03/10/2023

Met de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ wil de provincie Noord-Brabant een extra impuls geven aan de energietransitie in Brabant. Met Anne-Marie Rakhorst als boegbeeld is het doel om meer samenhang en snelheid te geven aan initiatieven op het gebied van duurzame energie.

 

Stichting Brabant geeft Energie

Om dat te realiseren heeft Anne-Marie Rakhorst de Stichting Brabant Geeft Energie (BGE) opgericht. Wij hebben als doel om te bouwen aan een Brabants netwerk dat samen de schouders zet onder de energietransitie. Op de kortere termijn betekent dat vooral om meer energieprojecten in uitvoering te brengen en om de beweging van de Brabantse energietransitie te vergroten.

 

Onze activiteiten zijn erop gericht om projecten verder te helpen door kennis, ervaring, netwerk en geld toegankelijk te maken. Want om te komen tot goede projecten gaat het vaak niet alleen om het wegnemen van financiële belemmeringen, er is ook een betere match nodig tussen initiatiefnemers, kennispartners en investeerders. Door goede initiatieven de kans te geven hun oplossing uit te voeren, kennis hierover te delen. Het gaat om initiatieven van onderop, bijvoorbeeld van burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties of van bedrijven. De initiatieven zijn met name gericht op de verduurzaming van bedrijven en van de gebouwde omgeving en op het opwekken van duurzame energie.

 

Subsidieregeling Brabant geeft Energie
Met de subsidieregeling Brabant Geeft Energie, kunnen projecten ‘van onderop’ die bijdragen aan versnelling van de energietransitie in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ staat tot en met 1 november 2023 open. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die innovatief, schaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn.

Meer actualiteiten

Brabant geeft Energie gaat verder als Duurzame Dinsdag Brabant!
Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant
Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden