25/07/2023

Op 14 juli 2023 organiseerden we een ontbijt voor Provinciale Statenleden bij Duurzaamheidspark Oss. Het ontbijt werd verzorgd door Landwinkel Spierings in de gekoelde elektrische tuktuk van Groentestroom.

 

 

Na een welkom door Anne-Marie Rakhorst wandelden we naar de verschuifbare en de opklapbare panelen in het Duurzaamheidspark.

 

Patrick Bekkers gaf ons een enthousiaste uitleg over het particuliere onderzoeksproject Duurzaamheidspark dat als doel heeft aan te tonen dat PV op land mogelijk is zonder dat sprake is van vermindering van de bodemkwaliteit en met goede teelt-opbrengsten en een goed verdienmodel. Patrick gaf een toelichting over de voordelen en learnings van de Agri-PV in het Duurzaamheidspark over de afgelopen jaren. Er zijn goede resultaten met bladgewassen, potplanten, diverse koolsoorten en kruiden. De gewasopbrengst is het best bij 33%-50% lichtdoorlatendheid van bifacialpanelen afgewisseld met glasplaat. De PV-opstelling heeft geen schadelijke invloed op het bodemleven, dit blijft intact. De stroomopbrengst van de PV panelen is 2% hoger vanwege de koeling door de gewassen en verdamping.

 

Daarna gaf Ad Vlems een toelichting op het initiatief Ecocorp Boekel en de warmte-accu van Kees van Nimwegen die ze daar gebruiken. De, in de zomer overtollige, duurzaam opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om de warmte-accu te verhitten tot een temperatuur van 450 graden aan het einde van de zomer. Deze warmte wordt in de winter gebruikt om de 36 woningen te verwarmen.

 

Vervolgens pakte Fons Janssen het podium om bevlogen te vertellen over JongRES Brabant. Met een aantal pakkende voorbeelden maakte hij duidelijk wat jongerenparticipatie de toekomstige bestuurders kan brengen. Maar ook waar JongRes nog behoefte aan heeft, zoals het vergroten van de community van Brabantse jongeren in de energietransitie, faciliteer jongerenorganisaties in het bundelen van EU en regionale fondsen, ontwikkel een jongerenparticipatiestrategie en betrek JongRes als klankbord bij vraagstukken rondom de proviciale energie infrastructuur.

 

Olaf Duisters en Michiel Moret gaven een toelichting op de meelwormcontainer waarmee ze dierlijke eiwitten duurzaam produceren. Deze container staat ook op het terrein van Duurzaamheidspark Oss. Het opkweken van meelwormen voor duurzame productie van dierlijke eiwitten heeft een veel lagere milieubelasting dan vlees. Insecten hebben een hoge voerconversie en kosten relatief weinig arbeid en een klein ruimtebeslag. Insectenteelt heeft daardoor een normaal agrarisch verdienmodel.

 

En tot slot maakte Kevin Lagarde ons deelgenoot van zijn mooie techniek waarbij luchtvervuiling kan worden afgebroken door innovatieve gespecialiseerde folies te gebruiken. Dit fotokatalytische systeem is de oplossing voor het stikstofprobleem in zowel de agrarische als industriële sector.

 

Met dit ontbijt hebben we laten zien wat er al mogelijk is in Brabant en wat er al kan als burgers, kennisinstellingen, publieke instellingen en het bedrijfsleven hun krachten bundelen en hun energie inzetten voor de energietransitie.

Meer actualiteiten

Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant
Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden
Building Balance laat woningen groeien