31/10/2022

Rob de Bruijn is sinds augustus 2019 voorzitter van de coöperatie en stichting duurzaam Riel Goirle. Met de gemeente Goirle hebben ze onder het motto ‘Goed bezig’ een convenant om de energietransitie samen vorm en inhoud te geven. In Riel en Goirle stimuleren ze inwoners om duurzame maatregelen te treffen. Hiervoor hebben ze zes energie coaches opgeleid, zij bezoeken mensen aan huis en bespreken wat de bewoner aan energiemaatregelen kan treffen. Zo nodig maakt de energiecoach ook een warmtescan om te kijken waar het huis energie verliest of slecht geïsoleerd is. Ze stimuleren ‘Zon op eigen dak’ en hebben al 175 daken voorzien van zonnepanelen. Daarnaast hebben ze postcoderoosprojecten waar 300 inwoners van Riel en Goirle in participeren en hebben ze een digitaal energieloket ontwikkeld. Het meest recente initiatief is het Klimaatpodium.

 

Wat is het klimaatpodium?
Ons doel is om kinderen en hun ouders bewuster te maken van hun invloed die ze hebben op onze leefomgeving. En wat zij zelf kunnen doen om dit positief te beïnvloeden.

 

We hebben het thema van de Kinderboekenweek 2022: ‘Hoe word ik gi-ga-groen’ gebruikt om ons podium te laden. Dit jaar gaat de Kinderboekenweek over genieten in de Natuur met de titel ‘Gi-Ga-Groen’. We sluiten daarop aan met een gezellig podium met een ‘groene touch’, voor kinderen en hun ouders. Een aantal basisscholen gaan met kinderen uit de bovenbouw onderzoeken wat kinderen en hun ouders zelf kunnen doen in en rondom huis om duurzamer te leven. Niet alleen op het gebied van energie maar ook het gebruik van spullen, zorg voor de natuur, vervoer, afval etc. Tijdens het klimaatpodium lichten deze kinderen de bezoekers voor over wat men zelf kan doen aan duurzaamheid.

 

 

Zal het klimaatpodium later ook voor oudere kinderen beschikbaar zijn?
Bij dit klimaatpodium hebben kinderen van het Mill-Hill college etalage poppen aangekleed met tweedehands kleding en creatieve creaties. Op deze manier hebben we oudere kinderen al betrokken bij dit klimaatpodium.

 

Welke organisaties zou je in de toekomst graag op het klimaatpodium willen zien?
Vanuit Goirle en Riel, het REPAIR café, het B-team en zap team. En uiteraard alle basisscholen. Nu deden er uiteindelijk maar twee scholen mee. Ik ben zondag in Oisterwijk bij het FUTURA festival gaan kijken. Een aantal organisaties die daar aanwezig waren benaderen of ze interesse hebben om ook bij ons aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld een organisatie waar je gratis een stoffen tasje kon krijgen als je beloofde voortaan geen plastic tasjes meer te gebruiken.

 

Hoop je het klimaatpodium in de toekomst uit te kunnen breiden, bijvoorbeeld naar andere regio’s?
Wij werken in de regio intensief samen met 13 andere energie coöperaties. Ik heb ons klimaatpodium met deze coöperaties gedeeld. DEC Oisterwijk organiseerde afgelopen week het FUTURA festival. Soortgelijke aanpak, daar gericht op volwassenen. Ik hoop dat ook andere coöperaties dit soort activiteiten gaan organiseren.

 

 

Wat is de rol van Duurzaam Riel Goirle?
We hebben samengewerkt met de bibliotheek Goirle en het cultureel centrum Jan van Besouw. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de drie organisaties hebben het klimaatpodium voorbereid en gerealiseerd. Duurzaam Riel Goirle zorgde voor structuur (verslag, afspraken vastleggen, aanvraag subsidie, vergaderingen leiden), het logo van het klimaatpodium en alles wat te maken had met communicatie ( persbericht, samenvatting hiervan voor social media, verspreiding bericht aan pers en andere relevante partijen). Daarnaast hebben we zaterdag met energiecoaches bezoekers van het klimaatpodium voorzien van tips om energie te besparen. En diverse mensen hebben bij ons stand de ecologische voetafdruk laten berekenen met de tool op de website van ‘KLOKHUIS’.

 

Welke boodschap zou je anderen nog mee willen geven?
Het kost best veel tijd en energie om dit soort activiteiten te organiseren. Leg je idee en aanpak voor aan potentiële deelnemers zodat zij vanaf het begin mee kunnen denken over de invulling van het podium. Borg dat de afspraken met de deelnemers goed vastliggen en toets regelmatig of de toezeggingen en afspraken worden nagekomen. Wij werden een week voor het podium nog verrast met een afzegging van één van de belangrijkste deelnemers. Door snelle interventies en veel energie van de werkgroep is het alsnog gelukt om deze club erbij te trekken.

 

Wil je meer weten over het klimaatpodium? Kijk op de website.

Meer actualiteiten

Brabant geeft Energie gaat verder als Duurzame Dinsdag Brabant!
Van Brabant geeft Energie naar Duurzame Dinsdag Brabant
Team ‘Stella Terra’ kiest voor niet-gebaande paden