Project - Zichtbaarheid

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Het instituut voor hernieuwbare energie dat ons dichter bij de oplossing brengt

Na eerdere gesprekken met wetenschappers en studenten aan de TU/e, hebben we een nieuw instituut mogen interviewen over hun bijdrage aan de energietransitie. EIRES (Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems) bestaat nu sinds september en brengt onderzoek en wetenschappers bij elkaar. Wij spraken met Marta Costa Figueiredo, Niels Deen en John van der Schaaf over hun plannen en doelen.

 

Wat is EIRES?

EIRES doet onderzoek aan systemen voor materialen, processen en technieken om energie duurzamer te maken. Door nieuwe manieren te vinden om energie om te zetten en op te slaan, dragen we bij aan de grote uitdaging genaamd de energietransitie.

 

Hoe is EIRES ontstaan?

Binnen de TU/e zijn er veel mensen bezig met onderzoek naar energieopslag, vanuit verschillende disciplines, om de grote uitdagingen op het gebied van mens en ruimte aan te gaan. Wij zagen hier een uitgelezen kans om al deze onderzoeken op een betere en efficiëntere manier te organiseren. Door de mensen en onderzoeken samen te brengen en te coördineren, bundelen we onze kennis om vanuit meerdere disciplines naar oplossingen te zoeken.

 

Waarom is samenwerken zo belangrijk?

Doordat onderzoekers zo gefocust zijn op hun eigen werk, zien ze soms niet meer wat er om hun heen gebeurt. Zo kan iemand vastlopen op een onderdeel binnen zijn of haar onderzoek, terwijl binnen een andere faculteit een soortgelijk onderzoek loopt. Door met elkaar te praten over waar je mee bezig bent of waar je tegenaan loopt, kom je sneller tot nieuwe inzichten en ideeën. Zo ontstaat er synergie.

 

Hoe faciliteren jullie in deze samenwerking?

We stimuleren het delen van kennis, door onder andere het organiseren van lunchlezingen en presentaties van externe experts. Iedereen kan hieraan deelnemen, om verhalen aan te horen en deel te nemen aan het gesprek. We vinden het belangrijk om inclusief te zijn en samenwerkingen aan te gaan met mensen van de TU/e, Avans en Fontys, maar ook met de rest van de wereld.

 

Waar zijn jullie nu concreet mee bezig?

Binnen EIRES zijn we met meerdere onderzoeken bezig. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheid om energie op te slaan in fijn ijzerpoeder: ‘Metal Fuels’. Bij verbranding van het poeder komt heel veel warmte vrij, maar geen CO2. Het verbrande poeder kan met behulp van hernieuwbare energie weer worden omgezet naar ijzerpoeder dat klaar is voor een volgende ronde. Tegelijkertijd ontwikkelen we reactoren om bijvoorbeeld zonne- en windenergie om te zetten naar waterstof, met ons project ‘Dutch Electrolyzer’. En zo zijn er nog veel meer onderzoeken en uitdagingen waar wij ons dagelijks voor inzetten.

Play icoon

Nieuwe manieren vinden om energie om te zetten en op te slaan

Wat is jullie belangrijkste bevinding, sinds jullie EIRES hebben opgestart?

Ondanks dat we zo’n jong instituut zijn, krijgen we enorm veel positieve reacties. Doordat mensen horen over EIRES, wordt hun interesse in Nederland gewekt. Zo zetten we onszelf op de kaart om samenwerkingen in de toekomst makkelijker te maken. Iedereen binnen ons instituut heeft grootse plannen voor de toekomst. We willen daarom graag nieuwe wetenschappers van over de hele wereld aantrekken, om vanuit verschillende expertises naar het onderwerp ‘energie’ te kijken.

 

Wat zijn jullie dromen of doelen voor de toekomst?

 

Marta:

Als student moet je nadenken over wat je in de toekomst wil bereiken. Ik, als de dromer die ik ben, wilde de wereld veranderen. Ik geloofde zelf als student al dat ik met elektrochemie het verschil kon maken. Nu de energietransitie noodzakelijk is om onze wereld te behouden, krijg ik steeds meer het gevoel dat deze droom werkelijkheid kan worden. Want dat is het mooie… Als wetenschapper blijft het niet bij dromen, maar ga je op zoek naar manieren om deze werkelijkheid te maken. En ik geloof dat we alleen iets kunnen bereiken door samen te werken. En dat hoop ik voor EIRES: dat ik samen met dit instituut het verschil ga maken.

 

John:

Ik was als kind altijd nieuwsgierig, een belangrijke eigenschap voor een wetenschapper. Nadat ik op televisie keek naar ‘Open University’ en leerde over een elektrolyse proces om chloor te maken, gebruikte ik mijn treintransformator om waterstof en chloorbleekmiddel te maken. Deze wetenschappelijke nieuwsgierigheid is kenmerkend voor iedereen binnen EIRES. Je ziet iets of komt iets tegen, en je WIL dit snappen. Uit pure intrinsieke motivatie. En lukt het niet om het te snappen? Dan is de kans groot dat iemand anders binnen EIRES je hierbij kan helpen. Sterker nog, we maken onze agenda’s vrij om elkaar te helpen en samen te werken.

 

Niels:

Ik wil de wereld een betere plek maken. Dat doe ik door altijd door te vragen over het ‘waarom, waarom, waarom’. Ik wil de dingen om me heen begrijpen. Ik wil begrijpen hoe bubbels en poeders werken (want ja, daar draait het voor mij als werktuigbouwkundige allemaal om), door te voorspellen wat er gebeurt en te experimenteren. Dat vind ik het mooie van dit vak. Je voorspelt iets en modelleert het exact zoals jij het voor ogen ziet, maar dan blijkt het in de praktijk toch iets totaal anders te doen. En dan komt de leukste en belangrijkste vraag weer… Waarom?

 

Kijk hier voor meer informatie over EIRES.

Stuur een reactie


  EIRES

  EIRES doet onderzoek aan systemen voor materialen, processen en technieken om energie duurzamer te maken. Door nieuwe manieren te vinden om energie om te zetten en op te slaan, dragen we bij aan de grote uitdaging genaamd de energietransitie.

  Eindhoven

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Hendriks SGR
  Circulaire auto Luca
  KEBL fietsverlichting

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.