Project - Zichtbaarheid

Delen
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter

Terheijden volledig energieneutraal

TEC staat voor Traais Energie Collectief. Traaie is Brabants voor ‘Terheijden’. Energie heeft betrekking op de opwekking, distributie en levering van warmte en stroom. En ‘collectief’ is deze coöperatie door en voor burgers zeker want de betrokkenheid van de bewoners is groot dankzij de tomeloze inzet van de medewerkers en vrijwilligers die voor de coöperatie actief zijn. Door zelf hun duurzame energie op te wekken, maken ze Terheijden als eerste dorp in Noord-Brabant energieneutraal.

 

We spraken met Giel en Ilse van Fessem (vader en dochter) en Henrike Lodewikus over TEC.

Laten we beginnen met een voorstelrondje. Wie ben je en wat doe je voor TEC?

Ik ben Giel van Fessem en ik ben nu zo’n 7 jaar gepensioneerd na een carrière als docent Nederlands. Omdat ik nu zeeën van tijd heb en veel belangstelling voor het klimaat, ben ik mij gaan inzetten als vrijwilliger voor TEC. Dus ik breng posters rond, ik heb geflyerd, bij meetings ga ik met de microfoon rond en meer van dat soort dingen. Zo heb ik veel mensen leren kennen. En vanuit mijn oude beroep kan ik ook bijdragen door bijvoorbeeld mee te kijken naar de inhoud van het energiebesparingsboekje die we hebben uitgeven. Op het terrein waar de Energiebrouwerij van TEC komt, zijn fundamenten gevonden van een oude brug en die wilden we gebruiken dus die steentjes heb ik ook mee gebikt.

 

Henrike: Een vrijwilliger als Giel is goud waard hoor; altijd bereid om zich in te zetten!

 

Ik ben Ilse van Fessem. Ik werk als bodemadviseur voor de gemeente Tilburg dus vanuit mijn werk heel direct bezig met milieuadvies. Van TEC ben ik ‘alleen maar’ lid, dus ik betaal contributie en zodra de huisaansluitingen op het warmtenet komen, word ik daar ook op aangesloten.

 

Ik ben Henrike Lodewikus. Sinds de lancering in 2017 houd ik me bezig met de communicatie, professioneel en als vrijwilliger. Ik organiseer onder andere bijeenkomsten. De eerste keer in het Witte Kerkje was dat met 50-60 mensen. Tegenwoordig zitten we in de grote Antonius Abtkerk want er komen zo’n 200 mensen naar de bijeenkomsten. We zijn trots dat we inmiddels 650 leden hebben waar Ilse er dus één van is en die hebben we nodig om het samen te doen.

Ilse, waarom ben je lid geworden?

Ilse: Vanuit mijn werk heb ik veel te maken met klimaatprojecten en daardoor zie ik de noodzaak dat we moeten stoppen met de fossiele brandstoffen. We moeten mensen stimuleren om daar beter over na te denken door voor en met elkaar projecten te starten die er binnen je eigen gemeenschap voor zorgen dat we stoppen met het uitputten van de aarde. En dat je daar ook samen profijt van hebt en niet grote bedrijven of andere mensen daar rijk van worden.

 

Dus ik ben lid geworden omdat je ergens moet starten met initiatieven zoals dit. Door mijn gezin en mijn werk, kan ik als vrijwilliger momenteel weinig betekenen, maar lid worden is het minste dat ik kon doen. Ik ben echt fan.

 

En als je lid bent heb je stemrecht bij de ALV. Leden van het Traais Energie Collectief bepalen samen waar de opbrengsten van hun groene energie aan worden besteed.

Wat is jullie ultieme doel?

Het dorp energieneutraal maken door zonne-, wind- en warmteprojecten. En door energie te besparen.

 

De basis is een energienetwerk voor het hele dorp. Er komt een warmtenet waar iedereen op aangesloten kan worden. Daarnaast komt er nog een zonnepark met 27.000 panelen waar we een landschapsarchitect, de leden en de buurt bij betrokken hebben. En een van de windmolens langs de A16 wordt van ons. Straks komt er een kabel van het zonnepark en van de windmolen naar het centrum van het dorp bij de witte boerderij. Dat wordt ‘De Energiebrouwerij’. Daar gaan we de warmte maken voor ons warmtenetwerk. Maar daar kunnen we ook een lokaal biertje brouwen, je kunt daar vergaderen, lessen gaan geven. Het wordt dus een ontmoetingsplek die het hart van het dorp moet worden en waar ook onze energie vandaan komt. Iedereen in het dorp die dat wil, kan warmte en elektriciteit krijgen van onze eigen energiemaatschappij: de Traaise Energie Maatschappij en als Terheijdenaar weet je dus 100% zeker dat jouw energie groen is.

 

Als we winst gaan maken, willen we die terug laten vloeien in het dorp. Dat noemen we ‘Sterker Dorp’. Dat kan een bankje in het dorp zijn, of we kunnen iets leuks doen voor scholen. Of misschien beslissen de leden dat ze korting willen op hun energierekening. Dat kan ook.

In veel plaatsen is veel weerstand tegen windmolens en zonnevelden. Bij jullie niet?

Er is een goede vibe in dit dorp. Met 6.000 inwoners is Terheijden niet te groot en niet te klein. We doen het samen, ook met het zonnepark. De een zegt “Zet er een hek omheen met zoveel mogelijk zonnepanelen waar je niet meer naar om hoeft te kijken” en de ander zegt “Bouw er een huisje bij voor educatie, maak er een wandelpad doorheen”. In een paar ‘Kom in de wei’ sessies hebben we alle meningen verzameld. Uiteindelijk heeft een landschapsarchitect een heel mooi plan gemaakt waar iedereen blij van werd en waar iedereen een handtekening onder heeft gezet. Dus we doen het samen en daardoor is er minder weerstand dan in andere plaatsen.

Een landschapsarchitect maakte het plan voor het zonnepark.

Waarom zouden er nog meer mensen lid moeten worden?

Hoe meer mensen lid zijn, hoe meer mensen betrokken zijn. Niet alleen bij TEC, maar bij het hele dorp. En dan kun je meebeslissen waar de accenten gelegd worden. En het werkt prettig als je je door veel mensen gesteund voelt.

 

Nu zijn 650 mensen lid, dat is ruim 10% van het dorp. Maar je moet eigenlijk kijken naar het aantal huishoudens dat zijn er ongeveer 2.500 en dan is ruim een kwart van het dorp lid.

Hoe krijg je anderen (jong en oud) in beweging om ook mee te doen? Hebben jullie daar ideeën over?

We organiseren allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën. Zoals bijvoorbeeld een fietspuzzeltocht. Op het TEC-terrein hebben we ook een keer een event voor kinderen georganiseerd waardoor je er jonge mensen met kinderen bij betrekt.

 

In Terheijden is bierbrouwen een veel gedeelde interesse die vaak wordt ingezet voor goede doelen. Zo is ook de Puzzelaer (nu Dorpsbrouwerij Terheijden) ooit begonnen om het zwembad te realiseren. Iedere inwoner kon een puzzelstukje kopen en daarmee is het zwembad (het ‘Puzzelbad’) gerealiseerd. Het is heel bijzonder dat zo’n klein dorp een eigen zwembad heeft en dat is helemaal door de bewoners zelf geregeld. De Traaise Energie Maatschappij levert uiteraard de energie.

 

Vorig jaar hebben we obligaties uitgegeven. Bij de introductie hebben we ook een biertje met Traaise honing uitgegeven. De link was dat het biertje een percentage heeft van 7% en de obligaties hebben ook een rentepercentage van 7%.

 

We hebben ook de Energiebespaarbox uitgegeven, een doos met allerlei producten die je op gang helpen met energie besparen. Daar zat het Opwarmertje in. Dat is ook een biertje om mensen warm te maken om aan de slag te gaan met energie besparen.

Elke obligatie was een bouwsteen. Uiteindelijk was het bord te klein en zijn er veel meer obligaties verkocht.

Wat houdt de Energiebespaarbox precies in?

We hebben van de gemeente budget gekregen om mensen te motiveren om met energiebesparing aan de slag te gaan. Dus hebben we een doos samengesteld met bijvoorbeeld isolatiefolie die je achter de verwarming kunt aanbrengen; een veer voor op de deur, een kaars, zodat je een keer een lamp uit kunt doen, een boekje met heel veel informatie over energieverbruik en -besparing. Een slimme schakelaar. Een meter om je verbruik te meten. Superinteressant om te zien wat je droger bijvoorbeeld aan energie kost.

 

Alle Terheijdenaren kregen een waardebon voor de Energiebespaarbox in de bus en ruim 800 huishoudens hebben die aangevraagd. Die hebben we allemaal bij iemand in de garage samengesteld. Toen hebben we in het dorp een distributiepunt opgezet en de vrijwilligers hebben allemaal een route gekregen om boxen bij de mensen thuis te brengen. Dus samen hebben we toen in één dag 800 boxen verspreid. Dat was het startpunt om met leuke producten mensen bewust te maken en aan de slag te laten gaan met energie besparen. Dat is wel heel goed ontvangen.

 

In het boekje dat erin zat, stond -in tegenstelling tot de meeste boeken- heel duidelijk dat alles in het boekje zoveel mogelijk gekopieerd en gedeeld mocht worden. Want als je kennis deelt wordt die groter.

Zou jullie initiatief ook in andere dorpen werken?

We worden goed in de gaten gehouden door heel Nederland. Wat het hier wel uniek maakt is de onderlinge betrokkenheid. Maar het belangrijkst is: Gewoon doen; beginnen en volhouden. Er moet een aantal mensen zijn die zeggen “Ja, dat gaan we doen!” en dan moet je het daarna vooral sámen doen en dan zijn de vrijwilligers en leden onmisbaar. En volhouden, want het is echt niet altijd makkelijk.

Wat zijn uitdagingen geweest?

De kracht zit in de ontmoeting. Je moet elkaar aan kunnen kijken en proosten op successen, dus corona is wel een groot nadeel geweest. En verder tegenslagen met vergunningen, commerciële partijen die opeens bezwaar maken en dat soort dingen.

Wat zijn nou boosts geweest die jullie geholpen hebben?

Geïnspireerd op de puzzelstukjes van het Puzzelbad hebben we een groot bord in het dorp gezet met het doel om 2020 obligaties te verkopen die allemaal Traaise Bouwstenen op het bord waren. Bij elke obligatie die werd verkocht, plakten we een Traaise Bouwsteen op het bord. Uiteindelijk was het bord te klein en hebben we veel meer verkocht. Dus de zichtbaarheid die we toen hadden is wel heel succesvol geweest.

Jullie hebben inmiddels een goed netwerk. Hoe belangrijk is dat voor jullie?

We doen alles met de mensen hier in het dorp. Ook technische kennis, alleen als het echt niet anders kan, halen we het van buiten. En onze vrijwilligers zijn daar ook weer heel belangrijk in. Met het uitgeven van de obligaties bijvoorbeeld verdiepen de vrijwilligers zich in de voorwaarden, dan krijgen ze een kleine cursus en dan gaan ze met een TEC-polo aan de straat op en vertellen mensen hoe het werkt, wat de voordelen zijn en beantwoorden alle vragen.

Heb je nog tips aan andere mensen om hen te motiveren?

Henrike: In coronatijd kun je natuurlijk niet veel doen om mensen te ontmoeten, dus hebben we webinars gegeven en een online Meet Up. Ook zijn we het TEC-journaal gaan maken om leden en geïnteresseerden te informeren over de status van projecten en beantwoorden we vragen van kinderen. Ze komen met hele leuke vragen zoals: “Hoeveel mensen werken er in een windmolen?” Door zo’n TEC-journaal kun je mensen betrokken houden.

 

Ilse: Wat ik nog wel even kwijt wil is dat de energie van de drijvende krachten achter het initiatief ook ongelooflijk belangrijk zijn. De vrijwilligers en leden zijn heel belangrijk, maar zonder drijvende krachten lukt het zeker niet!

 

Giel: Ik ben gepensioneerd en helemaal nu in coronatijd zit je de hele dag achter de sanseveria’s. Als je dan weer een vergadering kunt bijwonen en weer dingen kunt gaan doen, dan geeft dat zoveel energie. Dus de tip is: Ga niet achter de sanseveria’s zitten, maar kom in actie! Dat is niet alleen voor organisaties heel waardevol, maar geeft ook jezelf weer een enorme boost en heel veel energie!

 

Wil je meer weten over de werkwijze en alle duurzame initiatieven van TEC in Terheijden? Kijk op de website

Stuur een reactie


  Traais Energie Collectief

  Het Traais Energie Collectief is een coöperatie door en voor burgers. Met het collectief nemen de inwoners van Terheijden het heft in eigen handen door zelf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten en zijn ze voor onze energievoorziening niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. Zo houden ze zelf de regie over hun eigen lokale energievoorziening en dragen bij aan een duurzame wereld.

  Terheijden

  Delen
  • LinkedIn
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

  Vergelijkbare projecten

  Fietsaccu-revisie.nl
  Falcon
  Team CASA

  Energiemakers

  Anne-Marie Rakhorst - Voorzitter en boegbeeld Brabant geeft Energie

  "Als we de Brabantse energietransitie zichtbaarder maken, kunnen we haar samen versnellen."

  Ik ben Anne-Marie Rakhorst; ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Mijn droom? Dat iedereen in Brabant toegang heeft tot betaalbare duurzame energie. Ik ben ontzettend trots op wat mensen, bedrijven, scholen, universiteiten en overheden in onze provincie nu al doen om die energietransitie mogelijk te maken. En we kunnen nog zoveel meer! Vanuit Brabant geeft Energie werk ik mee aan een Brabants netwerk dat zichtbaar maakt wat nu er al gebeurt, de initiatieven aan elkaar verbindt en zo de transitie versnelt.

  Antoine Heideveld - Penningmeester Brabant geeft Energie

  “Initiatieven leiden tot nieuwe initiatieven en investeringen leiden tot nieuwe investeringen in de regio.”

  Ik ben Antoine. Naast mijn werk voor de stichting ben ik ook directeur van het Groene Brein, een netwerk van 150 wetenschappers waarbij we kennis uit de wetenschap versterken en toepassen bij duurzame bedrijven. Zodat duurzame innovaties in de praktijk worden gebracht. Met Brabant Geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk dat de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kán, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen én ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

  Minke van Boekel - Programmamanager Brabant geeft Energie

  "Doe ook mee! Laat je inspireren door enthousiaste verhalen van mensen die al goed bezig zijn en deel de trots op alles wat we in Brabant al doen!"

  Hoi, ik ben Minke van Boekel. Ik ben programmamanager van de stichting Brabant geeft Energie. Na 20 jaar gewerkt te hebben in de financiële dienstverlening heb ik de overstap gemaakt naar de duurzame dienstverlening. Waarom? Omdat ik denk dat we met z'n allen de wereld mooier kunnen maken. We moeten het alleen nog wel doen!

  Anne-Marie Spierings - Gedeputeerde en Raad van Advies Brabant geeft Energie

  “De energietransitie: we doen het samen!”

  Hallo, ik ben Anne-Marie Spierings. Ik ben gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu in Noord-Brabant. In 2011 ben ik de Brabantse politiek in gegaan voor D66, eerst als Statenlid en vanaf 2015 als Gedeputeerde. Ik wil partijen rond de energietransitie met elkaar verbinden omdat komende jaren alle innovatie- en organisatiekracht nodig zijn. Daarom ook hebben we Brabant geeft Energie opgericht. Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan we ons realiseren. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie, maar zeker ook als het gaat om het besparen van energie. Samen werken we aan een toekomst met 100% schone energie.

  Aukje Kuypers - Ondernemer

  "Investeer nu in maatschappelijke vraagstukken, noem het duurzaamheid, anders ben je als bedrijf over tien jaar niet meer interessant."

  Mijn naam is Aukje Kuypers. Als vierde generatie van het familiebedrijf en technisch dienstverlener Kuijpers, bekleed ik hier sinds 1 januari 2013 de functie van algemeen directeur. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers door toekomstbestendig te ondernemen. Wij kiezen zeer consequent voor een scherpe focus op energieneutraal bouwen en installeren. Door deze keuzes willen wij de aanjager zijn van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit biedt ook mooie ontwikkelmogelijkheden aan de menskant. Naast mijn zakelijke activiteiten ben ik ook actief bij vele andere organisaties en maatschappelijke verbanden.

  Elphi Nelissen - Wetenschapper Brabant geeft Energie

  "De energietransitie is moeilijk maar laten wij in ieder geval beginnen! Van doen kun je leren."

  Hallo, ik ben Elphi Nelissen. Ik ben voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie bij de Rijksoverheid en taskforcelid van de Bouwagenda. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar Building Sustainability aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven en was daarnaast vanaf 1 juni 2011 tot 1 juni 2019 decaan. Sinds januari 2016 ben ik ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als directeur van een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van bouwfysica, installatietechniek en duurzaamheid.

  Wobine Buijs - Partneroverheden Brabant geeft Energie

  "Aan de slag!"

  Mijn naam is Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss. Ik ben ambassadeur voor de Global Sustainable Development Goals voor de Nederlandse gemeenten. Ik vind het belangrijk om duurzaam te besturen in sterke verbinding met onderwijs en ondernemerschap. Mijn doel is een duurzame samenleving voor onze kinderen.

  Gijs van de Laar - Schooldakrevolutie

  "Ik wil een revolutie veroorzaken en zo een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie"

  Gijs is sinds een aantal jaar bezig met duurzame energie. Met een bedrijfskundige achtergrond wil hij vanuit zijn passie zijn droom najagen en professioneel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Timmy de Vos - E-Waste Race

  “Duurzaam leven zou leuk, leerzaam én makkelijk moeten zijn.”

  Timmy de Vos is de initiatiefnemer van de E-Waste Race. Met dit project betrekt hij kinderen en scholen als ambassadeurs om elektronische apparaten in te zamelen, die vervolgens gerecycled kunnen worden. De kinderen proberen zo veel mogelijk op te halen in hun wijk. De ambassadeurs van de E-Waste Race en voeren ook daadwerkelijk campagne om meer in te zamelen. Dit is niet alleen leuk en goed voor het milieu ...

  TU/Ecomotive - Circulaire auto Luca

  Duurzame technologie kan ook sexy zijn

  Het Luca team wil laten zien dat duurzame technologie sexy kan zijn, door afval te gebruiken als waardevolle grondstof voor een sportieve auto.

  Esther Jongsma - VANTOT Sunseeker

  “Het vraagt een progressieve houding en lef om te innoveren”

  Antoine Post en Team Casa - Team CASA

  "Van alle mooie techniek die je in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften ziet, moet er zoveel mogelijk in betaalbare woningen terecht komen"

  Team CASA heeft de CASA 1.0 ontworpen en gebouwd: een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Aan het project hebben meer dan 100 studenten bijgedragen. Daarnaast stelden meer dan 100 bedrijven kennis, materialen of mensen ter beschikking om het project succesvol af te ronden. De CASA 1.0 staat sinds vorig jaar in Brainport Smart District in Helmond.

  Thomas Haitsma - Trainee Waterbeleid & Plannen

  "Wij geloven dat beleid sterker wordt door jongerenparticipatie."

  Jong RES Nederland zet zich in om de stem van jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren? Het is de jongere generatie die hiervan veel gaat meemaken. Jongeren en jong-werkenden hebben dus belang bij toekomstbestendig beleid. Het gaat immers om hun (toekomstige) leefomgeving en energievoorziening. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt.

  Cees van Nimwegen - CESAR Warmteaccu

  "Door energie op te slaan, kunnen we deze gebruiken wanneer we het nodig hebben"

  De CESAR warmteaccu die door Cees van Nimwegen is ontwikkeld, kan duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van warmte. Dit kan een oplossing betekenen voor piek en dal energievraag en -opwekking. Bovendien zit door de grote toename van zowel de afname van elektriciteit (o.a. door elektrische auto's) als het aanbod (duurzame energie), het energienet op het randje van wat het nog aankan. De warmteaccu van Cees van Nimwegen kan overtollige elektriciteit opslaan in de vorm van warmte die later gebruikt kan worden om woningen te verwarmen.

  Johan Jansen - LocalTea

  "Ik gun iedereen het gevoel wat echte oorspronkelijke thee voor je kan doen!"

  Vanwege mijn studie was ik in China en kwam er daar achter dat alle thee komt van één plant dus de magie van thee zit in het proces. Daar heb ik ervaren wat thee kan doen met je lijf en daar wilde ik iedereen kennis mee laten maken.

  Dionne Oomen - LocalTea

  “Maak je droom concreet. Kijk vooral ook naar ‘What’s in it.. voor die ander’.”

  Ik ben Dionne Oomen, werkzaam bij LocalTea en als theemaker betrokken bij de productontwikkeling, maar ik doe ook operationele zaken, internationale expansie en nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus heel breed en uitdagend en dat geeft heel veel energie.

  Claudia van Riet - Solar Meet

  "The best way to predict your future is to create it"

  Ontwikkelaar van duurzame producten en buitenruimten, die mensen met elkaar in verbinding brengen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik me bewust geworden hoe onzorgvuldig we als mensen omgaan met onze grondstoffen, de aarde en elkaar. Ik besloot daar als ontwerper wat aan te gaan doen. Ontwerp is immers een krachtig medium, niet alleen om CO2 te reduceren maar ook om een voorproefje te laten zien van de toekomst. Om mensen deze nieuwe toekomst op een ongedwongen wijze te laten ervaren, ontwikkel ik innovatieve, duurzame producten en ruimten, die toegankelijk zijn voor iedereen.

  Patrick Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Onze filosofie is ‘Groentestroom’: stroom aan de bovenkant, gewassen aan de onderkant.

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Rogier Mul - Duurzaamheidspark Oss

  "Als je innoveert, is het belangrijk om met je idee door te gaan en je niet tegen te laten houden door de beste stuurlui aan wal"

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Jolanda Bekkers - Duurzaamheidspark Oss

  Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op!

  Duurzaamheidspark Oss is bezig met tests om zonnepanelen en landbouw te combineren. Zo maak je optimaal gebruik van het landschap. Sterker nog, uit de eerste resultaten blijkt dat gewassen zelfs beter groeien onder de zonnepanelen!

  Joris van Boxtel - Thuis Energie Besparen Doe Je Zo

  “Met enthousiasme en drive werken aan een leefbare wereld”

  Joris van Boxtel helpt overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden om samen te werken aan een duurzame, leefbare en inclusieve samenleving. Hij werkt voor het programma Sociale Innovatie (samenwerking Enpuls en de Provincie Noord-Brabant). Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan.

  Ad Vlems - Ecodorp Boekel

  Bernice Kamphuis - Struikroven

  "Struikroven moet een vast onderdeel worden van elk sloop, nieuwbouw- of renovatieproces in Nederland."

  Ik ben Bernice Kamphuis, initiatiefnemer en directeur van Stichting Struikroven. In opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, redden wij groen dat anders op de composthoop zou belanden. Altijd samen met omwonenden of met de toekomstige bewoners, die zo meteen een binding met hun nieuwe woonplek krijgen. Daarnaast ben ik opbouwwerker en o.a. gespecialiseerd in sociale duurzaamheid in buurten. Ik begeleid bewoners en buurtinitiatieven die actief zijn in de energietransitie, met alle uitdagingen die daarbij horen. Zo probeer ik het sociaal en ruimtelijk domein samen te brengen en gemeente en buurten beter met elkaar te laten samenwerken.

  Debbie Mous en Karlijn Arkesteijn - WoonWensCoach

  Yvette Estourgie - Symbiosis4Growth

  "Het is belangrijk dat het MKB rest-en bijstromen als waardevolle grondstof gaat zien"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Sape de Haan - Symbiosis4Growth

  "De inzet van restwarmte verlaagt niet alleen de CO2 uitstoot, maar bespaart ook onverwacht veel op de kosten van aardgas"

  Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie.

  Silvia v/d Heijkant - Beleidsmedewerker Provincie Noord -

  ‘’We moeten inzetten op een breed scala aan duurzame energiebronnen, we hebben niet de luxe dat we kunnen kiezen.’’

  Persoonlijk wil ik me graag inzetten voor de warmtetransitie. Ik ben ervan overtuigd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Enerzijds omdat ze eindig zijn, maar ook omdat ze een negatief effect hebben op het milieu. Met mijn werk wil ik graag bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Rob van der Rijt - Alliantie Klimaatactie

  "Je moet geduld hebben, maar blijf die urgentie voelen!"

  Al 10 jaar zet Rob van der Rijt zich met Klimaatplein.com in voor vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering. Zijn ervaringen zijn waardevolle inspiratie voor iedereen die zich met klimaatverandering bezig houdt of bezig wil gaan houden.

  Max Aerts - DENS Klimaatneutraal aggregaat

  Maak de stap, begin gewoon!

  Vanaf de start, destijds op de Technische Universiteit Eindhoven, ben ik al betrokken bij het hele ontwikkelingstraject. In 2015 zijn we eerst als studententeam aan de slag gegaan. Later besloten Tijn Swinkels en ik om dit door te zetten als bedrijf, dus richtten we DENS op.

  Sofie Ebben - Energy Challenges

  "Als je heel graag vooruit wilt, kun je met flexibiliteit en creativiteit een heel eind komen"

  Mijn naam is Sofie Ebben, ik werk nu bijna twee jaar bij Energy Challenges en ben een soort ‘Razende reporter’ die naar deelnemende scholen gaat om vragen te beantwoorden en kinderen en docenten te begeleiden met de campagne.

  Eric Spithoven - Coördinator Ontzorgingsloket

  “Heb je vragen of plannen met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Het Ontzorgingloket helpt!”

  Nederland gaat van het aardgas af. Ook het maatschappelijk vastgoed moet stappen zetten richting verduurzaming. We snappen heel goed dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed andere dingen aan hun hoofd hebben. Daarom is het Ontzorgingsloket zo mooi. Onze energiecoaches en projectfacilitators helpen met coaching, maken energiescans en ondersteunen de vastgoedeigenaar richting de uitvoering.

  Jeroen Bleker - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Veilige en duurzame energieopslag zou overal en voor iedereen beschikbaar moeten zijn."

  ELEO streeft naar het ontwikkelen van high-performance batterijen die voor iedere toepassing beschikbaar zijn om zo veilig en duurzaam transport voor iedereen te waarborgen.

  Inge van Beek en Kees Oomen - VvE Transitie Centrum Brabant

  "Door energie te geven, krijg je energie terug! Zo is het ook bij VvE’s"

  Het VvE Transitiecentrum Brabant is het centrale loket in de provincie Noord-Brabant waar VvE’s terecht met al hun vragen. Zij krijgen ondersteuning met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Het VTCB is een samenwerking van: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg, en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep, VB&T VvE diensten en Clijbedi.

  Esther Bulkens - Programmaleider Stérk. Brabant

  "Een community voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen, draagt blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant".

  Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod van burgerinitiatieven en (sociale) impact ondernemingen samen. De community zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

  Geert Wilms - Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

  Iedereen met een goed idee om de land- of tuinbouw duurzaam te innoveren, is van harte welkom. Gewoon even bellen of mailen!

  De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Het doel van Stuurgroep LIB is gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw, die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

  Naud Loomans - Virtual Smart City Labs

  "Met interactieve virtuele proeftuinen maken we de energie transitie leuk!"

  Mensen kunnen het energie systeem van de toekomst naar eigen normen en waarden inrichten, en hierover met elkaar in discussie gaan om tot een breed gedragen systeem te komen.

  Auke Hoekstra - Virtual Smart City Labs

  “De overstap van fossiele energie naar eeuwigdurende overvloedige goedkope duurzame energie is geen probleem maar een avontuur. We gaan de wereld mooier maken!”

  Door kennis van verschillende onderzoeksgebieden samen te brengen in onze "Virtual Labs" kunnen we grip krijgen op complexe vraagstukken in de energietransitie.

  Tom Bergisch - Recycled batterij-opslagsysteem

  "Energieopslag is de sleutel in de duurzame energie revolutie."

  Het is tijd om de stap te zetten richting een maatschappij die vrij is van fossiele brandstoffen. Onze mobiele batterij is een stap in die richting. Met deze batterij kunnen op bouwplaatsen of festivals dieselgeneratoren vervangen of ondersteund worden waardoor de CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd.

  Marjan Bastiaan - Stem van de Kinderen

  "Als je kinderen betrekt in de energietransitie, creëer je bewustwording bij hen en hun leefomgeving voor een duurzamere toekomst"

  De Buitenschool is een stichting die ernaar streeft om kinderen op basisscholen zoveel mogelijk buiten te laten leren. Samen met Kunstloc Brabant, De Waardemakers en Het Inktatelier, hebben ze het project De Stem van de Kinderen opgezet om kinderen te laten horen over de energietransitie.

  Raymond Vergouwe - V2X charger

  "The energy transition require safety strategies to guarantee the safe use of electricity and process within the application. Find out today what will not happen tomorrow"

  Bender B.V. is een fabrikant van zeer geavanceerde producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veiligheid en continuïteit van het proces waarbij wij ons onder meer bezighouden met de energietransitie. Denk aan elektrische voertuigen (EV’s) voor op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook elektrisch grondverzetmaterieel. Verder adviseer ik over laadinfrastructuur en energieopslagsystemen.

  Pierre Bos - Peel Natuurdorpen

  "Peel Natuurdorpen biedt toekomst voor boeren, de natuur én woningzoekenden"

  Natuur, landbouw en wonen samen laten komen in een landschap waar wij allen trots op zijn en graag aan anderen laten zien. Boer en burger, zij aan zij voor een goed leven in de Peel.

  Annie Martens - Peel Natuurdorpen

  "Verschillende maatschappelijke problemen oplossen en een prettige woon-werkomgeving in onze Peel creëren. Het kan gewoon!"

  De vele kansen die het Peel Natuurdorpen project biedt om in één klap verschillende maatschappelijke problemen op te lossen en daardoor mee te kunnen werken aan een prettige woon-werk omgeving in onze Peel, geven mij een ongekende drive.

  Jan Ottens - Peel Natuurdorpen

  "We creëren een uniek boeren cultuur/natuur landschap"

  Want (vergis je niet) een fraai boeren cultuur/natuur landschap is echt het énige streekproduct dat nooit wereldwijd te koop komt!

  Voltgoed - Voltgoed

  “Voor iedereen een duurzaam leefbaar klimaat, dat is onze missie.”

  TU/e studenten Horst Fietje, Stan Hoppenreijs en Jasper Verhoeve streven met hun start-up Voltgoed naar meer flexibel gebruik van duurzame energie.

  Prof. Gerard De Leede - Solarge: lichtgewicht solar technologie

  "Solarge geeft een wel heel letterlijke invulling aan het Brabant Geeft Energie concept, door met haar lichtgewicht panelen liefst 100 km2 daken in Nederland extra beschikbaar te maken voor opwekking van zonnestroom."

  Marian van Weert - Beleidsmedewerker duurzaamheid Meierijstad

  "We hebben iedereen nodig op weg naar een duurzame toekomst"

  Wij beseffen als gemeente dat we de uitdaging om te komen tot een duurzame toekomst niet alleen aan moeten gaan. We willen daar onze inwoners en de diverse belangengroepen als ondernemers, milieugroepen, buurtraden bij betrekken.