Delen
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
Naar informatieplein overzicht

Marc van de Ven publiceert leerzame ervaringen

Er valt veel te leren van gerealiseerde projecten. Marc van de Ven heeft bij de Provincie Noord-Brabant veel ervaringen opgedaan tijdens allerlei gerealiseerde projecten. In het bijzonder dat van windenergieA16. Hij schreef een publicatie over alle opgedane ervaringen die weer bijzonder leerzaam zijn voor andere energieprojecten. Wij hebben hem in een interview gevraagd naar zijn motivatie en ervaringen.

 

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Marc van de Ven, procesmanager bij de provincie Noord-Brabant. Naast mijn technische achtergrond heb ik veel affiniteit met bestuurlijke processen en maatschappelijke opgaven. Mijn persoonlijke doel is om goed te doen voor mens en maatschappij.

 

Waarom dit digitaal magazine?

Windmolens zijn op dit moment de meest efficiënte manier om duurzame energie op te wekken, en dus om de energietransitie verder te helpen. De Provincie Noord-Brabant heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met projecten voor de opwek van wind- en/of zonne-energie. Zelf waren wij als provincie verantwoordelijk voor de voorbereiding en planvorming van het project windenergieA16. Een project waarbij in totaal 28 windmolens langs de A16 worden gerealiseerd. Bij het bepalen van de meest geschikte plekken voor windmolens en zonnevelden worden de bewoners van het gebied betrokken, deels door initiatiefnemers, deels, door gemeenten en provincie. Van al deze projecten, in het bijzonder die van windenergieA16, hebben wij veel geleerd: het kan echt anders en beter.

 

Kun je een voorbeeld noemen?

Iedereen heeft een mening over windmolens. Men vindt het goed of juist niet. Maar als je de vraag stelt of ze vinden dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten, zegt iedereen steevast: ja. Ik merk dat we snel het middel bepalen (zonnepanelen, windmolens etc.) zonder eerst in discussie te gaan over wat nou de beste aanpak kan zijn voor mens en maatschappij. Juist bij die discussie kan de overheid, samen met marktpartijen, een veel betere rol vervullen. We dienen inwoners en belangengroepen in een gebied (nog) beter te betrekken bij het proces van voorbereiding en planvorming.

 

In het A16 project is daar veel aandacht aan besteed. Een hele uitdaging met veel creativiteit, informatie en drukke agenda’s. Die drukte voelde iedereen en maakte het niet eenvoudig. Je vraagt heel veel tijd en inzet van inwoners en belangengroepen, vooral in de avonduren. Maar als het gezamenlijk belang groot is, is meedoen en meningen delen essentieel; samen weet je meer en kom je tot nieuwe inzichten.

 

Wat verbaasde je?

Natuurlijk ging het bij ons in eerste instantie over locaties voor de opwek van duurzame energie met windmolens. Maar de mensen in het gebied hadden vooral zorgen over geluid. Vooral omdat het wegverkeer van de A16 en de HSL dagelijks veel overlast geeft. En dan ook nog geluid van de windmolens? Je kunt je voorstellen dat je eerst de zorg over geluid moet agenderen en daarna pas met elkaar het gesprek kunt voeren over locaties. Dat hebben we ook gedaan en over geluid zijn speciale afspraken gemaakt.

 

Wat zijn de belangrijkste lessen?

Ik noem er twee. Het is heel moeilijk om mensen te bereiken. Maar als dit lukt, kun je goed alle belangen in kaart brengen en samen keuzes maken. Iedereen moet de ruimte krijgen om inbreng te leveren in een open en transparant proces. Maak duidelijk wat bespreekbaar is en wat niet. Maar nog belangrijker is om voldoende tijd te creëren zodat iedereen mee kan blijven doen.

 

Een andere les is om bij de planning van locaties voor opwek van duurzame energie rekening te houden met ligging en investeringen in het bestaande en toekomstige elektriciteitsnet. Als je dit goed in de planvorming meeneemt hebben alle partijen er baat bij. Er zijn veel technische optimalisaties mogelijk die tot besparingen kunnen leiden. Dat maakt de energietransitie minder kostbaar. Bovendien laat het zien dat de energietransitie van ons allemaal is. Er zijn natuurlijk nog veel meer lessen.

 

Waarom dan nu dit digitaal magazine?

Het kan anders en beter. Iedereen moet daar eigen keuzes in maken. Om de bewustwording aan te wakkeren schreef ik dit digitaal magazine met 7 aanbevelingen voor de energietransitie. Op deze manier hoop ik overheden, marktpartijen, inwoners en belangengroepen te inspireren over hun rol in de energietransitie.

 

Lees er alles over in de publicatie op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Naar website >
Infoplein logo