Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Geografisch overzicht van huidige en potentiële warmtebronnen in Noord-Brabant

De warmtetransitie is een belangrijke opgave binnen de energietransitie. Er is afgesproken dat de regio’s regionale energiestrategieën maken en dat alle gemeenten in 2021 transitievisies warmte opleveren. De provincie Noord-Brabant levert hieraan een bijdrage door het beschikbaar stellen van een Brabantbreed warmtebronnenregister.

In april 2019 werd de eerste versie gelanceerd van het warmtebronnenregister: een geografisch overzicht van huidige en potentiële warmtebronnen gebaseerd op openbare data. Stapsgewijs is de data verrijkt met informatie uit landelijke onderzoeken en lokale potentieel studies. Inmiddels is het warmtebronnenregister aangevuld met de ligging van infrastructuur, gegevens over de warmtevraag en is er een warmteprojectenkaart toegevoegd.

Bij vragen of suggesties over het warmtebronnenregister kun je contact opnemen via warmtetransitie@brabant.nl.

Meer informatie

Meer weten over het warmtebronnenregister en achtergrondinformatie over de kaarten vind je op de website Energiewerkplaats Brabant. Of kijk voor het geografische overzicht van alle warmtebronnen op de website van de Provincie

Naar website >
Infoplein logo