Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Als eerste volledig verwarmd door basalt

Groene energie is essentieel voor het mogelijk maken van de energietransitie. Maar bij de groeiende vraag naar groene stroom, komen nieuwe problemen kijken. Een belangrijk probleem waar we mee kampen is de vraag: hoe slaan we de groene stroom op? Cees van Nimwegen heeft hier een oplossing voor. Cees is uitvinder en is samen met zijn partner Gonnie een absoluut power koppel, dat samen de strijd aangaat om deze uitvinding groot te maken. Wij mochten hen interviewen.

 

Hallo Cees, vertel eens! Hoe is jouw uitvinding tot stand gekomen?
Nadat ik jaren voor Philips gewerkt heb, ben ik voor mezelf begonnen en ontwikkelde ik apparatuur om CD’s en DVD’s te masteren. Dit werd een groot succes, tot  in  2002  mijn bedrijf werd overgenomen door een Duits beursgenoteerd bedrijf. Sindsdien had ik tijd over en begon ik me te verdiepen in duurzame energie. Ik zocht naar een manier om deze energie op te slaan en kwam er al snel achter dat mijn eerste idee, namelijk het opslaan in water, niet ging werken. Water kookt namelijk al bij 100 graden, dus je kan nooit hoger gaan dan dat. Daarom zijn we overgestapt op basalt, waardoor een veel hogere temperatuur kan worden bereikt. De opslagcapaciteit per m3 is hiermee 4x zo groot.

 

Hoe werkt het dan precies?
Wanneer je duurzame energie overhoudt, kan je de warmte opslaan in basalt, een steensoort. In de basalt is een buizensysteem geplaatst dat gebruikt wordt voor opwarming, herverdeling en afgifte van de opgeslagen warmte. Door de elektriciteit op de buizen te zetten ontstaat door de weerstand warmte. zoals de gloeispiralen van een welbekend straalkacheltje met spiralen. Door lucht door de buizen te blazen kan de opgewarmde lucht in een warmtewisselaar de warmte afgeven aan het water. Dit water wordt via een warmtenet gebruikt voor bijvoorbeeld vloerverwarming maar werkt ook bij een traditionele verwarming met radiatoren. Zo dient het basalt als een warmte-batterij.

 

Voor wie is dit interessant?
Met deze warmte opslag kan je hele woonwijken voorzien van warmte. Wat wel een belangrijk punt is, is dat dit alleen op rendabele wijze werkt bij een minimale warmtebehoefte van 10.000 m3 gas. Wanneer de Basalt Accu te klein is, verliest het te snel zijn warmte en heb je dus een heel laag rendement. Daarom werkt het bij uitstek goed bij nieuwbouwwijken. Deze kunnen dan volledig verwarmd worden door dit systeem en volledig uitstootvrij zijn. En het handige hieraan is dat het een eenmalige investering vraagt, het systeem vraagt verder geen onderhoud, kent weinig operationele kosten en kan niet kapot.

 

Wat zijn de volgende stappen?
We hebben het systeem al volledig getest en het werkt naar verwachting. Dit jaar gaan we de Basalt Accu plaatsen in Ecodorp Boekel, dit zal de eerste plek worden die op deze uitvinding zal draaien. We zijn daarnaast ook bezig met het ontwikkelen van een modulair systeem, waarbij je 3000 kWh opslagcapaciteit hebt bij een module van 10 m3. Daarbij kunnen de systemen op elkaar gestapeld worden. Hierdoor kan je het elders produceren en vervolgens naar locatie transporteren, waardoor het een stuk goedkoper wordt.

 

En waarom is dit zo belangrijk?
Met de toenemende productie van zonne- en windenergie is het aanbod op de piekmomenten te hoog. Het huidige elektriciteitsnet kan dit nu al vaak niet aan; zeker niet in landelijke gebieden. Een plan dat nu op tafel ligt is het verzwaren van het elektriciteitsnet.

 

Dit is niet alleen een enorme kostenpost, maar ook nog eens een uitnodiging voor heel Nederland om meer energie te verbruiken. Terwijl minder energie gebruiken de boodschap zou moeten zijn. Het net vergroten kost alleen al in Noord-Brabant één miljard. Een andere optie is: alle overtollige energie in de vorm van warmte opslaan in Basalt Accu’s, dus decentraal en zo goed mogelijk in de buurt van woonwijken. De kosten hiervoor zijn vele malen lager en het is direct realiseerbaar.

Stuur een reactie


  Ecodorp Boekel

  Cees van Nimwegen ontwikkelde een methode waarmee duurzame energie die over is, in de vorm van warmte kan worden opgeslagen in basalt, een steensoort. Zo dient het basalt als een warmte-batterij.

  Cees van Nimwegen Initiatiefnemer warmte-accu - Ecodorp Boekel

  Boekel

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Duurzaamheidspark Oss
  Procomat
  Alliantie Klimaatactie

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.