29/11/2022

Het is inmiddels een jaar geleden dat we Voltgoed hebben gesproken. Zij ontwikkelden een techniek die warmtepompen slim aanstuurt waardoor de vraag naar energie beter wordt afgestemd op de beschikbaarheid van duurzame energie, zodat deze bij kortstondig overaanbod niet verloren gaat. Het interview eindigde met de vraag ‘waar staan jullie over een jaar’? Nu, een jaar later, spreken we weer met Horst Fietje en stellen de vervolgvraag:

 

Hoe is het nu met Voltgoed?

Er is veel veranderd in het afgelopen jaar. Het idee was om een groot aantal individuele warmtepompen bij huishoudens slim aan te sturen. We hebben uiteindelijk eind vorig jaar de conclusie getrokken dat die innovatie wel waarde heeft, maar dat de markt er nog niet klaar voor is. We hebben onderzocht hoe we ons idee en onze kennis van warmtepomptechnologie konden vertalen naar een propositie die nu al waardevol is. Dit bracht ons bij een appartementencomplex in Eindhoven, waar we zagen hoe een onjuist gedimensioneerde warmtepomp per woning bij sommige bewoners een buitengewoon hoog energieverbruik veroorzaakte. Zo zijn we ons gaan verdiepen in collectieve energiesystemen, waarbij warmte en koude worden opgewekt in een centrale ruimte van waaruit deze met distributieleidingen aan de woningen worden geleverd. Het was een nieuwe wereld voor ons, maar we zagen direct de potentie van dit concept. We zijn ons erin gaan specialiseren en zijn zo gestuit op een nieuwe doelgroep met behoeften waar vooralsnog onvoldoende in wordt voorzien. Dat geldt met name voor de groep beleggende vastgoedontwikkelaars. We focussen ons nu niet meer op kleine warmtepompen voor individuele woningen, maar op grootschalige energiesystemen vanaf 50 tot 500 woningen gestapeld en daarboven. Omdenken en oplossen, zo doen we dat. Er lopen nu al ongeveer 6 projecten in Eindhoven waarin we betrokken zijn. Voor één van de projecten wordt het systeem dat wij ontworpen hebben nu ook daadwerkelijk gebouwd. Het blijkt een propositie die erg in trek is en waar de markt ook rijp voor is. Daarin lopen we nu voorop.

 

Hebben jullie hier hulp voor gehad van partners?

We hebben veel prijzen gewonnen. Eén van die prijzen kwam vanuit Enexis, waar we nog steeds veel contact mee hebben. Ze hebben ons voorzien van zowel een ontwikkelingsbudget als een heel groot netwerk van partijen in de netwerkinfrastructuur. Daar hebben we zeker wat aan gehad. Daarnaast spreken we ook veel installatiepartijen omdat we gedurende de realisatiefase graag samenwerken met gerenommeerde partijen. Wij ontwerpen de systemen, maar we bouwen ze niet zelf. Natuurlijk is de Technische Universiteit Eindhoven nog steeds een belangrijke partner, want we zijn op zoek naar jong talent. Bij de Master Kick-Off proberen we studenten mee te nemen in het verhaal en de missie van Voltgoed. Ook hebben we regelmatig contact met banken en andere geldverstrekkers, zoals de Rabobank en de BOM. Naast het ontwerpen en beheren van systemen is het soms namelijk ook wenselijk om te participeren in de financiering en het eigenaarschap. We zijn begonnen als ‘rookies’, maar we merken dat we nu weten waar we terechtkunnen.

 

Voltgoed zat meer op het duurzaamheidsgebied, zit dit gedachtegoed van Voltgoed nog steeds in de huidige projecten en systemen?

Dat zit er nog goed in. Voorheen werd er gekeken naar de balans van vraag en aanbod van duurzame energie, met als doel om het gebruik van duurzame energie te optimaliseren. We doen dit nog steeds, maar het is nu veel breder. Het is een doorontwikkeling van het oorspronkelijke idee. Door het veranderen van de propositie ligt de focus meer op het het ontwikkelen van energieconcepten en het uiteindelijk beheren van het energiesysteem door middel van prestatiecontracten. Stel je bent een vastgoedontwikkelaar en je gaat starten met het ontwikkelen van 100 appartementen, dan moet daar uiteindelijk een installatie in komen die warmte en koude levert. Wij zijn dan de partij die de ontwikkelaar daarin ontzorgt. Wij kijken naar welke bronnen beschikbaar zijn: kunnen we gebruik maken van bodemenergie, kunnen we gebruik maken van buitenlucht als hernieuwbare bron, of gebruiken we een combinatie van deze twee? Hierbij maken we altijd gebruik van warmtepomptechnologie en dit ontwikkelen we door tot op detailniveau. Wanneer het ontwerp definitief is, wordt het overgenomen door een erkende installateur die het vanaf daar gaat realiseren. Wij nemen vervolgens het beheer over op het moment dat het systeem er ook daadwerkelijk staat.

 

Wat is jullie missie hierin?

We willen de milieu-impact van onze energiebehoeften naar 0 brengen, dat houdt in dat de energiebehoeften die mensen hebben geen negatieve gevolgen meebrengen voor het milieu. Het is een heel mooi doel voor op de lange termijn, maar we kunnen het zeker niet alleen. Het zou mooi zijn als we in Nederland, en misschien ook daarbuiten, een duurzaam alternatief hebben voor warmte en koude en niet meer afhankelijk zijn van aardgas om onze huizen te verwarmen.

 

Hoe ziet de toekomst er nu uit?

Het is vooral herhalen en opschalen. We zitten nu op het punt dat we  6 projecten draaien, maar we moeten naar meer. Dit brengt ook met zich mee dat we moeten nadenken over capaciteiten. Hoe kunnen we deze systemen op een slimme manier ontwerpen? Kunnen we bepaalde systemen al prefabriceren om uiteindelijk korter bezig te zijn op de bouwplaats? Dan hebben we ook een bepaalde kapitaalbehoefte nodig: een groeikapitaal, een werkkapitaal en natuurlijk ook mensen om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen.

 

Vooral nu de gasprijzen stijgen, is het een groeikans voor Voltgoed. Het wakkert een maatschappelijke discussie aan: waar het voorheen niet gebruikelijk was dat je heel bewust nadacht over je elektriciteits- of gasverbruik, is dat nu wel het geval. Ook met de opkomende wetsvoorstellen kan Voltgoed een belangrijke rol spelen, waarin we bijvoorbeeld gemeenten de zorg van warmtelevering uit handen nemen.

 

Waar zijn jullie nog mee geholpen?

Wij zijn op zoek naar vastgoedbeleggers, woningcorporaties en gemeenten die grip willen houden op de warmtetarieven die hun bewoners betalen. Wij bieden ze namelijk een transparant warmteleveringsmodel (gebaseerd op een cost plus model) waarbij de focus ligt op een maatschappelijke dienstverlening en het reduceren van kosten voor warmte en koude. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar gerenommeerde installatiebedrijven die ervaring hebben met het installeren van collectieve warmtepompsystemen en WKO systemen.

 

Welke adviezen en tips kunnen jullie andere initiatieven meegeven?

Begin bij een goed idee en een goed team. Een goed team is belangrijker. Een idee kun je aanpassen, een team veel lastiger. Bekijk of je het juiste team hebt om het op lange termijn met elkaar uit te houden en het ook op mindere momenten goed met elkaar te kunnen vinden. Daarnaast merk ik dat veel ondernemers een bepaalde visie en liefde hebben voor hun product of dienst, maar vaak is het zo dat het eerste idee het uiteindelijk niet wordt. Het is lastig te accepteren, maar het is niet anders. Bij Voltgoed hebben we twee keer een grote verandering meegemaakt. Nu hebben we iets wat concreet waarde biedt, maar daarvoor moet je wel praten met de markt. Zorg dat je betrouwbare en fijne mensen om je heen hebt, maar praat ook met de markt. Haal daar je feedback uit om je idee aan te scherpen. Het is gratis, maar wel heel waardevol!

 

Wil je meer weten over Voltgoed en hun volgende stappen? Neem dan een kijkje op de website.

Meer actualiteiten

Brabant geeft Energie gaat verder als Duurzame Dinsdag Brabant!
Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant
Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden