06/09/2023

Wat is er bijzonder aan het project bij Van Happen?

In het project zitten de eerste circulaire, lichtgewicht, gekleurde zonnepalen ter wereld. Naast de gekleurde mooie Solarix zonnepanelen die nu al in de markt zijn hebben we hier gezamenlijk een nieuw paneel ontwikkeld en toegepast, welke nog niet in de markt is. 

 

Hoe is dit tot stand gekomen?

Opdrachtgever Van Happen wilde graag een energie-opwekkende gevel maar ook een verhaal vertellen over circulariteit (en het verfraaien van bedrijventerreinen). Zij wilden graag dat wij onze eerste onderzoeken op het gebied van gekleurde (bio)composiet zonnepanelen zouden doorontwikkelen tot een demonstratieproject op hun gevel. Daarbij was het gebruik van restmateriaal en de recyclebaarheid belangrijk. Wij zijn vervolgens een samenwerking aangegaan met Solarge (deze partij ontwikkelende al circulaire lichtgewicht panelen voor op daken) om een gekleurd circulair gevelpaneel te ontwikkelen. Na intensief onderzoek en testen is dit gelukt.

 

 

Wat heeft de bijdrage van BGE betekend?

Er is veel (onderzoeks)tijd gaan zitten in de doorontwikkeling van de eerste ideeën. Dit is normaliter niet iets waar de opdrachtgever en of de ontwikkelende partijen budget voor hebben. Mede dankzij de subsidie van BGE hebben we dit traject kunnen inzetten en uitvoeren en echt een innovatief product kunnen toepassen. Bovendien laten we zien dat bedrijventerreinen ook op een mooie manier energie kunnen opwekken. 

 

Wat betekent dit project voor Solarix?

Het Van Happen project is wederom een mooie showcase. Wij geloven dat uiteindelijk alle gevels energie op moeten wekken en dat je dit kan doen op een manier die waarde toevoegt aan panden of de omgeving. Met de introductie van het innovatieve circulaire Solarix/Solarge paneel wordt er een product aan de markt toegevoegd en een nieuwe markt, namelijk voor lichtgewicht panelen, toegevoegd. Voor Solarix is het belangrijk om met onze huidige producten (Custom made Solar Design panelen, Standaard maten Solar Design panelen en Terra Op dak panelen) op een mooie manier zo veel mogelijk zonne-energie op te wekken, maar ook innovatie en ontwikkeling naar de toekomst is belangrijk. Daarbij is circulariteit een belangrijk onderwerp. Met dit project hebben we hier een enorme stap in gemaakt.

 

 

Waarom zouden meer bedrijven dit moeten doen?

Bedrijven moeten energieneutraal of energiepositief worden om de CO2 uitstoot te beperken en de klimaatverandering tegen te gaan. Dit kan op daken en op gevels. Solarix laat zien dat dat ook op een mooie manier kan, waarbij de waarde en uitstraling van het pand zelfs toeneemt. Bovendien zijn gevel en dakoplossingen complementair en dit is nodig voor de balancering van het energienet. Je kunt zeggen dat je gevel een verdienmodel wordt. 

 

Voor wie is dit interessant?

Gebouweigenaren en ontwikkelaars. 

 

Is een Solarix gevel altijd maatwerk?

Nee, het is heel eenvoudig te maken door met onze standaardmaat panelen te werken. Dit is, zeker in nieuwbouw, concurrerend met elk ander gevelmateriaal. 

 

Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er?

Solarix kan voor geïnteresseerde partijen een Solarcheck uitvoeren om de eerste mogelijkheden in kaart te brengen. Daarnaast staan we open voor allerlei samenwerkingen aangezien je samen tot de beste resultaten komt.

 

 

Wat zijn nieuwe ontwikkelingen bij Solarix?

Solarix is de enige partij die inmiddels een eigen assemblagehal en montagesysteem heeft. Zo leveren we de gevelzonnepanelen plug en play inclusief montagesysteem aan. Daarnaast hebben sinds kort een oranje Op dak zonnepaneel, welke is toe te passen op oranje daken. Qua innovatie zullen we dit Solarix/Solarge paneel nog verder doorontwikkelen en onderzoeken of en hoe we dit grootschalig kunnen inzetten. 

 

Meer actualiteiten

Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden
Building Balance laat woningen groeien
Wim Peters kwekerijen kweekt duurzaam tomaten