11/11/2021

Foto: Van links naar rechts: Nyckle Sijtsma, minister Barbara Visser en Cees de Wijs. Bron: Rijkswaterstaat

 

In 2030 wil Rijkswaterstaat energieneutraal zijn door evenveel energie op te wekken als ze verbruiken. Dit geldt ook voor het project InnovA58 waar circulair wordt gewerkt door bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken, duurzaam geproduceerde materialen te gebruiken en zo min mogelijk afval te produceren. De aannemer Gebr. Van Kessel legt de strook op basis van zero-emissie aan onder andere door middel van duurzame werkwijzen, de inzet van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen.

 

Verbreding A58

Vanuit het project InnovA58 wordt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder verbreed van twee naar drie rijstroken en worden een aantal knooppunten en de aansluitingen Moergestel en Best aangepakt. Ditzelfde geldt op het traject Sint-Annabosch en Galder voor de knooppunten en de aansluiting op de A16 en A27. De verbreding is nodig om de files op deze weg, en het daarmee samenhangende sluipverkeer in de dorpskernen rondom de A58, fors te verminderen. Op het gebied van innovatie werkt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen, medeoverheden, kennisinstellingen en gebruikers. InnovA58 werkt samen met het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL.

 

Innovatiestrook

Op de Innovatiestrook die in het najaar van 2021 moet worden opgeleverd wordt onder andere een test gedaan van vier verschillende soorten asfalt. Deze worden met natuurlijke of circulaire materialen geproduceerd en er wordt gezocht naar duurzame wegverhardingen die zo lang mogelijk meegaan. Daarnaast gaat er in de toekomst ook getest worden met energieopwekking, slimme mobiliteit en verlichting.

 

Innovatiepaviljoen

In de buurt van de Innovatiestrook wordt een Innovatiepaviljoen gebouwd. Kennisinstellingen, lokale ondernemers en omwonenden werken hierin samen op zoek naar nieuwe initiatieven en innovaties. Het bouwen van dit paviljoen is op zichzelf ook een innovatief traject door op een natuurlijke wijze te ontwerpen en energieneutraal te bouwen met toepassing van duurzame materialen. Het paviljoen biedt informatie over de innovaties die getest worden en is een ontmoetingsplaats voor partners, kennisinstellingen, marktpartijen en publiek.

 

Startsein

De officiële starthandeling voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot werd verricht door Jeugdburgemeester Tess van der Staak en minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. Met het in gang zetten van een elektrische wals gaven zij het startsein samen met Nyckle Sijtsma (bedenker project) en Cees de Wijs (CEO VolkerWessels Infrastructuur). 

 

Lees meer over het project InnovA58 

Meer actualiteiten

Brabant geeft Energie gaat verder als Duurzame Dinsdag Brabant!
Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant
Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden