Project - Initiatief

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Energiecoöperatie van en voor de bewoners van de gemeente Moerdijk

Energiek Moerdijk is een energiecoöperatie van en voor de bewoners van de gemeente Moerdijk. De leden willen dat Moerdijk niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Deze beginnen niet alleen wereldwijd op te raken, maar zorgen ook voor een enorme CO2-uitstoot. Er zijn gelukkig volop alternatieven. Samen werken bewoners van de regio aan de overgang naar duurzame energie en de leefbaarheid van de dorpen. In dat proces is Energiek Moerdijk een denktank en stimulator.

 

Energiezuinig en duurzaam energieverbruik voor iedereen in de gemeente Moerdijk door samen te werken en te investeren in energiebesparing, duurzame energieproductie en kennisoverdracht. Energie is een eerste levensbehoefte en moet daarom blijvend betaalbaar en duurzaam zijn. De inwoners van Moerdijk dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor hun leefmilieu. Zij zorgen ervoor dat de generaties na ons ook nog kunnen genieten van een mooie en schone leefomgeving. Visie Energiek Moerdijk wil projecten realiseren met als doel om duurzame energie op te wekken en dit te leveren aan de leden en bewoners van de gemeente Moerdijk. Zij bundelen de kracht, ondersteuning en expertise van de inwoners en de bedrijven van de gemeente Moerdijk. Doelstellingen zijn haalbare en bereikbare oplossingen, namelijk: Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente Moerdijk om energieneutraal te worden. Een bijdrage leveren aan het energiezuiniger maken van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Door samenwerking met lokale bedrijven wordt werkgelegenheid gecreëerd. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van één of meerdere bronnen van duurzame energie. De opbrengsten hiervan moeten (deels) terugvloeien naar de eigen bewoners. Het aanbieden van informatie over doelmatig, duurzaam maar vooral ook zuinig energieverbruik. De visie is gebaseerd op de Trias Energetica. Dit is het basisprincipe om tot duurzaamheid te komen. De Trias Energetica bestaat uit drie stappen die opeenvolgend uitgevoerd moeten worden: Gebruik zo min mogelijk energie Gebruik duurzame energie, zoals zonne-energie of windenergie Gebruik energie van bronnen die op kunnen raken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk Moerdijk telt ongeveer 15.000 huishoudens. Samen betalen zij circa € 25 miljoen per jaar aan de gevestigde energiebedrijven voor elektriciteit en gas. Dit geld moet in de toekomst zoveel mogelijk worden besteed aan energiebesparing en energieopwekking door en voor de Moerdijkers. De investeringen die daarvoor nodig zijn, leiden ook nog eens tot extra werkgelegenheid in de gemeente. Het gaat namelijk om betrekkelijk eenvoudige maatregelen en installaties die door lokale bedrijven kunnen worden geplaatst. Denk aan isolatiemaatregelen, zonnepanelen en warmtepompen. Er wordt ook gekeken naar nieuwe oplossingen die misschien nog niet bekend zijn bij deze partijen.

Play icoon

BGE ENERGIEK MOERDIJK

Stuur een reactie


  Energiek Moerdijk

  Allemaal samen dragen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede toekomst en willen we onze uitgaven zo laag mogelijk houden. Daarom is het belangrijk te weten of de energiehuishouding van je bedrijf, clubgebouw, school of huis op orde is.
  Ontdek de energiebesparingsmogelijkheden van Energiek Moerdijk voor jouw situatie.

  Fijnaart

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Duurzaamheidspark Oss
  Ecodorp Boekel
  Procomat

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Eric de Bie - Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie

  "Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie."

  Hallo, ik ben Eric de Bie en ik ben sinds mei 2020 gedeputeerde Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing in Noord-Brabant. Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn van belang in de energietransitie. Daarom ben ik lid van de Raad van Advies van de stichting Brabant geeft Energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer Brabant geeft Energie

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.