is het dan dat je aan de hand genomen wordt door een partij die continu kopers helpt met het verbouwen en verduurzamen en het comfortabel maken van je woning. We zagen de behoefte bij de doelgroep en hebben daarom de kans gegrepen.

 

Op de website valt het op dat het vooral op verbouwen is gericht en duurzaamheid wordt als een deel daarvan gezien. Is dat bewust gedaan?

Debbie: Ik ben blij dat je het zegt, want dat is inderdaad precies de bedoeling! Wij richten ons op een bredere doelgroep, niet alleen een doelgroep die wil verduurzamen. We denken dat we mensen beter kunnen helpen als we aansluiten op hun primaire behoeften, dat ligt dan vooral in fijn en comfortabel wonen. Als we tijdens zo’n gesprek automatisch over duurzaamheid praten, dan kunnen we de juiste accenten beter leggen en een grotere impact maken.

 

Karlijn: Wat we ook zien, is dat kopers die verduurzaming voor zich uit schuiven. Het heeft ook deels te maken met het budget: je wilt een fijne comfortabele woning met een mooie keuken en pas daarna komt verduurzaming. Op het moment van kopen willen we dus al in gesprek zijn.

 

Zijn de kosten van het initiatief gesubsidieerd?

Debbie: De subsidie de we hebben gekregen via Brabant geeft Energie maakt het ons mogelijk om deze pilot te doen.

Karlijn: Subsidies, zien we als iets tijdelijks. Het verdienmodel is daarom een van onze onderzoeksvragen in deze pilot. We zien al dat de betalingsbereidheid van woningkopers hoger is dan we eerst hadden gedacht, maar verwachten echter dat dit niet de volledige kosten voor het advies kan dekken.

Wat we recent ook zien gebeuren, is dat verkopers van woningen met een slechter label het interessant vinden om hun koper de begeleiding door WoonWensCoach aan te bieden omdat ze weten dat het een uitdaging is voor de toekomst. Het bijbehorende verdienmodel onderzoeken we nu bijvoorbeeld ook.

 

Jullie noemden het al een pilot, maar welke uitdagingen hebben jullie al overwonnen?

Debbie: Als je kijkt naar onze aanpak, dan is het behoorlijk lean startup. We zijn begonnen met het bouwen van een website, het bouwen van tooling, maar we doen ook nog veel met de hand. Dit kunnen we uiteindelijk digitaliseren, maar we doen het nu met opzet met de hand, omdat we al doende aan het leren zijn. We merken aan de gesprekken die we hebben en de samenwerkingen met makelaars, dat we nu al aanpassingen aan het invoeren zijn.

 

Wat is uiteindelijk het doel, wat willen jullie bereiken?

Karlijn: We willen natuurlijk de pilot succesvol afronden. Voor ons zijn hierin een aantal dingen belangrijk, bijvoorbeeld dat we iets toevoegen aan de bewonersreis van de kopers. We willen dat ze tevreden zijn, zowel in het verbouw- als in het verhuisproces. Belangrijke elementen zijn tijdbesparing en onzekerheid reductie. Ook het verdienmodel is in de pilot erg belangrijk. En onze samenwerking met makelaars willen we verfijnen. We zien makelaars als een belangrijke schakel en ook zij zijn enthousiast omdat ze zien dat de behoefte er is.

 

Debbie: Als we de pilot met succes weten af te ronden, gaan we in gesprek met potentiële partners voor verdere opschaling.  

 

Welke hobbels moeten jullie nog nemen?

Debbie: Nog veel, maar daar is de pilot voor. Ik noem het daarom ook niet echt hobbels. De samenwerking met makelaars is belangrijk voor ons, maar ook het proces met bewoners. We zijn hier stap voor stap aan het leren en gelijk aan het bijschakelen. Dat is onderdeel van de pilot.

 

Karlijn: De huizenmarkt fluctueert enorm en daarnaast denken mensen steeds meer na over energie. Je ziet dat woningen waar nog veel aan gedaan moet worden veel langer in de verkoop blijven staan. Dat heeft invloed op onze instroom. Het is een markt in beweging en wij fluctueren daarin mee.

 

Is de zichtbaarheid van WoonWensCoach nog een drempel die opgelost moet worden?

Debbie: Niet per se. Wij werken samen met makelaars en dat maakt dat we niet bezig zijn met de vindbaarheid van onze website. We richten ons niet rechtstreeks op particulieren, want dat doen de makelaars voor ons. Zij hebben van nature contact met particulieren die hun woning kopen of verkopen.

 

Zijn er buiten Brabant geeft Energie nog andere instanties waar jullie hulp van hebben gekregen?

Debbie: Dat is met name Perfectkeur die dat voor ons invult. Ze zijn vanaf het begin van de pilot betrokken geweest, omdat ze kennis hebben van verduurzaming en bouwkundige aspecten. Zelf hebben ze een team van zeven experts die wij en onze coaches kunnen benaderen om ons advies zo accuraat mogelijk te houden.

 

Is de subsidie die jullie hebben ontvangen voor een specifiek doel?

Debbie: We gebruiken de subsidie om de processen goed in te richten en de tooling te ontwikkelen.  We zijn op zoek naar de juiste balans tussen digitale ondersteuning en persoonlijk maatwerk advies, omdat we daarin een mogelijke oplossing zien voor het schaalbaar begeleiden van mensen. Dit is echt een puzzelstuk in de energietransitie.

 

Karlijn: De subsidie was ook een stukje bevestiging dat dit een goed idee is. Er is kritisch naar gekeken vanuit andermans oogpunt.

 

Wat hoop je dat jullie situatie is over een jaar?

Debbie: Ik hoop dat we je kunnen vertellen dat we een razend interessante pilot hebben gehad, heel veel hebben geleerd en nu weten hoe het moet. Dan hebben we hopelijk ook een of meerdere partners gevonden om WoonWensCoach op te kunnen schalen.

 

Karlijn: Op Funda zijn de woningen in de toekomst geen opknaphuis, maar WoonWens- woningen. We opereren landelijk en iedere koper die wil verbouwen, denkt er gelijk aan om een WoonWensCoach advies te nemen. Dan weten ze zeker dat ze comfortabel wonen én goed op de toekomst voorbereid zijn.

 

Op de website vind je meer informatie over de pilot van Woonwenscoach

Stuur een reactie


  WoonWensCoach

  Het kopen van een woning is dé kans om te verduurzamen, maar vaak weten mensen niet waar ze moeten beginnen. Het proces wordt dan vooruitgeschoven en uiteindelijk overgeslagen. WoonWensCoach wil kopers hierbij ondersteunen en ontzorgen door te starten vanuit de verbouw wensen. Samen met makelaars, coaches en experts geven ze advies op maat bij de verduurzaming van je woning, zodat je nog jarenlang fijn en comfortabel kan wonen.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn Initiatiefnemers - WoonWensCoach

  Den Bosch

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Bedrijventerrein Majoppeveld
  Agriper
  Symbiosis4Growth

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.