Project - Challenge

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

De 'andere kijk' van kinderen op energie

De doelstelling voor de energietransitie is om in 2050 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Dat betekent dat de kinderen van nu daar een belangrijke rol in gaan spelen. Sommigen als gebruiker van energie, maar ongetwijfeld ook een aantal die professioneel, als ontwikkelaars of beleidsmakers gaan bijdragen aan de energietransitie. Om kinderen nu al aan het denken te zetten, bewust te maken van energieverbruik en om hun meningen en ideeën te horen, ontwikkelde Marjan Bastiaan samen met een aantal andere initiatiefnemers het project ‘Stem van de Kinderen’. Op vier scholen in Brabant gaan ze een aantal buitenlesdagen organiseren met als thema ‘Energie’. De eerste school is Kindcentrum De Sprong in Rosmalen.

Even voorstellen: Marjan Bastiaan en Hans Schrover

Marjan Bastiaan is programmamanager bij de Buitenschool. Dat is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, een stichting die onder andere scholen stimuleert om kunst te gebruiken, de Waardemakers die hele creatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en Judith van het Inktatelier, hebben ze het project opgezet om de stem van kinderen te laten horen over de energietransitie.

 

Hans Schrover is leerkracht van De Sprong in groep 7/8 en als begeleider betrokken bij dit project dat met alle drie de groepen 7, dat zijn 41 leerlingen, is gedaan.

Wat houdt het project in?

De overheid heeft een stevige ambitie om het gebruik van fossiele energie met 50% te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990. Kinderen worden hierin nauwelijks gehoord. Dus wij wilden bedenken hoe de stem van kinderen hierin gehoord en verbeeld kan worden.

 

Van Brabant geeft Energie hebben we een bijdrage ontvangen om in de vorm van een challenge vier scholen in heel Brabant te benaderen om de kinderen te betrekken bij de energietransitie. Brabant is verdeeld in vier regio’s die RES-strategieën gaan ontwikkelen om de energietransitie te realiseren. In elk van die regio’s willen we een school vinden die met ons project meedoet. In Noordoost-Brabant werkt de school van Hans mee; Kindcentrum De Sprong in Rosmalen, in Hart van Brabant hebben we al een school in Tilburg, in West-Brabant zijn we bezig met een school in Roosendaal. We zoeken nog een school in de regio Eindhoven.

 

Het doel is om met dit project, dat duurt tot juni 2022, een keten te bouwen van scholen die elkaar inspireren. De scholen gaan dus niet allemaal hetzelfde doen, maar de ervaringen van de ene school worden meegenomen naar de volgende school die daardoor geïnspireerd wordt en er weer op hun eigen manier mee verdergaat. We hopen dan dat de kinderen inspiratie en bewustwording hebben opgedaan om met de natuur en de omgeving om te gaan. En dat ze hun leefomgeving actief betrekken. De scholen hopen we te inspireren hoe je kinderen over dit onderwerp kunt laten nadenken en bewust kunt maken. Uiteindelijk willen we alle stakeholders inspireren met de inzichten van de kinderen.

 

Als eerste hebben we met alle initiatiefnemers een lesprogramma samengesteld en een geschikte plek gezocht. Die hebben we gevonden aan de Maas in het pittoreske Gewande aan de dijk. Daar hebben we een aantal buitenlesdagen georganiseerd.

Door de bijdrage van Brabant geeft Energie, konden we het professioneler en creatiever aanpakken

Wat houden die buitendagen in?

Thema van de eerste dag was het ervaren en beleven van de natuur. Met een huifkar zijn we naar de locatie gegaan en hebben daar een aantal opdrachten gedaan. Bijvoorbeeld ‘De andere kijk op de natuur’ waarbij de kinderen via een spiegel naar de natuur kijken en filosoferen over wat ze zien. Een andere opdracht was het bouwen van een vaartuig met dingen die je in de natuur vindt, verder een pot die ze moesten vullen met dingen uit de natuur die betrekking hebben op jezelf. En tenslotte hebben we grondboringen gedaan waarbij ze steeds boringen deden die steeds 30 centimeter dieper gingen en dan steeds kijken wat je ziet in de aardlagen.

 

Dag twee was een vijftal opdrachten. Een kettingreactie, breng een peer naar de overkant zonder je handen te gebruiken, een knikkerbaan, maak een parachute dus dat ging over het element wind. En bewegen in het zand, dat was meer om de energie in jezelf te vinden en mandala’s maken in het zand. En we zijn er op de fiets naartoe gegaan, dus dat is ook een vorm van beweging en energie.

 

Tijdens de evaluatie van dag twee hebben we met de kinderen nagedacht over de invulling van dag drie. Ze kwamen met ideeën als: vuur maken, survivallen waarbij je gebruik maakt van de elementen om te overleven. Een ander idee was een soort escaperoom maken.

Wat is jullie uiteindelijke doel?

Dat de kinderen zich heel bewust worden van energie in hun directe omgeving. Niet alleen de kennis, maar ook heel praktisch ervaren en bewust nadenken over oplossingen.

 

Een mooi voorbeeld is het thema dat we nu hebben op school: ‘De Nieuwe Wijk’. Dit thema is geïntroduceerd door een fictieve brief van de gemeente waarin stond dat het perceel naast de school een nieuwe woonwijk zou worden. Een familielid van een docent heeft de boer gespeeld die daar nu zogenaamd woont. De kinderen gaan nu met de kennis die ze hebben opgedaan, een nieuwe e-wijk, dus een klimaatneutrale wijk, ontwerpen. Compleet met maquettes maken, huizen ontwerpen. Het moet dus een wijk worden waar ze over een aantal jaar zelf zouden willen wonen. Zodat ze daar nu al heel bewust over nadenken.

 

De ervaringen van de mensen die met de kinderen werken zijn ook heel interessant om straks te delen met mensen die daar professioneel mee bezig zijn. Zodat de meningen van de kinderen ook gehoord worden, want dat gebeurt nu te weinig. Dus het doel is ook om de stem van de kinderen te laten horen. We doen dat op een verbeeldende manier, zodat we het makkelijk en origineel kunnen communiceren.

Voor wie is het dan precies bedoeld?

Voor ons is het echt de bewustwording van de kinderen zelf. Dat we met de fossiele brandstoffen niet verder kunnen. Er moet nu echt iets gebeuren. En dat ze leren hierover een mening te vormen en die ook te verbeelden.

 

Dus primair voor de kinderen. Dat vak krijgen ze op school ook en dat heet burgerschapsvorming. Maar het project heet de stem van de kinderen en dan is het een mooie bijvangst dat je bestuurders iets mee kunt geven.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Als buitenschool geven we al vaak buitenlessen. Toen hoorden we dat Brabant geeft Energie de mogelijkheid biedt voor deze challenge, dus bedachten we dat we de buitenlessen kunnen koppelen aan het maatschappelijk vraagstuk van de energietransitie. En met de middelen die je dan tot je beschikking hebt, kun je het professioneler en creatiever aanpakken, met een grotere groep en meer begeleiding. En je kunt het een heel stuk memorabeler maken door bijvoorbeeld met een huifkar te gaan en in beelden vast te leggen wat de ervaringen van de kinderen en de begeleiders zijn.

Wat is jullie volgende stap?

Voor ons als school nemen we dag drie mee in het thema ‘De Nieuwe Wijk’ en aan het einde van het jaar of begin van het volgend schooljaar is het project afgelopen. We hebben inmiddels de wethouder uitgenodigd om de ervaringen van de kinderen te horen en ook vertegenwoordigers van RES Oost-Brabant worden uitgenodigd.

 

We nemen de ervaringen van Hans en zijn collega’s mee naar de volgende school. Ze gaan het daar uiteraard op hun eigen manier doen, maar de ervaringen van ‘De Sprong’ dienen weer als inspiratie voor de volgende scholen. Daar doen we ook weer nieuwe inzichten op hoe je dit onderwerp in het onderwijs kunt inbedden. Alle output leggen we vast, niet alleen het resultaat, maar ook het proces hoe we er zijn gekomen dat doen we met behulp van beeldmateriaal, zoals foto’s. Na de vierde school is het project voor ons geëindigd. Maar het is wel de bedoeling dat het weer als inspiratie dient voor andere scholen om er op deze manier over te gaan nadenken.

Zie je ook verschil in motivatie, dat er bij wijze van spreken talenten tussen zitten die hier in de toekomst mee verder willen?

Op de buitendagen zie je uiteraard verschillen in motivatie. Vooral praktische activiteiten vinden ze heel interessant. Met die grondboor bijvoorbeeld. En je ziet er sociale interactie ontstaan, dat ze overleggen, samenwerken en zo tot oplossingen komen. In de toekomst zullen ze ook op projectbasis gaan werken, dus daarvoor is het ook een waardevolle ervaring. Je prikkelt de onderzoeksvaardigheden en stimuleert ze om te ondernemen en creativiteit te gebruiken bij het bedenken van oplossingen.

 

En de plek is heel uniek. De meeste kinderen waren hier nog nooit geweest, maar ze gaven allemaal wel aan dat ze ouders en familie mee zouden gaan nemen naar deze plek. Als je dan de link legt naar de energietransitie, dan creëert dat daar ook weer bewustwording en dan zijn ze al bezig met het betrekken van hun leefomgeving.

Vooral praktische activiteiten vinden kinderen heel interessant

Als we over een half jaar een ‘hoe is het nu met’ interview houden, waar hoop je dan te staan?

Dan hoop ik dat je, als je aan de kinderen vraagt hoe we met energie moeten omgaan, ze dan oprecht overtuigd antwoorden dat we in de toekomst van de fossiele brandstoffen af moeten en aan de slag moeten met zonne- wind- of warmte-energie.

 

Ik hoop dat ‘De Sprong’ iets tastbaars heeft dat verbeeldt waar we mee bezig zijn geweest. En ik hoop dat we dan in september een tweede school hebben, die dezelfde ervaring heeft als ‘De Sprong’. En dat er dan een vliegwiel gaat ontstaan op heel veel andere scholen.

Stuur een reactie


  Stem van de Kinderen

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Marjan Bastiaan Initiatiefnemer - Stem van de Kinderen

  Udenhout

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Thuis Energie Besparen Doe Je Zo
  Vlees of plant?
  Energy Challenges

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."