Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Subsidie voor duurzame energieprojecten van het innovatieve MKB

Subsidie voor innovatiebevordering en duurzame energie en met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

 

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

 

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie, waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.

 

Kijk voor documentatie, voorbeeldprojecten en meer informatie op de website.

Naar website >
Infoplein logo