29/08/2019

De energietransitie is niet alleen het vervangen van fossiele bronnen (steenkool, aardolie en- gas) door duurzame bronnen (zoals zon en wind). Het is vooral een opgave om minder nodig te hebben. En wat we wel nodig hebben, komt uit duurzame bronnen.

De transitie naar 100% duurzame energie in Brabant doen we samen. De afgelopen maanden hebben we met veel mensen gesproken over ambities, mogelijkheden en de rol die de provincie kan vervullen. We willen versterken wat er al is. Door middel van events, meet-ups en activiteiten waar input voor de Energieagenda 2019-2030 is verzameld.

Lees de publicatie Energietransitie in Brabant

Meer actualiteiten

Vakantietips
Hoe is het nu met… Lightyear
Hoe is het nu met… Energy Challenges