13/11/2023

Duurzaam en innovatief tomaten telen? Ja, natuurlijk

 

Wim Peters Kwekerijen uit het Brabantse Someren heeft een lange en mooie familietraditie van al meer dan 100 jaar. Wim is de derde generatie van de familie Peters die tomaten teelt. De vierde generatie heeft inmiddels zijn intrede gedaan met de dochters Lisa en Nikki en zoon Tom. Samen met hun vader, en met de inzet van een aantal gedreven medewerkers, besloten ze ruim een jaar geleden dat het anders (lees: duurzamer) moest. Een gedegen visie op hoe het bedrijf nog duurzamer kon gaan werken was het gevolg. Inmiddels wordt er hard gewerkt om invulling te geven aan deze visie.

 

Nikki, kun je jezelf introduceren. Wie ben je en wat is je achtergrond?

Ik ben Nikki Peters en samen met mijn zus Lisa en broer Tom ben ik de nieuwe generatie binnen het familiebedrijf. Ik heb een marketingcommunicatie opleiding gevolgd op MBO-niveau en daarna de studie Digital Business Concepts afgerond. Inmiddels houd ik mij bezig met de marketingcommunicatie en ben nauw betrokken bij de trajecten die voortkomen uit onze visie op duurzaamheid.  

 

Wat houdt deze visie precies in en hoe is deze tot stand gekomen?

Om met de laatste vraag te beginnen: De visie is voortgekomen uit de overtuiging van een aantal mensen binnen ons bedrijf. Dat we onze bijdrage moeten leveren aan het leefbaar houden van onze planeet. Medewerkers die, net als wij, de overtuiging hebben dat je samen het verschil kunt maken. Die overtuiging was de basis voor onze visie die op 5 pijlers rust: energie & milieu, biodiversiteit, water, gemeenschap en reststromen. We hebben besloten om ons op deze aandachtsgebieden te gaan concentreren en te kijken of we op al deze gebieden verbeterslagen kunnen maken.

 

Waarom zijn jullie dit gaan doen?

Het is vooral een intrinsieke motivatie. Als je het verschil ook daadwerkelijk wil maken, moet je aan de slag. Letterlijk in de dagelijkse praktijk. Een mooi voorbeeld binnen ons bedrijf is het scheiden van onze afvalstromen. Voorheen nam een collega het plastic afval mee naar huis om het daar weg te gooien. Nu doen we dat op een gestructureerde en professionele wijze op het hele bedrijf. Dat komt dus echt uit de overtuiging van onze mensen dat het beter kan én moet. We motiveren elkaar op deze wijze enorm.

Je merkt wel dat het wordt opgemerkt door onze afnemers. Ze zijn zeker geïnteresseerd in ons verhaal en waarderen ook dat we dit doen. In dat licht gezien maakt het ook de relatie met onze afnemers duurzamer. Je laat zien waar je mee bezig bent en je hoopt natuurlijk dat ze daardoor ook weer wat bewuster voor jou kiezen.

 

Hoe onderscheidt jullie bedrijfsvoering zich van andere telers?

Als ik kijk naar wet- en regelgeving dan voldoen we daar als bedrijf natuurlijk aan, net zoals alle andere telers, maar tegelijkertijd vinden we dat niet genoeg. We denken dat het nog veel beter kan. Economisch en financieel biedt het traject naar een duurzamere bedrijfsvoering ons op dit moment nog geen directe meerwaarde. De kosten gaan vooralsnog voor de baten uit. Maar dat weerhoudt ons er niet van om het tóch te doen. Wij geloven erin dat het op een bepaald moment wel lonend gaat worden. Al is het maar omdat een duurzame bedrijfsvoering zorgt voor een gezonde toekomst.”

 

Kunnen jullie geen beroep doen op bijvoorbeeld subsidies om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen of om ingezette trajecten te versnellen en/of te verbeteren?

Zeker, ik weet dat mijn zus Lisa voortdurend kijkt naar mogelijkheden. Niet alleen om te kijken of we financiële ondersteuning kunnen krijgen, maar we willen ook graag kennis opdoen en kennis delen. Dat doen we bijvoorbeeld door specialisten mee te laten kijken in ons streven om fossielvrij te kunnen telen. Dat vraagt echt samenwerking met en ondersteuning van professionals. Dat is zó complex, dat kun je niet alleen.”

 

Je gaf al aan dat er medewerkers zijn die heel graag mee willen werken aan een duurzamere kwekerij. Je vertelde ook dat dat afnemers het waarderen. Maar hoe zit het met de leveranciers? Denken zij ook mee?

Sommigen wel, bijvoorbeeld waar het gaat om verpakkingen. Anderen zijn er wat minder mee bezig. Ik denk dat dat ook hetgeen is wat er nu speelt. De meeste mensen beseffen dat we wat moeten doen om de aarde leefbaar te houden, maar dat betekent nog niet dat ze ook direct tot actie overgaan. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Niet al onze medewerkers hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. En dat begrijpen wij. We dringen mensen onze visie daarom ook niet op, maar vragen ze of ze een bijdrage willen leveren. Als het antwoord volmondig ‘ja’ is, weet je dat ze ook daadwerkelijk het verschil zullen maken. Ook richting anderen. We zijn op dit moment daarom ook portretten aan het maken van deze mensen voor op onze website, zodat ze hun boodschap kunnen delen. Zij zijn onze ambassadeurs en pioniers tegelijkertijd.

 

Wat wil je zeggen tegen de mensen die nog niet actief bezig zijn met duurzaamheid? Kun je deze mensen op een bepaalde manier overtuigen?

Ik denk dat we mensen het beste kunnen overtuigen door gewoon te laten zien dat er heel veel mogelijk is. Vaak meer en beter dan je denkt. Soms zijn dat grote beslissingen. Zo hebben we besloten om de samenwerking met veiling ZON te beëindigen en de verkoop in eigen hand te nemen. We zijn nu onafhankelijk en kunnen daardoor meer klantgericht telen. Ook kunnen we daardoor de keten van ‘plant naar klant’ korter en dus efficiënter maken. Dat is echt revolutionair voor onze branche, maar het past in onze visie.  

Soms kun je het ook vaak kleinere en simpelere oplossingen zoeken. Zo kijken we naar hoe we onze overschotten, vaak ontstaan door afkeur van de producten, een tweede of derde leven kunnen geven. Ook kijken we of we het touw dat we gebruiken om planten op te binden biologisch afbreekbaar kunnen maken, zodat ons restafval beter en biologisch verwerkt kan worden. Dat lijkt een kleine stap, maar het is wel een flinke investering. Dus zodra (hopelijk uiteindelijk alle) telers in Nederland afbreekbaar touw gaan gebruiken, is dat een grote stap en een heel mooi resultaat als het lukt.

 

Waar het vooral om gaat is dat je met een andere bril naar je bedrijf en de bedrijfsprocessen moet durven kijken. Als je dat doet zie je meer kansen dan bedreigingen. En dat is wat we bij Wim Peters Kwekerijen dagelijks doen.

Meer actualiteiten

Brabant geeft Energie gaat verder als Duurzame Dinsdag Brabant!
Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant
Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden